Puslapio versija spausdinimuiSpausdinti

Kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. kovo 5 d. - 2020 m. birželio 5 d.
Projekto kodas:
Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001

Lietuvos verslo konfederacija kartu su Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centru dalyvauja įgyvendinant kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro projektą Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 201-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto "Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimas, kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtra" (toliau - Projektas).

Projekto tikslas - Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį. Projekto įgyvendinimo metu bus tęsiama Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra.

Siekiami rezultatai:

  •  sukurtos ir įdiegtos Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtros ir tobulinimo priemonės;
  • parengti profesiniai standartai bei modulinės profesinio mokymo programos;
  • įdiegtos profesinio mokymo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo programose interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės;
  • sukurta ir įdiegta kvalifikacijų ir modulinių profesinio mokymo programų valdymo darbo aplinka elektroninėje erdvėje;
  • įvykdytas mokymas pagal patengtas ir/ar atnaujintas modlines profesinio mokymo programas.

Projekto tikslinės grupės: mokiniai, mokytojai, ekspertai, profesinio mokymo specialistai.

 

Kviečiame apsilankyti
 
Nacionaliniai partneriai: