Apie LVK

Apie LVK

Kas mes esame?
Lietuvos verslo konfederacija (LVK) – didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija. LVK yra Tarptautinių prekybos rūmų (International Chamber of Commerce – ICC) oficiali atstovė Lietuvoje, dalyvauja Pasaulio rūmų federacijos (World Chamber Federation) veikloje.

 

Ką atstovaujame?
Per visą narių tinklą Konfederacija atstovauja 34 verslo asociacijas ir 3,5 tūkst. įmonių, kurios drauge sukuria apie ketvirtadalį Lietuvos BVP. Šios įmonės yra sukūrusios 200 tūkst. darbo vietų – tai sudaro 15 proc. iš visų 1,3 mln. Lietuvos dirbančiųjų. Pagrindinės organizacijos narių verslo sritys: aukštosios technologijos, mokslas ir švietimas, teisės, finansų, logistikos ir kitos paslaugos.

 

Misija
Telkti Lietuvos verslą ir kurti konkurencingą ekonominę aplinką.

 

Vizija
Verslo organizacija, geriausiai atstovaujanti paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų verslo interesus.

 

Vizitinė kortelė
– Stambiausių prekybos ir paslaugų įmonių ir jų asociacijų atstovavimas Lietuvoje;
– Efektyvus tarptautinių verslo ir prekybos standartų propagavimas ir diegimas;
– Verslo aplinkos gerinimas: užsienio prekybos, investicijų skatinimas, biurokratinių kliūčių šalinimas ir teisės aktų modernizavimas;
– Rinkų ir verslo partnerių paieška, profesionalūs verslo vizitai, lydint aukštus valstybės pareigūnus;
– Specializuotos komisijos – kvalifikuota verslo nuomonė;
– Konkurencingumo skatinimas;
– Seminarai, konferencijos, diskusijos verslui aktualiais klausimais.

 

Verslo ir valstybės partnerystės link
– Esame socialinis partneris, aktyviai palaikantis dialogą tarp verslo ir valdžios institucijų, siekiantis kurti palankią verslo aplinką bei profesionaliai atstovaujantis savo narių interesams.
– Su Ministru Pirmininku bei kitais socialiniais partneriais esame pasirašę Nacionalinį susitarimą dėl šalies pažangai būtinų reformų
– Esame pasirašę daugiau nei dvidešimt bendradarbiavimo sutarčių su Lietuvos valstybinėmis institucijomis, mokslo įstaigomis ir kitomis organizacijomis, kurių pagrindu geranoriškai dalinamės aktualia informacija, kartu organizuojame diskusijas, seminarus ir konferencijas verslui aktualiomis temomis, bendradarbiaujame verslumo skatinimo ir šalies konkurencingumo stiprinimo projektuose.
– Mūsų deleguoti atstovai, įvairių sričių ekspertai dalyvauja daugiau nei penkiasdešimties LR Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybinių įstaigų bei tarptautinių organizacijų sudarytose darbo grupėse, komisijose, komitetuose. Jie analizuoja šių institucijų rengiamus teisės aktus, direktyvas, strategijas, programas bei kitus normatyvinius dokumentus, teikia pasiūlymus ir pastabas sprendimų priėmėjams. Darbo grupių, kuriose LVK turi savo atstovus, skaičius nuolat auga.

 

Komisijos – kvalifikuota verslo nuomonė
Pagrindinius savo veiklos tikslus Lietuvos verslo konfederacija įgyvendina per įsteigtas komisijas, kuriose dirba verslo atstovai, įvairių sričių specialistai ir ekspertai. Komisijos nagrinėja savo srities aktualijas, atlieka įstatymų ir kitų norminių aktų, įtakojančių įvairias verslo sritis, analizę, teikia pastabas, pasiūlymus bei vertinimus Vyriausybei, kitoms nacionalinėms ar tarptautinėms organizacijoms, rengia temines konferencijas ir seminarus.

LVK yra įsteigusi šias komisijas:
– Agroverslo
– Arbitražo ir mediacijos
– Aplinkos ir energetikos
– Atvykstamojo turizmo
– Finansų rinkų
– Komercinės teisės ir praktikos
– Mokesčių
– Mokslo ir švietimo
– Muitinės ir tarptautinės prekybos
– Prekybos
– Skaitmeninės ekonomikos
– Sveikatos reikalų
– Transporto ir logistikos
– Verslas, valdžia ir visuomenė
– Žmogiškųjų išteklių

PROFESIONALUMAS LIETUVOS EKONOMINĖJE DIPLOMATIJOJE

Verslo misijos, organizuojamos kartu su aukščiausių šalies vadovų vizitais užsienio valstybėse, – efektyvi valstybinių institucijų bei verslininkų bendradarbiavimo forma, pristatant šalies ekonominius interesus, galimybes ir privalumus.

 

Dvišaliai verslininkų susitikimai ir verslo forumai – derybos, kuriose dalyvauja pirmieji valstybės vadovai, Lietuvos įmonėms aktualius klausimus iškelia iki tarpvyriausybinio derybų lygmens.

 

Diplomatų suvažiavimų ir dvišalių tarpvyriausybinių komisijų metu teikiame rekomendacijas, kaip tobulinti naujų verslo rinkų paieškos mechanizmus, skatinti  šalies eksportą ir konkurencingumą.

 

Renginiai: kokybė, inovacijos ir aktualijos
Organizuojame konferencijas, forumus ir diskusijas aktualiomis verslui temomis su aukščiausio lygio valdžios ir verslo priežiūros institucijų atstovais, pirmaujančių Lietuvos įmonių ir organizacijų vadovais.
Taip pat rengiame specializuotus seminarus, kuriuose galima susipažinti su naujausiais tarptautinės prekybos standartais, pasauliniu lygiu pripažįstamomis ICC (International Chamber of Commerce) taisyklėmis bei rekomendacijomis verslui:  atnaujintomis Incoterms2010 taisyklėmis, dokumentinių akredityvų UCP600, banko garantijų URDG 758 bei daugeliu kitų.

 

Apdovanojimai
Lietuvos verslo konfederacija kasmet įvertina ir „Partnerystės lyderio“ prizu apdovanoja verslo ir valstybės partnerystei labiausiai nusipelniusius žmones. „Verslo ambasadoriaus“ apdovanojimas skiriamas už aktyvų Lietuvos ir užsienio verslo partnerystės skatinimą. „Socialiai atsakingo verslo“ apdovanojimas skiriamas už socialinės atsakomybės principų taikymą verslo praktikoje. Konfederacijos „Garbės ženklu“ apdovanojami asmenys už specialius nuopelnus.

 

ICC pasaulyje
ICC – tai didžiausia ir reprezentatyviausia verslo organizacija pasaulyje, vienijanti verslo atstovus iš daugiau nei 120 šalių. Ši organizacija kalba pasaulio verslo visuomenės vardu. Pagrindinis jos tikslas – skatinti tarptautinę prekybą ir investicijas bei padėti verslui sutikti globalizacijos iššūkius ir pasinaudoti galimybėmis. ICC kuria ir platina tarptautinius verslo ir prekybos standartus, rekomendacijas bei taisykles, atstovauja verslo interesams. ICC yra Pasaulio rūmų federacijos (World Chamber Federation) steigėja. Tai tarptautinis tinklas, skatinantis viso pasaulio prekybos rūmų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Meniu

Gaukite mūsų naujienlaiškį!

Palaukite...

Dėkojame už registraciją.