Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010 m. lapkričio 25 d. –  2013 m. sausio 31 d.
Projekto kodas: Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-002
Priemonė: Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas, Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K
Bendra projekto vertė: 2016 675,74 Eur.

Projekto tikslas – skatinti į ugdymo procesą įtrauti ne tik mokytojus ir moksleivius, bet ir tėvus, taip stiprinant šeimos narių ir mokyklos ryšį. Tėvai ir mokytojai buvo apmokomi inovatyvių mokymo metodų ir būdų.

Pasitelkus jaunimo organizacijas buvo siekiama užkirsti kelią patyčioms ir diskriminacijai mokykloje, mažinama socialinė atskirtis, skatinamas mokinių verslumas.

Projekto metu buvo organizuojamos vasaros stovyklos moksleiviams, kuriose vyko užsiėmimai su žinomais Lietuvos žmonėmis – verslo, pramogų, sporto, meno atstovais, veiks kūrybinės dirbtuvės, kuriose vaikai gailėjo ugdyti savo talentus įvairiose srityse. Jaunimo organizacijos atstovai vedė specialias ugdymo programas vaikams, tėvams ir mokytojams, skatinančias tolerancijos ugdymą, mokiniai per paskaitas ir interaktyvius žaidimus buvo mokomi verslumo.

Atskiras dėmesys buvo skiriamas mokytojų lavinimui. Pasitelkiant ekspertus, mokytojai buvo supažindinami su projekto iniciatyva į ugdymo procesą įtraukti tėvus ir mokytojus, įdomiai ir aktyviai vedant įvairių dalykų pamokas. Mokymu metu taip pat buvo ugdomos mokytojų kompetencijos vesti patyčių prevencijos ir nediskriminavo užsiėmimus, mokėti spęsti kylančias konfliktines situacijas. Mokslo metais mokytojai buvo skatinami pritaikyti išmoktus mokymo metodus praktikoje ir ne mažiau nei kartą per mokslo metus rengti specialias pamokas, kuriuose dalyvautų tėvai, vaikai ir kitų dalykų mokytojai.

Šis projektas mokiniams suteikė gerosios praktikos pavyzdžių, didesnio pasitikėjimo savimi, padėjo sustiprinti ryšius su tėvais. Mokytojai  įgavo žinių, kaip reaguoti konfliktinėse situacijose ir kaip jas kuo skubiau išspręsti. Projektas paskatino mokyklos bendruomenę aktyviau bendrauti su moksleivių tėvais bei jaunimo organizacijomis ne tik formalioje mokyklos aplinkoje.

Nacionalinė devynių gimnazijų partnerystė leido moksleiviams susirasti draugų visoje šalyje. Projekte dalyvavo mokyklos, gimnazijos ir jaunimo organizacijos iš skirtingų Lietuvos apskričių: Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Telšių, Alytaus, Utenos, Tauragės, Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus.

 

Panašūs įrašai