Kvietimas dalyvauti verslo misijoje į Kijevą, Ukrainą 2019 m. rugsėjo 3-5 d.* – KKI
 

Kvietimas dalyvauti verslo misijoje į Kijevą, Ukrainą 2019 m. rugsėjo 3-5 d.* – KKI

Verslo misija

Kvietimas dalyvauti verslo misijoje į Kijevą, Ukrainą 2019 m. rugsėjo 3-5 d.* – KKI

€0
Categories:

Apie šį renginį

Lietuvos verslo konfederacija (LVK) ir įmonė „Autarė“ kviečia Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriui priskirtas labai mažas, mažas ir vidutines įmones jungtis į verslo misiją Kijeve, Ukrainoje. Šiuo metu yra formuojama verslininkų delegacija, renkami interesai.

 

Vizito metu planuojami šie renginiai:

  • Susitikimai su Ukrainos valstybinių ir verslą skatinančių institucijų atstovais pagal vyksiančiųjų išreikštus interesus, vizitas LR ambasadoje, Ukrainos kultūrinių ir kt. objektų lankymas.
  • Vizito metu numatoma galimybė apsilankyti š. m. rugsėjo 3-6 dienomis vyksiančioje interjero dekoro parodoje „Decor Trade Show“.

 

Vizito tikslas – paskatinti Lietuvos ir Ukrainos ekonominių santykių plėtrą, stiprinti Lietuvos įmonių paslaugų ir prekių eksportą į Ukrainą ir padėti vystyti tarptautinio bendradarbiavimo projektus bei pristatyti projektus ir pritraukti Ukrainos investicijas į Lietuvą.

 

Dalyvavimo sąlygos:
Surinkus susidomėjusių verslininkų grupę bus organizuojami logistiniai sprendimai bei apgyvendinimas centralizuotai. Kviečiame įmones užpildyti registracijos anketą iki rugpjūčio 20 d. Daugiau informacijos apie vizitą: UAB „Autarė“ Projektų vadovė Gintarė Zlatkienė, el.p.: travel@autare.lt, tel.: 8 679 36330; 8 5 262 7401.

Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, šiuo atveju, iki 980 Eur. PVM nėra finansuojamas projekte.

LVK įgyvendina projektą pagal priemonę „Naujos galimybės LT“, skirtą Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriui priskirtinų labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių eksporto rinkų paieškai ir plėtrai. Priemonės apimtyje finansuojamos prekes gaminančios arba paslaugas teikiančios įmonės vykstančios į verslo misijas. grupę turi sudaryti bent 5-ių KKI sektoriaus įmonių atstovai.

Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriui priskirtina MVĮ (KKI sektoriui priskirtina MVĮ) – MVĮ, kurių kiekvienos bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 70 procentų pajamų yra gaunama iš ekonominės veiklos rūšių, kurių kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, išvardyti projektų finansavimo sąlygų aprašo  7 priede.

 

Dalyvavimui reikalingi dokumentai:

  • Metinės finansinės atskaitomybės dokumentai
  • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (pateiksime)
  • Klausimynas (pateiksime)
  • Sutartis su pareiškėju dėl dalyvavimo projekte (pateiksime)
  • „Vienos įmonės“ deklaracija (pateiksime)
  • Įsakymas dėl lėšų skyrimo
  • De minimis sutikimas ir pagalbos patikros lapas (pateiksime)

* Misijos data yra preliminari. Priklausomai nuo individualių interesų data gali būti koreguojama.