Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. vasario 1 d. –  2014 m. spalio 31 d.
Projekto kodas: Nr. VP2-2.2-ŪM-01-K-01-022
Priemonė: ASISTENTAS-1, Nr. VP2-2.2-ŪM-01-K
Bendra projekto vertė: 385 340,59 Eur.

Projekto tikslas – paslaugų ekporto vystymas ir skatinimo priemonių parengimas.

Projekto uždavinys – paslaugų eksporto priemonių parengimas ir įgyvendinimas.

Projekto įgyvendinimo priemonės apimė:
1) pirminį tinkamiausių paslaugų eksporto krypčių identifikavimą (angliškai ir rusiškai kalbančių rinkų kryptys, be Ukrainos, Baltarusijos ir Kazachstano; nustatyti paslaugų sektorius, kuriose eksporto galimybės buvo didžiausios ir duotų maksimalų efektą);
2) ekspertinį konkrečių sektorių vertinimą bei reikiamų kontaktinių ir rinkos duomenų surinkimą;
3) 2 paslaugų eksporto sektorių preliminaraus vertinimo rezultatų pristatymus konfederecijos nariams;
4) 5 galimybių studijų rengimą pagal atskiras sritis, kurios buvo detalizuotos pradiniame projekto etape (sektoriai –  verslo konsultavimas, personalo rengimas ir mokymas, IT, architektūra, reklama, ryšiai su visuomene);
5) 5 galimybių studijų ir preliminarių eksporto strategijų pristatymus nariams;
6) ataskaitų ir rekomendacijų rengimą bei pateikimą tikslinėms grupėms;

Projektas taikytas specializuotoms tikslinėms grupėms, todėl gautas efektas buvo konkretus ir praktiškai pritaikomas.

Panašūs įrašai