Puslapio versija spausdinimuiSpausdinti

Kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)

 

Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)

 

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-12-05 – 2020-06-05

Projekto kodas 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001

Lietuvos verslo konfederacija kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centru dalyvauja įgyvendinant Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)” Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimas, kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtra“ (toliau – Projektas).

Projekto tikslas - Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį.  Projekto įgyvendinimo metu bus tęsiama Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra.

Projektu siekiami rezultatai: sukurtos ir įdiegtos Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtros ir tobulinimo priemonės, parengti profesiniai standartai bei modulinės profesinio mokymo programos, įdiegtos profesinio mokymo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo programose interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės, sukurta ir įdiegta kvalifikacijų ir modulinių profesinio mokymo programų valdymo darbo aplinka elektroninėje erdvėje, įvykdytas mokymas pagal parengtas ir/ar atnaujintas modulines profesinio mokymo programas.

Projekto tikslinė grupė: mokiniai, mokytojai, ekspertai, profesinio mokymo specialistai.

 

 

Kviečiame apsilankyti
 
Nacionaliniai partneriai: