Puslapio versija spausdinimuiSpausdinti

LVK KOMISIJOS

 
SPECIALIZUOTOS KOMISIJOS - KVALIFIKUOTA EKSPERTŲ NUOMONĖ

Pagrindinius savo veiklos tikslus Lietuvos verslo konfederacija įgyvendina per įsteigtas komisijas,  kuriose dirba verslo atstovai, įvairių sričių specialistai ir ekspertai. Komisijos nagrinėja savo srities aktualijas, atlieka įstatymų ir kitų norminių aktų, įtakojančių įvairias verslo sritis, analizę, teikia pastabas, pasiūlymus bei vertinimus Vyriausybei, kitoms nacionalinėms ar tarptautinėms organizacijoms. Šiuo metu prie LVK veikia keturiolika specializuotų komisijų.

Komisijos darbo reglamentas       Komisijos nario anketa

Šiuo metu Lietuvos verslo konfederacijos nariai ir partneriai - ekspertai dirba šiose komisijose:

1. Agroverslo 
2. Arbitražo ir mediacijos
3. Aplinkos ir energetikos
4. Atvykstamojo turizmo
(veikla laikinai suspenduota)
5. Finansų rinkų

6. Komercinės teisės ir praktikos
7.
Mokesčių
8. Mokslo ir švietimo
9. Muitinės ir tarptautinės prekybos
10. Prekybos
11. Skaitmeninės ekonomikos
12. Sveikatos reikalų
13. Transporto ir logistikos
14. Verslas, valdžia ir visuomenė
15. Žmogiškųjų išteklių


1. AGROVERSLO KOMISIJA
Tikslas – bendradarbiauti su įstatymo leidėju, ES paramą administruojančiomis institucijomis, agroverslo asociacijomis siekiant sukurti efektyvų ir konkurencingą agroverslo teisinį reguliavimą Lietuvoje. Agroverslo komisija atstovauja agroverslą, specializuojasi analizuojant ir identifikuojant Lietuvoje egzistuojančio teisinio reguliavimo trūkumus, teikia pasiūlymus dėl galimo jo tobulinimo. Agroverslo plėtra skatintų investicijų pritraukimą į kaimo vietoves, žemės ūkio modernizavimą, spręstų aktualias užimtumo problemas kaimo vietovėse.
Komisija vertina ir teikia išvadas dėl agroverslui svarbių teisės aktų projektų, ES ir Lietuvos institucijų reguliacinių iniciatyvų. Siekiama, kad su rinkos dalyviais ir socialiniais partneriais vyktų glaudus ir skaidrus dialogas, būtų mažinama reguliacinė ir administracinė našta. 

Pirmininkas: Vytautas Šenavičius, Advokatų profesinė bendrija TVINS advokatas, partneri; e.p. vytautas.senavicius@tvinslaw.com
Narė: Alina Adomaitytė, UAB ,,INNOERA", e.p. alina@innoeragroup.lt
Narys: Augustas Alešiūnas, UAB „ART21“direktorius/valdybos narys; e.p.  augustas@art21.lt
Narys: Evaldas Damanauskas, Asociacijos „Jaunimo verslo klubas“ prezidentas; e.p. evaldas.damanauskas@verslus.lt
Narys: Martynas Duksa, Advokatų profesinė bendrija Tailors advokatas; e.p.  m.duksa@tailors.lt
Narys: Simas Gudynas, advokatų kontora "Ellex Valiūnas ir partneriai" advokatas, asocijuotas partneris; e.p. simas.gudynas@valiunasellex.lt
Narys: Liudas Ramanauskas, Advokatų kontoros SORAINEN, advokatas; e.p. liudas.ramanauskas@sorainen.com
Narys: Mindaugas Šilininkas, Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininko pavaduotojas; e.p. mindaugas.silininkas@euromediena.com

Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Ineta Gedrimaitė, projektų vadovė, tel. +370 5 212 11 11, el. paštas ineta@lvk.lt

2. ARBITRAŽO IR MEDIACIJOS KOMISIJA
Tikslas - populiarinti Vilniaus komercinio arbitražo ir ICC tarptautinio arbitražo teismus tarp Lietuvos ir užsienio valstybių ūkio subjektų, aiškinti jų galimybes ir privalumus prieš valstybinius teismus. Rengti pasiūlymus LVK ir valstybės institucijoms dėl alternatyvaus ginčų sprendimo būdų bei patobulinimų arbitražo teisės srityje. Dalyvauti formuojamose ministerijų ir kitų LR valstybės institucijų darbo grupėse, norminių aktų, reglamentuojančių arbitražą ir kitus alternatyvaus ginčų sprendimo būdus, rengime. Plėtoti Vilniaus komercinio arbitražo ir ICC tarptautinio arbitražo teismų veiklą.
Arbitražo komisijos formavimo principai ir darbo tvarka
Kandidato į Arbitražo komisijos narius ANKETA

Pirmininkė: Renata Beržanskienė, Advokatų kontora SORAINEN, Partnerė, el.paštas: renata.berzanskiene@sorainen.com, tel.: +370 5 2649321
Pavaduotoja: Vilija Vaitkutė Pavan, advokatų kontora "
Ellex Valiūnas ir partneriai", Partnerė, el. paštas: vilija.vaitkute.pavan@valiunasellex.lt, tel.: +370 5 2681813 
Sekretorius: Dr. Rimantas Simaitis,COBALT, teisinių paslaugų grupė , Asocijuotas partneris, el. p. Rimantas.simaitis@cobalt.legal, tel: +370 5 250 0800
Narys: Gintaras Balčiūnas,
LEADELL Balčiūnas ir Grajauskas advokatų kontora, Partneris, el.paštas: gintaras.balciunas@leadell.com, tel. +370 5 2487467
Narys: Giedrius Justas Baranauskas, Advokatų kontora Baranauskas, Sesickas, Stukas ir partneriai, Partneris, el.paštas: g.baranauskas@apexlegal.lt, tel.: +370 5 2628400
Narė: Vitalija Baranovienė, Vilniaus komercinio arbitražo teismas, Generalinė sekretorė, el.paštas: v.baranoviene@arbitrazas.lt, tel.: +370 5 2614517
Narys: Gediminas Dominas, Advokatų kontora”Dominas ir partneriai”, Partneris, el.paštas: g.dominas@dominas.lt, tel. + 370 5 232 1111
Narys: Vytautas Nekrošius, Vilniaus universitetas, profesorius, Teisės fakulteto Dekanas, el.paštas: vytautas.nekrosius@tf.vu.lt, tel.: +370 5 2366185
Narys: Kęstutis Švirinas, Advokatų kontoros SORAINEN, partneris, el.paštas: kestutis.svirinas@sorainen.com, tel.: +370 5 2644895
Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Algimantas Akstinas, Generalinis direktorius, El.paštas: algimantas@lvk.lt, tel. +370 5 212 11 11

3. APLINKOS IR ENERGETIKOS KOMISIJA
Tikslas - atstovauti verslo vartotojų interesams, siekiant, jog aplinkos ir energetikos politikoje būtų laikomasi skaidrumo, nediskriminavimo ir konkurencingumo principų. Komisija siekia šių principų realizacijos Lietuvos energetinių prioritetų formavimo procese, svarstant atsinaujinančių šaltinių vystymosi Lietuvoje skatinimo perspektyvas, formuojant ir vykdant CO2 emisijų mažinimo strategiją, svarstant  atominės energetikos vystymą ir perspektyvas Lietuvoje, naudingų išteklių eksploatavimo ir licencijavimo politikos formavimą. 

Pirmininkas: Paulius Koverovas, Advokatų kontora SORAINEN, advokatas, El.paštas: paulius.koverovas@sorainen.com, tel.: +370 698 89100
Narys: Dovilė Greblikienė, advokatų kontora "Ellex Valiūnas ir partneriai", Partnerė, el. paštas: dovile.greblikiene@valiunasellex.lt,  tel.: +370 5 268 1875Narys: Andrius Krištapavičius, Advokatų kontora „Sakavičius, Gogolev ir partneriai PROLAW“, advokatas, el.paštas: andrius.kristapavicius@prolaw.lt, tel.: +37068750006
Narys: Mindaugas Jablonskis, Advokatų kontora GLIMSTEDT, asocijuotas partneris, advokatas, el.p. m.jablonskis@glimstedt.lt, tel: +370 655 23120
Narys: Dr. Stasys Kropas, Lietuvos bankų asociacija, Prezidentas, el. paštas: s.kropas@lba.lt, tel.: +370 685 00624 
Narė: Aušra Mudėnaitė, Advokatų kontora SORAINEN, Partnerė, el. paštas: ausra.mudenaite@sorainen.com, tel: +370 686 51489
Narys: Tadas Navickas, UAB "4 Energia", Direktorius, el. paštas: tadas.navickas@4energia.ee, tel.: +370 685 21249
Narys: Jonas Saladžius, advokatų kontora „Eversheds Saladžius“, Vadovaujantis partneris, el. paštas: jonas.saladzius@eversheds.lt, tel.: +370 5 239 2391
Narys: Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacija, Prezidentas, el. paštas: valdas@lvk.lt, tel.: +370 5  2113433  
Narys: Kęstutis Starkus, Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva", Teisininkas, Kestutis.Starkus@orlenlietuva.lt, Tel. +37044392614.
Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Tomas Sinica, projektų direktorius, tomas@lvk.lt, Tel. +370 5 212 1111


4. ATVYKSTAMOJO TURIZMO KOMISIJA (veikla laikinai suspenduota)

5. FINANSŲ RINKŲ KOMISIJA

Tikslas – siekti patikimos ir veiksmingos, atviros ir rinkos principais pagrįstos, šalies finansų sistemos funkcionavimo, gerinti finansavimo priemonių prieinamumą verslui ir gyventojams, skatinti valdžios institucijas turėti aiškią finansų sektoriaus raidos viziją, planuoti ir įgyvendinti priemones įvairių formų finansinio tarpininkavimo paslaugų plėtrai.

Komisija vertina ir teikia išvadas dėl finansų sektoriui svarbių teisės aktų projektų, ES ir Lietuvos institucijų reguliacinių iniciatyvų, siekia, kad vyktų glaudus ir skaidrus reguliuotojų dialogas su rinkos dalyviais ir socialiniais partneriais, reguliacinės ir administracinės naštos mažinimo, privalomo reguliavimo priemonių poveikio verslui ir ekonomikai, vienodų reguliavimo reikalavimų panašioms vykdomoms veikloms sritims.


Pirmininkas: Stasys Kropas, Lietuvos bankų asociacija

Narys: Artūras Bakšinskas, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija;

Narė: Dovilė Burgienė
Ellex Valiūnas ir partneriai (pakaitinis asm. Joana Baublytė)
Narys: Marius Grajauskas,  
LEADELL Balčiūnas ir Grajauskas advokatų kontora 
Narys: Tomas Kontautas,  SORAINEN, advokatų kontora

Narys: Andrius Romanovskis, Lietuvos draudikų asociacija

Narys: Remy Salters, Swedbank, AB

Narys: Marius Dubnikovas, Mandatum Life Inusrance Baltic SE“ Lietuvos filialas
Narys: Tomas Talutis, Advokatų profesinė bendrija TVINS
Narė: Akvilė Bosaitė, Adv. kontora Cobalt, partnerė, advokatė
Narys: Šarūnas Frolenko, Lietuvos vartojimo lizingo ir kredito asociacija
Narys: Šarūnas Ruzgys, Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacija

Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Aurimas Stašaitis, finansų direktorius, tel. +370 5 212 11 11, aurimas@lvk.lt

6. KOMERCINĖS TEISĖS IR PRAKTIKOS KOMISIJA
Tikslas - gerinti verslo bei investicijų aplinką Lietuvoje, tobulinant teisinę sistemą ir praktiką. Komisija analizuoja siūlomus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus jų rengėjams, Seimui ir kitoms institucijoms, prisideda prie įvairių su komercine teise susijusių konferencijų, seminarų ir diskusijų organizavimo. Komisija taip pat prisideda prie Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) rėmuose veikiančios tarptautinės Komercinės teisės ir praktikos komisijos veiklos, ICC tipinių sutarčių, rekomendacijų bei leidinių propagavimo Lietuvoje.

Pirmininkas: Marius Grajauskas, LEADELL Balčiūnas ir Grajauskas advokatų kontora, partneris, el.paštas: marius.grajauskas@leadell.com, +370 5 2487467

Narė: Dalia Augaitė, SEB bankas, el.paštas: dalia.augaite@seb.lt, tel.: +370 5 2682406
Narys: Marius Endzinas, Advokatų kontora Magnusson & partners, Partneris, el.paštas: marius.endzinas@magnussonlaw.com, tel.: +370 37 308899 
Narys: Laimonas Skibarka,  Advokatų kontora SORAINEN, Vadovaujantis partneris, el.paštas:
laimonas.skibarka@sorainen.com, tel.: +370 5 2644896
Narys: Tomas Milašauskas,  advokatų kontora "
Ellex Valiūnas ir partneriai", Partneris, el.paštas: tomas.milasauskas@valiunasellex.lt, tel.: +370 5 2681818
Narys: Dovilė Satkauskienė, Lietuvos antstolių rūmai, Valdytoja, el.paštas: dovile@antstoliurumai.lt; 
Narė: Daiva Ušinskaitė- Filonovienė, Advokatų kontora Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai, el.paštas: daiva.filonoviene@tgslegal.com, tel.: +370 615 69 360
Narys: Tomas Talutis, Advokatų profesinė bendrija TVINS, vadovaujantis partneris, el. paštas: tomas.talutis@tvinslaw.com, tel. +370 681 37655.

Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Ineta Gedrimaitė, projektų vadovė, tel. +370 5 212 11 11, ineta@lvk.lt

7. MOKESČIŲ KOMISIJA

Tikslas - analizuoti Lietuvoje veikiančią mokesčių sistemą, identifikuoti jos trūkumus bei teikti pasiūlymus dėl galimo jos tobulinimo. Komisija susideda iš įvairių verslo sektorių specialistų, kurie teikia pasiūlymus iš savo veiklos sričių. Komisija taip pat priima pasiūlymus ieškoti įstatymų tobulinimo galimybių bei spręsti konkrečius probleminius klausimus, su kuriais susideda verslas bei namų ūkiai.


Pirmininkas: Marius Dubnikovas, Mandatum Life Insurance Baltic SE Lietuvos filialas, Vyr. turto valdymo projektų vadovas, el. paštas: Marius.dubnikovas @mandatumlife.lt, tel.: +370 37 322995 
Narys: Romas Apulskis, Legalaus verslo aljansas, Prezidentas, el. paštas r.apulskis @legalusverslas.lt
Narys: Marius Grajauskas, LEADELL Balčiūnas ir Grajauskas advokatų kontora, Vadovaujantis partneris, advokatas, marius.grajauskas @leadell.com, tel.: +370 5 248 7467
Narys: Tomas Kontautas, Advokatų kontora SORAINEN, Partneris, el. paštas: tomas.kontautas @sorainen.com, tel.: +370 5 2649376
Narys: Arnas Marcinkus, Nacionalinė tabako gamintojų asociacija, Vykdantysis direktorius, el. paštas: arnas @ventonuovo.lt
Narys: Algirdas Miškinis, advokatų profesinė bendrijos 3 law „Miškinis ir partneriai“ vadovaujantis partneris, el.paštas: algirdas.miskinis @3law.eu
Narys: Rimtis Puišys, Advokatų kontora Eversheds Saladžius, Partneris, el. paštas: rimtis.puisys @eversheds.lt, tel.: +370 5 2392391
Narys: Ramūnas Riazanskis, AB Swedbank, asmeninės bankininkystės departamento konsultantas ramunas.riazanskis @swedbank.lt

Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Aurimas Stašaitis, Vyr. finansininkas, tel. +370 5 212 11 11, el. paštas: aurimas@lvk.lt


8. MOKSLO IR ŠVIETIMO KOMISIJA

Pagrindinis komisijos tikslas –  siekti Lietuvos mokslo ir švietimo sistemos tobulinimo ir modernizavimo, didinant mokslo ir švietimo veiksmingumą bei kokybę, plėtojant žinių, kūrybos ir inovacijų bei eko- ekonomikos kryptis, įgyvendinant moksliosios (žinių) Lietuvos kūrimo principus.

Svarbiausios veiklos sritys:
- užtikrinti kokybišką verslo ir viešojo intereso tenkinimą;
- didinti valstybės, verslo ir visuomenės konkurencingumą;
- plėtoti tvarios, sumanios ir integralios ekonomikos modelius.


Pirmininkas: prof.dr. Arūnas Augustinaitis, Kazimiero Simonavičiaus Universiteto rektorius
Narė:Laimutė Anužienė, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, direktorė, el.paštas:laimute.anuziene@kaupa.lt
Narė:Nijolė Deksnienė, Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija, prezidentė, el.paštas: nijole.deksniene@kaupa.lt
Narė: Vilma Eidukynaitė, UAB IT AKADEMIJA, direktorė, vilma@itakademija.lt
Narė: Justina Gineikienė, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, vadybos katedros vedėja, justina.gineikiene@faculty.ism.lt
Narė:Gabija Skučaitė, VšĮ Socialinių mokslų kolegija, Direktorė, el.paštas: gabija.skucaite@smk.lt
Narė:Asta Urmanavičienė, UAB Elhic, direktorė, el. paštas: Asta.urmanaviciene@elhic.lt
Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Karolina Šafranavičiūtė, Vyr. Projektų vadovė, tel. +370 5 212 11 11, karolina@lvk.lt


9. MUITINĖS IR TARPTAUTINĖS PREKYBOS KOMISIJA

Tikslas – bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio šalių muitinėmis ir kitomis tarptautinę prekybą kontroliuojančiomis bei prižiūrinčiomis institucijomis, o taip pat su įvairių šalių verslo asociacijomis, siekti laisvesnio prekių, paslaugų ir investicijų judėjimo, ypač kai šis judėjimas susijęs su muitinės procedūromis. Komisija savo veikla siekia mažinti kliūtis tarptautinėje prekyboje, skleisti geriausią sėkmingų pasaulio įmonių bei efektyvių kontrolės institucijų patirtį Lietuvoje, o taip pat palengvinti naujų rinkų įsisavinimą Lietuvos eksportuotojams.


Pirmininkas: Edmundas Daukantas, UAB Schenker vykdantysis vadovas, edmundas.daukantas@dbschenker.com
Pirmininko pavaduotojas: Vytautas Vitkauskas, UAB „INTA“ generalinis direktorius, v.vitkauskas@inta.lt
Narys: Eligijus Vinckus, advokatų profesinė bendrija „MAGNUSSON, IR PARTNERIAI“  advokatas, eligijus.vinckus@magnussonlaw.com
Narys: Eimantas Kiudulas, Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės generalinis direktorius, eimantas@fez.lt
Narys:Tomas Kamblevičius, advokatų kontora "
Ellex Valiūnas ir partneriai", teisininkas, tomas.kamblevicius@valiunasellex.lt
Narys:Arūnas Bertašius, Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos „LINEKA“ viceprezidentas, arunas.bertasius@lt.rhenus.com
Narys: Mindaugas Pivoriūnas, UAB „DHL Lietuva“ generalinis direktorius, Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos „LINEKA“ prezidiumo narys, Mindaugas.Pivoriunas@dhl.com
Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Algimantas Akstinas, generalinis direktorius, tel. +370 5 212 1111, algimantas@lvk.lt


10. PREKYBOS KOMISIJA

Tikslas – stebėti ir reaguoti į politinius sprendimus, kurie gali turėti reikšmingos įtakos visam prekybos sektoriui.  Komisija vienija ekspertus ir praktikus prekybos srityje, siekiant teisingo teisinio reglamentavimo, skaidraus ir konsultacijomis paremto atitinkamų sričių teisėkūros proceso bei egzistuojančių taisyklių laikymosi.


Pirmininkas: Romas Apulskis, Legalaus verslo aljansas, Prezidentas, el. paštas r.apulskis@legalusverslas.lt

Narys: Laurynas Vilimas, Lietuvos prekybos įmonių asociacija, Vykdantysis direktorius, el.paštas: l.vilimas@lietuvos-prekyba.lt

Narė: Akvilė Bosaitė, COBALT, teisinių paslaugų grupė , Vadovaujanti teisininkė, advokatė, el.paštas: akvile.bosaite@cobalt.legal, tel:+370 5 250 0800

Narys: Arkadij Freidenzon, Maxima LT, UAB,  Teisininkas, el. paštas: arkadij.freidenzon@maxima.lt

Narys: Saulius Galadauskas, Lietuvos aludarių gildija, Prezidentas, el. paštas: Saulius.galadauskas@aludariai.lt

Narė: Dr. Erika Vaiginienė, POKYČIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS, VŠĮ, Direktorė, el.paštas: Erika.vaiginiene@tvm.vu.lt
Narė: Dovilė Aukštuolytė, advokatų profesinė bendrijos 3 law „Miškinis ir partneriai“ partnerė, el.paštas  dovile.aukstuolyte@3law.eu

Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Karolina Šafranavičiūtė, Vyr. Projektų vadovė, tel. +370 5 212 11 11, karolina@lvk.lt   

11. SKAITMENINĖS EKONOMIKOS KOMISIJA
Tikslas – skaitmeninės ekonomikos plėtra, taikant inovacijas, verslumą bei socialinę atsakomybę. Komisija stebi, analizuoja ir teikia pasiūlymus bei rekomendacijas teisės aktų projektams ir naujoms iniciatyvoms, skatina IT platesnį naudojimą versle.

PirmininkasTomas Milaknis, UAB „Alna Group” generalinis direktorius, „INFOBALT“ viceprezidentas, +370 5 262 2623, office@infobalt.lt 
Pirmininko pavaduotojas: Andrius Iškauskas, advokatų kontora AAA Law, Partneris, el. paštas: a.iskauskas@aaalaw.eu, tel.: +370 5 2414177
Narė: Audronė Mažeikaitė, "Telia Lietuva" AB, " Korporatyvinių reikalų vadovė, el.paštas: audrone.mazeikaite@teo.lt
Narys: Gytis Nemanis, "Oracle Lietuva" atstovas viešajam sektoriui, el.p. gytis.nemanis@oracle.com
Narys: Arijus Katauskas, Baltic Comunication Partners, UAB, Direktorius, el. paštas: arijus.katauskas@novamedia.lt, tel.:+370 5 2043247
Narys: Romanas Matulis, "Prioro įrašų grupė", UAB, Direktorius, el.paštas:romanas@prior.lt,  tel.: +37052638763
Narys: Laurynas Ramuckis , Advokatų kontora SORAINEN, Teisininkas, el. paštas laurynas.ramuckis@sorainen.com, Tel. nr.: +370 52 685 040
Narys: Maksimas Saveljevas, COBALT, teisinių paslaugų grupė, Vadovaujantis teisininkas, el.paštas: maksimas.saveljevas@cobalt.legal, tel: +370 5 250 0800
Narė: Liūnė Storoženkaitė , LEADELL Balčiūnas ir Grajauskas advokatų kontora, vyr. teisininkė, el. paštas: liune.storozenkaite@leadell.com. tel. +370 5 2487467
Narė:Asta Urmanavičienė, UAB Elhic, direktorė, el.paštas: Asta.urmanaviciene@elhic.lt
Narys: Paulius Vertelka, Asociacijos „INFOBALT“ vykdantysis direktorius,  + 370 5 262 2623, paulius@infobalt.lt
Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Karolina Šafranavičiūtė, Vyr. Projektų vadovė, tel. +370 5 212 11 11; karolina@lvk.lt 
      

12. SVEIKATOS REIKALŲ KOMISIJA

Tikslas – aktyvia veikla prisidėti kuriant sveiką visuomenę bei palankią sveikatos politinę, teisinę, ekonominę ir kultūrinę aplinką, skatinančią sveiką gyvenseną, sveikatos stiprinimą, kokybišką sveikatos atstatymą bei užtikrinančią esminių sveikatos draudimo principų - ,,Paciento teisės rinktis paslaugos teikėją“ ir ,,Pinigai seka paskui pacientą“ – įgyvendinimą bei sąžiningos ir lygiavertės konkurencijos sąlygų steigtis ir veikti sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams sudarymą sveikatos priežiūros sektoriuje.

Sveikatos reikalų komisijos tikslai ir uždaviniai

Pirmininkas: Laimutis Paškevičius, Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos prezidentas, Lietuvos medicinos turizmo asociacijos ,,Medicinos Lietuva“ prezidentas, UAB ,,SK Impeks Medicinos diagnostikos centras" direktorius, el. paštas: laimutis.paskevicius@medcentras.lt, tel. +370 5 247 6385
Narys: Artūras Bakšinskas,  Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija, Prezidentas, el. paštas:prezidentas@gda.lt, tel.+370 5 249 74 44
Narė:Renata Beržanskienė, Advokatų kontora SORAINEN, Partnerė, el.paštas: renata.berzanskiene@sorainen.com, tel.: +370 5 2649321
Narė:  Kristina Nemaniūtė-Gagė, Lietuvos vaistinių asociacija, valdybos pirmininkė, el.p.
kristina.nemaniute-gage@vaistiniuasociacija.lt
Narė: Inga Malinauskienė, UAB „Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“, Generalinė direktorė, el. paštas: inga.malinauskiene@bak.lt, tel. +370 5 2342020
Narė: Rima Pozingė, Lietuvos draudikų asociacija, Projektų vadovė, el. paštas: rima.pozinge@draudikai.lt, tel.+370 5 2310381
Narė: Ieva Balėnė, Advokatės Rūtos Pumputienės kontora, Teisininkė, el. paštas:  ieva.balene@arpk.lt, tel. +370 5 278 8880
Narys: Andrius Romanovskis, Lietuvos draudikų asociacija, Direktorius, el. paštas: andrius.romanovskis@draudikai.lt, tel.: +370 5 2310381
Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Kęstutis Jankauskas, Generalinio direktoriaus pavaduotojas, el. paštas: kestutis.jankauskas@lvk.lt, tel. +370 643 52415 

 

13. TRANSPORTO IR LOGISTIKOS KOMISIJA
Tikslas - didinti Lietuvos ir jos ūkio subjektų vaidmenį stiprinant bendradarbiavimą bei sinergiją tarp transporto ir logistikos rinkos dalyvių tarptautinio multimodalinio krovinių gabenimo tinkle. Plėsti intermodalinių terminalų tinklą ir krovinių gabenimo paslaugas, skatinti transporto rinkų, logistikos paslaugų konkurencingumą ir efektyvumą regione. Prisidėti prie vieningos Europos Sąjungos „žaliojo“ transporto politikos formavimo bei įgyvendinimo. Siekti, kad transporto ir logistikos sektorius būtų įtrauktas į vyriausybės verslo skatinimo programą
.

Komisijos pirmininko pavaduotojas: Arūnas Bertašius, Rhenus Svoris, UAB, Generalinis direktorius, el.paštas: arunas.bertasius@lt.rhenus.com
Narė: Laura Čereškaitė-Kinčiuvienė, Advokatų kontora AVERUS, partnerė, el.paštas: laura.cereskaite@averus.lt
Narys: Laurynas Lukošiūnas, Advokatų kontora SORAINEN, Vyresnysis teisininkas, el. paštas: laurynas.lukosiunas@sorainen.com
Narė: Vaiva Mašidlauskienė, Advokatų kontora SORAINEN, advokatė, teisininkė, el.paštas: vaiva.masidlauskiene@sorainen.com
Narys: Erlandas Mikėnas, asociacijos LINAVA prezidentas
Narys: Dainius Petravičius, asociacijos „Lineka“ prezidiumo narys, el. paštas: dainius@vingesterminalas.lt
Narys: Arijus Ramonas, UAB „Arijus“, Generalinis direktorius, el. paštas: a.ramonas@arijus.lt
Narys: Saulius Stasiūnas, "Lietuvos geležinkeliai", Direktoriaus pavaduotojas plėtrai, el.paštas: s.stasiunas@litrail.lt
Narė: Dr. Erika Vaiginienė, 
Pokyčių tyrimų institutas, direktorė, el.paštas: erika@richange.eu
Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Monika Glinskytė, vyr. projektų vadovė, tel. +370 5 212 11 11, el. paštas: mailto:austeja@lvk.lt

14. KOMISIJA VERSLAS, VALDŽIA IR VISUOMENĖ
Tikslas - kurti supratimą tarp verslo, valdžios ir visuomenės bei siekti geresnio jų interesų suderinimo. Savo veikloje komisija nagrinėja verslo reputacijos, etikos ir interesų atstovavimo klausimus, gilinasi į galimai konfliktines situacijas tarp verslo ir visuomenės. Komisija taip pat aktyviai mezga tarpinstitucinius ryšius su valdžios institucijomis, politinėmis partijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, prisideda prie Lietuvos verslo konfederacijos renginių organizavimo, patarinėja reputacijos ir komunikacijos klausimais.


Pirmininkas: Andrius Romanovskis, Lietuvos draudikų asociacija, direktorius, el.p.: andrius.romanovskis(eta)draudikai.lt
Narė: Laura Blaževičiūtė, UAB TV3, generalinė direktorė, el.p. Laura.blazeviciute(eta)tv3.lt
Narys: Gintautas Dirgėla,  Philip UAB Morris Baltic, Korporacijos reikalų direktorius Baltijos šalims, Gintautas.dirgela(eta)pmi.com
Narė:  Kristina Nemaniūtė-Gagė, Lietuvos vaistinių asociacija, valdybos pirmininkė, el.p. kristina.nemaniute-gage(eta)vaistiniuasociacija.lt
Narė: Anastazija Markevičiūtė, UAB Meta advisory Lithuania, analitikė, el.p. anastazija.markeviciute(eta)@metaadvisory.lt
Narys: Vitalijus Kirvaitis, Bitė Lietuva, UAB, Reguliavimo reikalų vadovas, el.p. Vitalijus.kirvaitis(eta)bite.lt
Narys: Aleksander  Kobecki, AB Orlen Lietuva, generalinio direktoriaus patarėjas
Narys: Valdas Sutkus, LVK prezidentas, El. paštas: valdas(eta)lvk.lt, tel.: +370 5  2113433 
Narys:  Paulius Tamulionis, Idea Prima, UAB, Direktorius, el. paštas: paulius@ideaprima.lt
Narys: Kęstutis Vanagas, AB Swedbank,  Komunikacijos departamento vadovas, kestutis.vanagas(eta)swedbank.lt
Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Kęstutis Jankauskas, Generalinio direktoriaus pavaduotojas, el. paštas: kestutis.jankauskas@lvk.lt, tel. +370 643 52415 


15. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KOMISIJA

Tikslas - kelti į viešumą darbo rinkoje esančias problemas, skatinti diskusijas, teikti problemų sprendimo pasiūlymus. Siekti aukštų etikos standartų žmogiškųjų išteklių valdymo srityje laikymosi, skatinti šioje srityje dirbančių profesionalų edukaciją. Teikti pasiūlymus valdžios institucijoms dėl žmogiškųjų išteklių valdymo įstatyminės bazės tobulinimo.

Pirmininkė: Laura Duksaitė - Iškauskienė, UAB "Master Class Lietuva", vadovė, el.paštas: laura@masterclass.lt, tel.: +370 5  2615945
Narė: Ieva Belickienė, UAB "Ecoservice", personalo vadovė, el.p.: ieva.belickiene@ecoservice.lt, tel. 8 5 264 9216
Narė: Irena Bakanauskienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Vadybos katedros profesorė, el. paštas i.bakanauskiene@evf.vdu.lt

Narė: Viktorija Gružauskienė, AB
"Agrowill Group", Personalo departamento vadovė, el. paštas: v.gruzauskiene@agrowill.lt.
Narė: Rasa Jonelytė,  COBALT, teisinių paslaugų grupė, Personalo vadovė, el.paštas   rasa.jonelyte@cobalt.legal, tel. +370 5 250 0800
Narė: Lina Ponomariovienė, UAB „Fima“, Personalo direktorė, el. paštas: lponomarioviene@fima.lt, tel. +370 5 236 3595
Narė: Vita Remenytė, Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, Studijų centro direktorė, el. paštas: vita.remenyte@tvm.vu.lt, tel. +370 61565832
Narė: Dalia Vitkuvienė, UAB “MARS Lietuva”, Personalo vadovė, el. paštas dalia.vitkuviene@effem.com, tel. 8 46 394920 Narė: Liuda Židonienė, UAB „Rhenus Svoris“, Generalinio direktoriaus pavaduotoja, el. paštas: Liuda.Zidoniene@lt.rhenus.com, tel. +370 5 2392107
Narys: Paulius Avižinis
OVC Consulting“, direktorius ir konsultantas, el.paštas paulius@ovc.lt
Narė: Aušra Maliauskaitė-Embrektė, GLIMSTEDT advokatų kontora, asocijuota partnerė,  a.maliauskaite@glimstedt.lt
Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Monika Glinskytė, vyr. projektų vadovė, el.paštas: monika@lvk.lt, tel. +370 5 212 11 11

  

 

Kviečiame apsilankyti
 
Nacionaliniai partneriai: