Kvietimas dalyvauti verslo misijoje į Stambule, Turkijoje 2019 m. spalio 12-16 d.* – KKI
 

Kvietimas dalyvauti verslo misijoje į Stambule, Turkijoje 2019 m. spalio 12-16 d.* – KKI

Verslo misija

Kvietimas dalyvauti verslo misijoje į Stambule, Turkijoje 2019 m. spalio 12-16 d.* – KKI

€0

Apie šį renginį

Lietuvos verslo konfederacija (LVK) ir įmonė „Autarė“ kviečia Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoraus įmones jungtis į verslo misiją Stambule, Turkijoje. Šiuo metu yra formuojama verslininkų delegacija, renkami interesai.

 

Vizito metu planuojami šie renginiai:

 • Susitikimai su Turkijos valstybinių ir verslą skatinančių institucijų atstovais pagal vykstančiųjų išreikštus interesus, Turkijos kultūrinių ir kt. objektų lankymas.
 • Vizito metu numatoma galimybė apsilankyti 2019 m. spalio mėn. 12-16 dienomis vyksiančioje tarptautinėje  baldų pramonės, aksesuarų, miško produktų ir medienos technologijų parodoje „INTERMOB“.
 • EsEsant pageidavimams, yra galimybė suorganizuoti susitikimą su lietuvių verslininkais Turkijoje.
 • Vykstantiesiems išreiškus susidomėjimą yra galimybė organizuoti B2B susitikimus konkrečiose verslo organizacijose, valstybinėse institucijose ar ūkio subjektuose.

 

Vizito tikslas – paskatinti Lietuvos ir Turkijos ekonominių santykių plėtrą, stiprinti Lietuvos įmonių paslaugų ir prekių eksportą į Turkiją ir padėti vystyti tarptautinio bendradarbiavimo projektus bei pristatyti projektus ir pritrauti Turkijos investicijas į Lietuvą.

 

Dalyvavimo sąlygos:
Surinkus susidomėjusių verslininkų grupę bus organizuojami logistiniai sprendimai bei apgyvendinimas centralizuotai. Kviečiame įmones užpildyti registracijos anketą iki 2019 m. rugsėjo 13 d. Daugiau informacijos apie vizitą: UAB „Autarė“ Projektų vadovė Gintarė Zlatkienė, el.p.: travel@autare.lt, tel.: 8 679 36330; 8 5 262 7401.
Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, šiuo atveju, iki 980 Eur. PVM nėra finansuojamas projekte.

LVK įgyvendina projektą pagal priemonę „Naujos galimybės LT“, skirtą Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriui priskirtinų labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių eksporto rinkų paieškai ir plėtrai. Priemonės apimtyje finansuojamos prekes gaminančios arba paslaugas teikiančios įmonės, vykstančios į verslo misijas. Finansavimą gali gauti kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriui priskirtinos labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės su sąlyga, jog grupę turi sudaryti bent 5 MVĮ atstovai.
Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriui priskirtina MVĮ (KKI sektoriui priskirtina MVĮ) – MVĮ, kurių kiekvienos bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 70 procentų pajamų yra gaunama iš ekonominės veiklos rūšių, kurių kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, išvardyti projektų finansavimo sąlygų aprašo  7 priede.

 

Dalyvavimui reikalingi dokumentai:

 • Metinės finansinės atskaitomybės dokumentai
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (pateiksime)
 • Klausimynas (pateiksime)
 • Sutartis su pareiškėju dėl dalyvavimo projekte (pateiksime)
 • „Vienos įmonės“ deklaracija (pateiksime)
 • Įsakymas dėl lėšų skyrimo
 • De minimis sutikimas ir pagalbos patikros lapas (pateiksime)

* Misijos data yra preliminari. Priklausomai nuo individualių interesų data gali būti koreguojama.