Home Activities Awards A socially responsible business

A socially responsible business

by luklendas@gmail.com
A socially responsible business

Lietuvos verslo konfederacija apdovanojimą „Socialiai atsakingas verslas“ įsteigė 2011 metais. Taip siekiama skatinti socialinę atsakomybę verslo praktikoje, didinti tokios veiklos žinomumą visuomenėje ir aktualizuoti jos naudą valstybei. Pretenduoti į „Socialiai atsakingo verslo“ apdovanojimą gali visos Lietuvos įmonės, organizacijos ir valstybės institucijos.

Nominacijos tikslai:

 • didinti socialiai aktyvių įmonių žinomumą;
 • skatinti socialinės atsakomybės principų taikymą verslo praktikoje;
 • ugdyti verslo socialinę atsakomybę ir bendruomeniškumą;
 • plėsti verslo bendruomenės supratimą apie socialiai atsakingos veiklos naudą;
 • išryškinti trukdžius, su kuriais susiduriama sprendžiant socialines problemas;
 • skatinti verslo ir visuomenės dialogą bei pilietinį mąstymą;
 • konsoliduoti verslo visuomenės ir Lietuvos piliečių sutarimą dėl abipusio bendradarbiavimo;
 • telkti bendras pastangas ir veiksmus Lietuvos socialinio gerbūvio stiprinimui.

Laureatai: 

• „Socialiai atsakingas verslas 2017“ – „SWEDBANK“, AB už visapusišką socialinės atsakomybės veiklą:  finansinio raštingumo skatinimą, savanorystės kultūros ir atviros, bendruomeniškos visuomenės propagavimą Lietuvoje.

• „Socialiai atsakingas verslas 2016“ – „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai“ už visapusišką socialinės atsakomybės veiklą:  indėlį į Klaipėdos miesto gerovę, dėmesį vaikų ir jaunimo užimtumui, bendruomenei, edukacinei-švietėjiškai veiklai bei turizmo skatinimui.

• „Socialiai atsakingas verslas 2015“– tarptautinė informacinių technologijų bendrovė CSC Baltic“Apdovanojimas skirtas už moksleivių ir studentų švietimo projektus, aplinkosaugos iniciatyvas, darbuotojų savanorystės skatinimą, jų sveikatinimo veiklas ir holistinį požiūris į verslo socialinę atsakomybę.

• „Socialiai atsakingas verslas 2014“– plastikinių pakuočių gamintoja UAB „Gerovė“Apdovanojimas įmonei skirtas už 2014 m. įgyvendintas aplinkosaugos iniciatyvas bei tvaraus verslo principų taikymą savo veikloje.

• „Socialiai atsakingas verslas 2013“ –įmonė Tele – 3“. Ji apdovanota už visą pluoštą socialinės atsakomybės projektų kaip „Išsipildymo akcija“, „Lietuvos garbė“ ir kt.

• „Socialiai atsakingas verslas 2012“– leidykla „Alma littera“. Ji įvertintauž švietėjišką projektą „Augu skaitydamas“, skatinantį vaikus daugiau laiko skirti knygų skaitymui.

• „Socialiai atsakingas verslas 2011“– apdovanojimas skirtas „Danske“ bankui už plėtojamus visuomenės finansinio raštingumo projektus, tokius kaip Finansinio raštingumo olimpiada, edukacinis žaidimas vaikams „Pinigėnai“, paskaitų ciklas mokiniams „Pažink banką“ ir kiti.

• „Socialiai atsakingas verslas 2010“– Lietuvos aludarių gildija įvertinta už socialinę komunikacijos kampaniją „Už jaunimo saviraišką be alkoholio 18+“

Nominacijos „Socialiai atsakingas verslas“ nuostatai

Visuomenės tyrimai rodo, kad socialines problemas efektyviai spręsti įmanoma tik užtikrinus glaudų visuomenės, verslo ir valdžios institucijų bendradarbiavimą. Plėtojant socialinės atsakomybės projektus, bendrovės prisiima atsakomybę ne tik už savo veiklos sėkmę, bet ir už bendruomenių, regiono, o kai kuriais atvejais – visos šalies gerovę. Būtent nuo socialinės aplinkos, kurioje veikia įmonė, priklauso jos verslo sėkmė. Socialiai atsakingo verslo plėtrą turi skatinti visuomenėje susiformavusi bendruomeniškumo ir atsakomybės už savo veiklą kultūra. Iš kitos pusės, socialiai atsakingas verslas, kurdamas vertę akcininkams, kartu kuria vertę vartotojui ir visuomenei.

Dar viena svarbi prielaida šios srities plėtrai – socialinės atsakomybės veikla yra kalba, kuria verslas gali užmegzti dialogą su bendruomene, nugalėti mitus ar išankstines nuostatas. Tai yra ir verslo sėkmės prielaida, todėl įmonių socialinė atsakomybė tampa integralia verslo vertės kūrimo proceso dalimi. Taip atsiranda galimybė prisidėti prie tvarios aplinkos kūrimo sau ir ateities kartoms.

Kaip tik todėl Lietuvos verslo konfederacija įsteigė „Socialiai atsakingo verslo” nominaciją ir prizą, kuriuo bus apdovanota jo labiausiai nusipelniusi bendrovė ar organizacija. Tik veikiant kartu, galima sukurti Lietuvos socialinės ir kultūrinės pažangos tvarumą.

Nominanto vertinimo kriterijai:

 • už aktyvų socialinės problemos išryškinimą ir efektyvų problemos sprendimą;
 • už originalumą sprendžiant socialinę problemą;
 • už realią pagalbą Lietuvos bendruomenėms ar socialinėms grupėms, sprendžiant aktualią problemą;
 • už atviros, bendruomeniškos visuomenės propagavimą Lietuvoje;

Nominantų teikimo ir nugalėtojo rinkimo tvarka

 • Organizatoriai išplatina informaciją apie nominaciją;
 • Lietuvos verslo organizacijos kviečiamos teikti savo paraiškas;
 • Įmonės iki nustatyto termino siunčia paraiškas, kurioje nurodoma kuo remiantis įmonė ir jos projektas siūloma šiai nominacijai.;
 • Pasiūlymus gali teikti Lietuvos verslo organizacijos, valstybinės institucijos, fiziniai ir juridiniai asmenys;
 • Pasiūlymus galima teikti el. paštu;
 • Gautos paraiškos po pirminės atitikimo atrankos yra pateikiamos LVK prezidiumui, kurio nariai įvertins ir atliks paraiškų svarstymą bei išrinks nugalėtoją;
 • Nugalėtojas paskelbiamas LVK Kongreso metu ir jam įteikiamas „Socialiai atsakingo verslo“ apdovanojimas;
 • Nugalėtojas paskelbiamas specialiame pranešime žiniasklaidai;
 • Apdovanojimo ženklą laimėtojas gali naudoti savo veikloje, komunikacijoje.