Puslapio versija spausdinimuiSpausdinti

Eksporto skatinimo projektai

 

Lietuvos verslo konfederacija yra didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti organizacija, tačiau jos nariai vis dar nepakankamai konkurencingi, kad galėtų lygiaverčiai konkuruoti su užsienio kompanijomis tiek paslaugų, tiek produktų sektoriuose. Lietuvos eksporto strategijoje numatyta, kad iki 2015 metų paslaugų dalis bendrojoje eksporto struktūroje turėtų sudaryti 50 %, o dabar tėra apie 17 %. Poreikis vystyti paslaugų eksportą akivaizdus.
Lietuvos verslo konfederacijos organizuojami "Asistento 1" projektai prisidės prie paslaugų eksporto augimo, ypač pažangiose naujųjų ir moderniųjų technologijų, žinių ir mokslo eksporto srityse. "Asistento 1" projektais  siekiama ne kurti naujas paslaugas, o turimas ir teikiamas paslaugas eksportuoti į naujas šalis, rinkas ir sektorius.

Tiksliniai sektoriai:
•Maisto ir gėrimų sektoriaus įmonės;
•Medienos ir medienos gaminių įmonės;
•Informacinių ir telekomunikacinių technologijų įmonės;
•Kitos įmonės, eksportuojančios savo paslaugas į užsienio šalis
             
Tikslinės eksporto rinkos:

•Vakarų Europa;
•Rytų Europa;
•Skandinavija;
•NVO šalys.
 
Projekto veiklos:
•Eksporto galimybių studijų kūrimas. Jomis  bus siekiama pateikti detalią techninę, finansinę, ekonominę ir institucinę eksporto rinkų analizę.
•Renginių ir  konferencijų organizavimas konkrečiam  sektoriui arba eksporto rinkai.
•Lygiagrečiai vykdomi penki "Asistento 1" projektai: "Verslo įmonių gyvybingumo ir konkurencingumo didinimas", "Naujųjų technologijų ir žinių eksportas", "Verslo įmonių konkurencingumo didinimas vietinėje bei užsienio rinkose" , "Paslaugų sektoriaus eksporto skatinimas", "Eksporto skatinimas tikslinėse rinkose". Visi šie projektai orientuoti į atskirus  verslo sektorius bei rinkas.
•Dalyvavimas parodose: "Agrokomplex", "BalticFurniture", "Polagra", "RigaFood", "Habitare".
•Narystė Tarptautiniuose  prekybos  rūmuose (ICC).
•Eksporto krypčių identifikavimas.

Pasiekti rezultatai:
•eksporto apimčių augimas;
•darbo vietų augimas;
•darbo našumo didėjimas;
•galimybė verslo subjektams plėtoti verslo ryšius

EKSPORTO PLĖTROS GALIMYBIŲ STUDIJOS

Kontaktinis asmuo: Tomas Sinica, Lietuvos verslo konfederacija, Projektų direktorius, El. p. tomas@lvk.lt, Tel.:+370 5 212 1111+370 5 212 1111, Mob.:+370  650 11869+370  650 11869

 

                                      

 

Kviečiame apsilankyti
 
Nacionaliniai partneriai: