Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013 m. gruodžio 31 d. – 2015 m. rugpjūčio 31 d.
Projekto kodas: Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-002
Priemonė: „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra”, Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V
Bendra projekto vertė: 270 707,83 Eur.

Lietuvos verslo konfederacija, siekdama aktyviai prisidėti prie jaunimo nedarbo mažinimo, kartu su partneriais viešąja įstaiga „Savanorių centras“ bei viešąja įstaiga „Socialinių mokslų kolegija“ įgyvendino Europos socialinio fondo lėšomis dalinai finansuotą projektą „Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas“.

Jaunimo nedarbas yra viena opiausių tiek Lietuvos, tiek visos Europos Sąjungos problemų. Jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje, lyginant su kitomis visuomenės amžiaus grupėmis, išlieka aukštas ir beveik dvigubai viršija bendrą nedarbo lygį Lietuvoje. Ypač aktualia išlieka jaunimo ilgalaikio nedarbo problema – daugiau nei pusė jaunų bedarbių priskiriami ilgalaikių bedarbių grupei. Pagrindinėmis jaunimo nedarbo priežastimis, greta blogos ekonominės situacijos, darbo rinkos specialistai įvardina darbo patirties trūkumą, įgytų profesinių žinių neatitikimą darbo rinkos reikmėms, nepakankamą išsilavinimą. Darbdaviai vengia priimti jaunus, patirties neturinčius darbuotojus. Patirties stoka, darbdavių nuomone, yra viena pagrindinių priežasčių, trukdančių jaunuoliams įsidarbinti. Be to, jaunimui neretai trūksta tokių asmeninių savybių ir įgūdžių, kaip motyvuotumas, iniciatyvumas, atsakingumas, komunikabilumas, kritiškas požiūris, kūrybiškumas, laiko planavimas, darbas komandoje ir pan.

Siekdama spęsti minėtas problemas, Lietuvos verslo konfederacija kartu su partneriais bei įtraukiant nevyriausybines organizacijas, mokslo įstaigas ir valstybines institucijas, numatė sukurti ir išvystyti savanorystės bendruomenę.

Šio projekto tikslas – didinti jaunimo socializacijos ir užimtumo formų įvairovę ir skatinti jaunų bedarbių integravimąsi į darbo rinką. Projekto metu buvo skatinamos ir skleidžiamos savanorystės idėjos, tikslinės grupės atstovai įgijo praktinių įgūdžių, išmėgino įvairias veiklos sritis, užmezgė naudingų ryšių, patobulino socialinius ir profesinius įgūdžius, padėsiančius efektyviai integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

Plačiau apie projektą: Projekto pristatymas

Panašūs įrašai