Kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumo didinimas verslo turizmo sektoriuje

Kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumo didinimas verslo turizmo sektoriuje

Lietuvos verslo konfederacija pradeda įgyvendinti projektą „Kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumo didinimas verslo turizmo sektoriuje“ finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“ (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose, lankomumą ir žinomumą e.rinkodaros priemonėmis.

Projekto uždavinys – sukurti kultūros ir gamtos paveldo objektų e.rinkodaros priemones, skirtas prioritetiniams turizmo plėtros regionams.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatoma padidinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose, žinomumą pristatant juos verslo turizmo sektoriaus atstovams sukurtose e.rinkodaros priemonėse: internetiniame tinklalapyje ir mobiliojoje aplikacijoje. Projekto metu bus kuriamos ir naudojamos šios e.rinkodaros priemonės: interneto svetainė, mobili aplikacija, socialiniai tinklai (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Youtube), QR kodai, naujienlaiškiai, reklaminiai straipsniai, vaizdinė medžiaga, audiogidai.

Viešinant kultūros ir gamtos paveldo objektus, siekiama patraukti šios turizmo sektoriaus atstovų grupės dėmesį bei skatinti juos grįžti dar kartą minėtų objektų lankymui bei ir populiarinti objektus ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose bei ir kituose prioritetiniuose Lietuvos regionuose.

Projekto vykdytojas: Lietuvos verslo konfederacija (LVK)
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. gruodžio 4 d. – 2020 m. lapkričio 30 d.
Projekto kodas: 05.4.1-LVPA-K-808-02-0011
Priemonė: Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara, Nr. 05.4.1-LVPA-K-808
Bendra projekto vertė: 166 265,69 Eur.