Kvietimas dalyvauti verslo misijoje į Keiptauną, Pietų Afrikos Respubliką 2020 m. balandžio 29 d. – gegužės 6 d.* – KKI
 

Kvietimas dalyvauti verslo misijoje į Keiptauną, Pietų Afrikos Respubliką 2020 m. balandžio 29 d. – gegužės 6 d.* – KKI

Verslo misija

Kvietimas dalyvauti verslo misijoje į Keiptauną, Pietų Afrikos Respubliką 2020 m. balandžio 29 d. – gegužės 6 d.* – KKI

€0
Categories:

Apie šį renginį

Lietuvos verslo konfederacija (LVK) ir įmonė „Autarė“ kviečia Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoraus įmones jungtis į verslo misiją Keiptaune, Pietų Afrikos Respublikoje (PAR). Šiuo metu yra formuojama verslininkų delegacija, renkami interesai.

 

Vizito metu planuojami šie renginiai:

 • Susitikimai su PAR valstybinių ir verslą skatinančių institucijų atstovais pagal vyksiančiųjų išreikštus interesus, PAR kultūrinių ir kt. objektų lankymas.
 • Vizito metu numatoma galimybė apsilankyti 2020 m. balandžio 30 d – gegužės 3 d. dienomis vyksiančioje interjero dizaino „Decorex Cape Town“ parodoje.
 • Esant pageidavimams, yra galimybė suorganizuoti susitikimą su lietuvių verslininkais PAR.
 • Vykstantiesiems išreiškus susidomėjimą yra galimybė organizuoti B2B susitikimus konkrečiose verslo organizacijose, valstybinėse institucijose ar ūkio subjektuose.

 

Vizito tikslas – paskatinti Lietuvos ir Pietų Afrikos Respublikos ekonominių santykių plėtrą, stiprinti Lietuvos įmonių paslaugų ir prekių eksportą į Pietų Afrikos Respubliką ir padėti vystyti tarptautinio bendradarbiavimo projektus bei pristatyti projektus ir pritrauti Pietų Afrikos Respublikos investicijas į Lietuvą.

 

Dalyvavimo sąlygos:
Surinkus susidomėjusių verslininkų grupę bus organizuojami logistiniai sprendimai bei apgyvendinimas centralizuotai. Kviečiame įmones užpildyti registracijos anketą iki 2019 m. gruodžio 1 d. Daugiau informacijos apie vizitą: UAB „Autarė“ Projektų vadovė Gintarė Zlatkienė, el.p.: travel@autare.lt, tel.: 8 679 36330; 8 5 262 7401.
Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, šiuo atveju, iki 1371,30 Eur. PVM nėra finansuojamas projekte.

LVK įgyvendina projektą pagal priemonę „Naujos galimybės LT“, skirtą Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriui priskirtinų labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių eksporto rinkų paieškai ir plėtrai. Priemonės apimtyje finansuojamos prekes gaminančios arba paslaugas teikiančios įmonės, vykstančios į verslo misijas. Finansavimą gali gauti kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriui priskirtinos labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės su sąlyga, jog grupę turi sudaryti bent 5 MVĮ atstovai.
Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriui priskirtina MVĮ (KKI sektoriui priskirtina MVĮ) – MVĮ, kurių kiekvienos bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 70 procentų pajamų yra gaunama iš ekonominės veiklos rūšių, kurių kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, išvardyti projektų finansavimo sąlygų aprašo  7 priede.

 

Dalyvavimui reikalingi dokumentai:

 • Metinės finansinės atskaitomybės dokumentai
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (pateiksime)
 • Klausimynas (pateiksime)
 • Sutartis su pareiškėju dėl dalyvavimo projekte (pateiksime)
 • „Vienos įmonės“ deklaracija (pateiksime)
 • Įsakymas dėl lėšų skyrimo
 • De minimis sutikimas ir pagalbos patikros lapas (pateiksime)

* Misijos data yra preliminari. Priklausomai nuo individualių interesų data gali būti koreguojama.