Kvietimas dalyvauti verslo misijoje į Londoną, Didžiąją Britaniją 2019 m. vasario 10-13 d.
 

Kvietimas dalyvauti verslo misijoje į Londoną, Didžiąją Britaniją 2019 m. vasario 10-13 d.

Verslo misija

Kvietimas dalyvauti verslo misijoje į Londoną, Didžiąją Britaniją 2019 m. vasario 10-13 d.

€0

Apie šį renginį

Lietuvos verslo konfederacija (LVK) ir įmonė „Autarė“ kviečia įmones jungtis į verslo misiją Londone, Didžiojoje Britanijoje 2019 m. vasario 10-13 d.* Šiuo metu yra formuojama verslininkų delegacija, renkami interesai.

 

Vizito metu planuojami šie renginiai:

 • Susitikimai su Didždiosios Britanijos valstybinių ir verslą skatinančių institucijų atstovais pagal vyksiančiųjų išreikštus interesus, Didžiosios Britanijos kultūrinių ir kitų objektų lankymas.
 • Vizito metu numatoma galimybė apsilankyti 2019 m. vasario 10-13 dienomis madų parodoje „Pure London 2019.
 • Esant pageidavimams, yra galimybė suorganizuoti susitikimą su lietuvių verslininkais Didžiojoje Britanijoje.
 • Vykstantiesiems išreiškus susidomėjimą yra galimybė organizuoti B2B susitikimus konkrečiose verslo organizacijose, valstybinėse institucijose ar ūkio subjektuose.

 

Vizito tikslas – paskatinti Lietuvos ir Didžiosios Britanijos ekonominių santykių plėtrą, stiprinti Lietuvos įmonių paslaugų ir prekių eksportą į Didžiąją Britaniją ir padėti vystyti tarptautinio bendradarbiavimo projektus bei pristatyti projektus ir pritrauti Didžiosios Britanijos investicijas į Lietuvą.

 

Dalyvavimo sąlygos:
Surinkus susidomėjusių verslininkų grupę bus organizuojami logistiniai sprendimai bei apgyvendinimas centralizuotai. Kviečiame įmones užpildyti registracijos anketą iki lapkričio 15 d. Daugiau informacijos apie vizitą: UAB „Autarė“ Projektų vadovė Gintarė Zlatkienė, el. p.: travel@autare.lt, tel.: 8 679 36330; (8 5) 262 7401.
Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, šiuo atveju, iki 1130,50 Eur. PVM nėra finansuojamas projekte.

 

LVK įgyvendina projektus pagal priemonę „Naujos galimybės LT“, skirtus įmonių eksporto rinkų paieškai ir plėtrai. Priemonės apimtyje finansuojamos prekes gaminančios arba paslaugas teikiančios įmonės, vykstančios į verslo misijas.. Finansavimą gali gauti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės su sąlyga, jog grupę turi sudaryti bent 5 atstovai iš vieno ekonomikos sektoriaus, tokiu atveju atsiranda galimybė finansuoti ir kitų ekonomikos sektoriaus atstovus.

 

Dalyvavimui reikalingi dokumentai:

 • Metinės finansinės atskaitomybės dokumentai
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (pateiksime)
 • Klausimynas (pateiksime)
 • Sutartis su pareiškėju dėl dalyvavimo projekte (pateiksime)
 • „Vienos įmonės“ deklaracija (pateiksime)
 • Įsakymas dėl lėšų skyrimo
 • De minimis sutikimas ir pagalbos patikros lapas (pateiksime)

 

* Misijos data yra preliminari. Priklausomai nuo individualių interesų data gali būti koreguojama.

Renginio informacija

Londonas, Didžioji Britanija

2019 m. vasario 10 - 13 d.

Kviečiame registruotis

Renginio vieta