CREAzone 2.0.

CREAzone 2.0.

Projekto koordinatorius: Kauno technologijų universitetas
Projekto partneriai: Lietuvos verslo konfederacija, Ventsipilio aukštoji mokykla, Latvijos prekybos ir amatų rūmai
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. balandžio 1 d. – 2020 m. kovo 31 d.
Projekto kodas: LLI-186
Projekto finansavimas: 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sianą programa

Projekto aprašymas:
„CREAzone 2.0.“ – tai tęstinis projektas, kurio tikslas sujungti žinių ekonomikos įgalintas šiuolaikiškas verslo idėjas ir tradicinių industrijų verslo modelius, sukuriant perspektyvius verslus ir užtikrinant tvarų užimtumo augimą Lietuvos ir Latvijos pasienio regionuose.
Pasitelkiant projekto „CREAzone 1.0“ taikytą ir patobulintą metodiką, stengiamasi prisidėti prie neproporcingai didelio nedarbo lygio (lyginant su didžiaisiais miestais), ypač jaunimo tarpe, mažinimo tiksliniuose programos regionuose. Skatinant jaunimo verslumą, motyvuojant jaunus žmones atrasti neišnaudotą vietinių sektorių potencialą, suteikiant įvairiapusę pagalbą, konsultacijas, mokymus, siekiama sukurti naujus gyvybingus verslus ir užtikrinti darbo vietas tikslinių regionų žmonėms.

Projekto rezultatai:

  • Sukurti naujas verslo galimybes tradicinėse Lietuvos-Latvijos pasienio regiono pramonės šakose, remiantis žinių ekonomikos įgalintomis verslo idėjomis pagal „CREAzone“ metodiką;
  • Sudaryti suinteresuotų subjektų, kurie yra pasiryžę sukurti ilgalaikį bendradarbiavimą skatinant jaunimo verslumą, sąjungą.

Daugiau apie vykdomą projektą galite sužinoti paspaudę projekto ikoną: