Puslapio versija spausdinimuiSpausdinti

Naujienos

 
2018.04.16

Apklausa: 43 proc. darbdavių nesvarstytų įdarbinti neįgalųjį

 

Neįgaliųjų įdarbinimo klausimu Lietuvos verslininkai pasidalinę į dvi stovyklas. Nors 43 proc. apklausoje dalyvavusių verslininkų teigia, kad negalia nėra kliūtis priimant į darbą darbuotojus, dar antra tiek abejoja, kad tokį variantą rinktųsi bei svarstytų.

 

Lietuvos verslo konfederacijos (LVK)narių apklausos duomenys rodo, kad 14 proc. apklaustų šalies įmonių vadovų nesvarstytųnegalią turinčio žmogaus įdarbinimo. Tuo tarpu 29 proc. tvirtina, jog sunkupasakyti, ar juos apskritai sudomintų tokia galimybė.


„Apklausos rezultatai rodo, kadverslininkai savo galimybes įdarbinti neįgaliuosius vertina pragmatiškai. Įakis krenta tai, kad kaip svarbiausią kriterijų renkantis darbuotoją su negaliaapklausti verslininkai išskiria jo kvalifikaciją ir turimas kompetencijas – taisvarbu net 72 proc. įmonių. Tačiau čia pat kas antras verslininkas įvardina, kadatsižvelgtų ir į negalios nulemtus darbo apribojimus bei nedarbingumo lygį,taip pat į tai, kiek lėšų reikėtų darbo aplinkos pritaikymui“, – sako LVKprezidentas Valdas Sutkus.


Pasak jo, Lietuvoje yra gerųjųpavyzdžių, kuomet darbdaviai į kolektyvą visavertiškai įtraukia neįgaliuosius,tačiau svarbus socialinis jų buvimo darbo rinkoje aspektas yra glaudžiai susijęssu investicijomis į darbo vietą bei tinkamu darbo procesų organizavimu. Vienkalbant apie judėjimo negalią turinčius žmones, kas antra apklausoje dalyvavusiįmonė pripažino tiesiog neturinti jiems pritaikytos infrastruktūros.


„Kartais pasigirsta leitmotyvas, nevaneįgaliųjų įdarbinimas yra geras verslas ir pelnymasis iš pačių neįgaliųjų.Tačiau tik trečdalis verslininkų yra girdėję apie taikomas subsidijas beiparamą tokių darbo vietų įkūrimui ir išlaikymui. Realybė yra tokia, kad net ir socialinėseįmonėse, kuriose neįgaliųjų įdarbinimas finansuojamas kryptingai, valstybėspagalba dirbančiam neįgaliojo darbo užmokesčiui per mėnesį vidutiniškai siekiavos 189 eurus. Tuo tarpu net 23 proc. apklaustų verslininkų mano, kad jiesvarstytų neįgaliojo įdarbinimą, jei valstybės subsidija sudarytų bent 300-400eurų. Įvertinus, kad kas antra įmonė negalėtų įdarbinti žmogaus, sėdinčiovežimėlyje, galima manyti, kad verslas atsakingai ir realistiškai vertinasąlygas, kurių tiesiog nėra gamybos bei poilsio patalpose“, – tvirtina V.Sutkus.


Apklausa patvirtino ir tai, kadsudėtingiausia įsidarbinti turintiems sunkiausias negalias bei mažiausiądarbingumo laipsnį.


„Didžiausią nedarbingumo laipsnį turintysasmenys į darbo rinką įsilieja itin sunkiai. Tai susiję ne tik su verslonuostatomis, bet ir su faktu, kad šie žmonės gali dirbti tik specifinį darbą,turi daug darbinės veiklos apribojimų ir sąlygų poilsiui, darbo laikui,atostogoms, sveikatos patikrinimams ir pan. Jei jie visgi apsisprendžiaintegruotis į darbo rinką, dažnu atveju renkasi socialines įmones, kurioseintegracija ir adaptacija yra paprastesnė. Kalbos apie atvirą ir laisvą darborinką, kurioje neįgalieji esą gali konkuruoti, nes gauna valstybės paramą, ištiesų kartais labiau primena pasišaipymą ir visišką nejautrumą“, – įsitikinęs LVKprezidentas.


Jo teigimu, Socialinės apsaugos irdarbo ministerijos planuojamos privalomos neįgaliųjų įdarbinimo kvotos šiosproblemos taip pat neišspręs.


„Kvotų sistema veikia keliose šalyse,bet pavyzdžių kai verslas, užuot įdarbinęs reikiamą skaičių neįgaliųjų,pasirenka mokėti baudas taip pat netrūksta. Iš esmės reiktų kalbėti ne apietai, ką verslas privalo padaryti, bet apie tai, kaip sukurti visapusiškaisubalansuotą bei konkretiems atvejams pritaikytą neįgaliųjų įdarbinimo sistemą,nes pasiūlymas arba eiti į atvirą darbo rinką, arba įvesti kvotas nėrasubalansuotas vienos iš pusių atžvilgiu“, - įsitikinęs LVK prezidentas.


Kompleksinių priemonių taikymas,parama socialinėms įmonėms, didesnis ir tikslinis dėmesys norintiemspersikvalifikuoti arba įgyti profesiją neįgaliesiems padėtų pakeistivyraujančias verslo nuostatas.


LVK savo narių apklausą, kuriojedalyvavo vadovaujamas pareigas užimantys įmonių darbuotojai, atliko 2018 m. kovomėnesį.


 


Daugiau informacijos:


Lietuvos verslo konfederacijos 

prezidentas Valdas Sutkus 

Mob.  8 698 25214

El.p. valdas@lvk.ltKviečiame apsilankyti
 
Nacionaliniai partneriai: