Puslapio versija spausdinimuiSpausdinti

Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) komunikacijos projektas NIEKADA NEVĖLU

 

Projekto vykdytojas: Lietuvos verslo konfederacija (LVK)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. vasario 21 d. – 2018 m. lapkričio 30 d.

Projekto kodas: 12.0.1-CPVA-K-204-01-0019

Bendra projekto vertė: 29 514,75 Eur.

Lietuvos verslo konfederacija įgyvendina projektą „Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) komunikacijos projektas NIEKADA NEVĖLU“, Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0019, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir ją vertinti“ 12.0.1-CPVA-K-204 priemonę „Komunikacija apie ES investicijas“.

Projekto tikslas – skatinti Lietuvos gyventojų verslumą ir prisidėti prie Komunikacijos strategijos „Versli Lietuva” krypties įgyvendinimo.

Projekto uždavinys: skatinti Lietuvos gyventojų suvokimą, kad kiekvienas gali tapti verslininku bet kuriame gyvenimo etape.

Projekto aprašymas: Projektas skirtas skatinti verslumą vyresnio amžiaus žmonių tarpe, siekiant pakeisti egzistuojančias visuomenės nuostatas dėl galimybių kurti nuosavą verslą vyresniame amžiuje.

Pagrindinės projekto komunikacijos priemonės: vaizdo klipai platinami socialiniuose tinkluose, radijo laida ir tiksliniai renginiai. Projektas bus įgyvendinamas visos Lietuvos mastu, be partnerių.

LVK, kartu su partneriais praeityje sėkmingai įgyvendinusi ES struktūrinių fondų iš dalies finansuotą jaunimo verslumo ugdymo projektą, šį projektą skiria kitos visuomenės grupės – vyresnio amžiaus gyventojų – verslumo lygio skatinimui, tuo pačiu prisidėdama prie socialinės atskirties mažinimo.

 

Kviečiame apsilankyti
 
Nacionaliniai partneriai: