Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. balandžio 1 d. – 2015 m. vasario 27 d.
Projekto kodas: Nr. VP2-2.2-ŪM-01-K-01-029
Priemonė: ASISTENTAS-1, Nr. VP2-2.2-ŪM-01-K
Bendra projekto vertė: 314 741,37 Eur.

Projekto tikslas – eksporto vystymas ir skatinimo priemonių parengimas.

Projekto uždavinys: eksporto priemonių parengimas ir įgyvendinimas.

Konkrečios projekto priemonės suskirstytos į paketus:
1. ES ir kitų galimų šaltinių panaudojimas eksporto skatinimui: 2 galimybių studijų parengimas ES ir tarptautinių organizacijų šaltinių utilizavimo srityje.
2. Naujų ir modernių technologijų bei mokslo ir žinių eksporto skatinimas: 4 galimybių studijos pagal šias sritis – aplinkos inžinerijos ir biomedicinos krypčių, fizikos ir chemijos krypčių, technologijos krypčių bei agropramonių krypčių žinių ir inovacijų eksportas.
3. Galimybių studijų rezultatų ir išvadų pristatymas Konfederacijos nariams pateikiant konkrečias rekomendacijas eksporto plėtrai, 20 renginių; dalyvauja Lietuvos ir užsienio ekspertai.
4. Projekto rezultatų viešinimas ir sklaida, Konfederacijos narių galimybių žinių ir inovacijų srityje pateikimas potencialioms rinkoms.

Panašūs įrašai