Home Activities LVK Commission

LVK Commission

by luklendas@gmail.com

SPECIALIZUOTOS KOMISIJOS – KVALIFIKUOTA EKSPERTŲ NUOMONĖ

Pagrindinius savo veiklos tikslus Lietuvos verslo konfederacija įgyvendina per įsteigtas komisijas,  kuriose dirba verslo atstovai, įvairių sričių specialistai ir ekspertai. Komisijos nagrinėja savo srities aktualijas, atlieka įstatymų ir kitų norminių aktų, įtakojančių įvairias verslo sritis, analizę, teikia pastabas, pasiūlymus bei vertinimus Vyriausybei, kitoms nacionalinėms ar tarptautinėms organizacijoms. Šiuo metu prie LVK veikia keturiolika specializuotų komisijų.

Komisijų darbo reglamentas

Komisijos nario anketa

Šiuo metu Lietuvos verslo konfederacijos nariai ir partneriai – ekspertai dirba šiose komisijose:

 1. Agroverslo
 2. Arbitražo ir mediacijos
 3. Aplinkos ir energetikos
 4. Atvykstamojo turizmo
 5. Finansų rinkų
 6. Komercinės teisės ir praktikos
 7. Mokesčių
 8. Mokslo ir švietimo
 9. Muitinės ir tarptautinės prekybos
 10. Prekybos
 11. Skaitmeninės ekonomikos
 12. Sveikatos reikalų
 13. Transporto ir logistikos
 14. Verslas, valdžia ir visuomenė
 15. Žmogiškųjų išteklių

1. AGROVERSLO KOMISIJA

Tikslas – bendradarbiauti su įstatymo leidėju, ES paramą administruojančiomis institucijomis, agroverslo asociacijomis siekiant sukurti efektyvų ir konkurencingą agroverslo teisinį reguliavimą Lietuvoje. Agroverslo komisija atstovauja agroverslą, specializuojasi analizuojant ir identifikuojant Lietuvoje egzistuojančio teisinio reguliavimo trūkumus, teikia pasiūlymus dėl galimo jo tobulinimo. Agroverslo plėtra skatintų investicijų pritraukimą į kaimo vietoves, žemės ūkio modernizavimą, spręstų aktualias užimtumo problemas kaimo vietovėse.
Komisija vertina ir teikia išvadas dėl agroverslui svarbių teisės aktų projektų, ES ir Lietuvos institucijų reguliacinių iniciatyvų. Siekiama, kad su rinkos dalyviais ir socialiniais partneriais vyktų glaudus ir skaidrus dialogas, būtų mažinama reguliacinė ir administracinė našta.

Pirmininkas: Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė, UAB „ART21“
Narys: Algirdas Aušra, Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacija „Baltijos žvejas“
Narė: Alina Adomaitytė, UAB „INNOERA“
Narys: Augustas Alešiūnas, UAB „ART21“
Narys: Evaldas Damanauskas, Asociacija „Jaunimo verslo klubas“
Narys: Mindaugas Šilininkas, Lietuvos miško savininkų asociacija
Narys: Vytautas Šenavičius, Advokatų profesinė bendrija „Tvins“
Narys: Paulius Kazokaitis, Consultus Magnus, UAB
Narys: Aistė Pranckuvienė, Birštono mineraliniai vandenys, UAB

2. ARBITRAŽO IR MEDIACIJOS KOMISIJA
Tikslas – populiarinti Vilniaus komercinio arbitražo ir ICC tarptautinio arbitražo teismus tarp Lietuvos ir užsienio valstybių ūkio subjektų, aiškinti jų galimybes ir privalumus prieš valstybinius teismus. Rengti pasiūlymus LVK ir valstybės institucijoms dėl alternatyvaus ginčų sprendimo būdų bei patobulinimų arbitražo teisės srityje. Dalyvauti formuojamose ministerijų ir kitų LR valstybės institucijų darbo grupėse, norminių aktų, reglamentuojančių arbitražą ir kitus alternatyvaus ginčų sprendimo būdus, rengime. Plėtoti Vilniaus komercinio arbitražo ir ICC tarptautinio arbitražo teismų veiklą.
Arbitražo komisijos formavimo principai ir darbo tvarka
Kandidato į Arbitražo komisijos narius ANKETA

Pirmininkė: Renata Beržanskienė, AB „Orlen Lietuva“
Pavaduotoja: Vilija Vaitkutė Pavan, Advokatų kontora „Ellex Valiunas“
Narys: Giedrius Justas Baranauskas, Advokatų kontora „Baranauskas, Sesickas, Stukas ir partneriai“
Narė: Vitalija Baranovienė, Vilniaus komercinio arbitražo teismas
Narys: Gediminas Dominas, Advokatų kontora „Dominas ir partneriai”
Narys: Vytautas Nekrošius, Vilniaus universitetas
Narys: Kęstutis Švirinas, Advokatų kontoros „Sorainen“

3. APLINKOS IR ENERGETIKOS KOMISIJA
Tikslas – atstovauti verslo vartotojų interesams, siekiant, jog aplinkos ir energetikos politikoje būtų laikomasi skaidrumo, nediskriminavimo ir konkurencingumo principų. Komisija siekia šių principų realizacijos Lietuvos energetinių prioritetų formavimo procese, svarstant atsinaujinančių šaltinių vystymosi Lietuvoje skatinimo perspektyvas, formuojant ir vykdant CO2 emisijų mažinimo strategiją, svarstant  atominės energetikos vystymą ir perspektyvas Lietuvoje, naudingų išteklių eksploatavimo ir licencijavimo politikos formavimą.

Pirmininkas: Paulius Koverovas, Advokatų profesinė bendrija „Greenlex“
Narys: Dovilė Greblikienė, Advokatų kontora „Ellex Valiunas“
Narys:Andrius Krištapavičius, Advokatų kontora „Sakavičius, Gogolev ir partneriai PROLAW“
Narys: Dr. Stasys Kropas, UAB „Deguna“
Narė: Aušra Mudėnaitė, Advokatų kontora „Sorainen“
Narys: Tadas Navickas, UAB „4 Energia“
Narys: Aistis Radavičius, Lietuvos vėjo elektrinių asociacija
Narys: Jonas Saladžius, advokatų kontora „Eversheds Saladžius“
Narys: Kęstutis Starkus, AB „ORLEN Lietuva“
Narys: Vitalijus Žuta, UAB „Fortum Heat Lietuva“

4. ATVYKSTAMOJO TURIZMO KOMISIJA
Tikslas – aktyviais veiksmais gerinti atvykstamojo turizmo sektoriaus politinę, teisinę, ekonominę ir kultūrinę aplinką, dalyvauti formuojant ir tobulinant turizmo teisinio reglamentavimo ir planavimo sistemas, savo iniciatyvomis, konsultacijomis, rekomendacijomis, nuomone ir kita veikla prisidėti vystant prioritetines atvykstamojo turizmo sritis: kultūrinį, verslo, sveikatos turizmą ir žaliąjį (ekologinį) turizmą bei plėtoti šių sričių paslaugas ir produktus. Ypatingą dėmesį komisija skiria verslo (konferencinio) turizmo plėtrai ir Lietuvos, kaip verslo turizmo šalies, vystymui. Siekdama šių tikslų komisija atstovauja bei derina atvykstamojo turizmo verslo dalyvių bei šio sektoriaus turistų interesus.

Pirmininkas: Mindaugas Rutkauskas, Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO
Narė: Žydrė Gavelienė, UAB „Estravel Vilnius“
Nare: Julija Beldeninovienė, Advokatų kontora „Raidla Lejins & Norcous“
Narė: Jolanta Beniulienė, VšĮ Vilniaus turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras
Narė: Inga Jankauskaitė, VĮ Vilniaus oro uostas
Narys: Antanas Petrauskas, AB „Lietuvos geležinkeliai“
Narys: Jevgenij Stolovickij, Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija LINAVA

5. FINANSŲ RINKŲ KOMISIJA
Tikslas – siekti patikimos ir veiksmingos, atviros ir rinkos principais pagrįstos, šalies finansų sistemos funkcionavimo, gerinti finansavimo priemonių prieinamumą verslui ir gyventojams, skatinti valdžios institucijas turėti aiškią finansų sektoriaus raidos viziją, planuoti ir įgyvendinti priemones įvairių formų finansinio tarpininkavimo paslaugų plėtrai.
Komisija vertina ir teikia išvadas dėl finansų sektoriui svarbių teisės aktų projektų, ES ir Lietuvos institucijų reguliacinių iniciatyvų, siekia, kad vyktų glaudus ir skaidrus reguliuotojų dialogas su rinkos dalyviais ir socialiniais partneriais, reguliacinės ir administracinės naštos mažinimo, privalomo reguliavimo priemonių poveikio verslui ir ekonomikai, vienodų reguliavimo reikalavimų panašioms vykdomoms veikloms sritims.

Pirmininkas: Stasys Kropas,UAB „Deguna“
Narys: Artūras Bakšinskas, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija
Narė: Akvilė Bosaitė, Advokatų kontora „Cobalt“, partnerė, advokatė
Narė: Dovilė Burgienė
Narys: Marius Dubnikovas, UAB „EKB“
Narys: Šarūnas Frolenko, Finansinių paslaugų įmonių asociacija „Finco“
Narys: Tomas Kontautas,  advokatų kontora  „Sorainen“
Narys: Andrius Romanovskis, Lietuvos draudikų asociacija
Narys: Šarūnas Ruzgys, Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacija
Narys: Remy Salters, AB „Swedbank“
Narys: Tomas Talutis, Advokatų profesinė bendrija „Tvins“
Narys: Mantas Zalatorius, Lietuvos bankų asociacija

6. KOMERCINĖS TEISĖS IR PRAKTIKOS KOMISIJA
Tikslas – gerinti verslo bei investicijų aplinką Lietuvoje, tobulinant teisinę sistemą ir praktiką. Komisija analizuoja siūlomus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus jų rengėjams, Seimui ir kitoms institucijoms, prisideda prie įvairių su komercine teise susijusių konferencijų, seminarų ir diskusijų organizavimo. Komisija taip pat prisideda prie Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) rėmuose veikiančios tarptautinės Komercinės teisės ir praktikos komisijos veiklos, ICC tipinių sutarčių, rekomendacijų bei leidinių propagavimo Lietuvoje.

Pirmininkas:
Narė: Dalia Augaitė, Advokatų kontora „Sorainen“
Narys: Vytautas Sabalys, Advokatų kontora „Sorainen“
Narys: Tomas Milašauskas,  advokatų kontora „Ellex Valiunas“
Narys: Dovilė Satkauskienė, Lietuvos antstolių rūmai
Narė: Daiva Ušinskaitė- Filonovienė, Advokatų kontora „TGS Baltic“
Narys: Tomas Talutis, Advokatų profesinė bendrija „Tvins“

7. MOKESČIŲ KOMISIJA
Tikslas – analizuoti Lietuvoje veikiančią mokesčių sistemą, identifikuoti jos trūkumus bei teikti pasiūlymus dėl galimo jos tobulinimo. Komisija susideda iš įvairių verslo sektorių specialistų, kurie teikia pasiūlymus iš savo veiklos sričių. Komisija taip pat priima pasiūlymus ieškoti įstatymų tobulinimo galimybių bei spręsti konkrečius probleminius klausimus, su kuriais susideda verslas bei namų ūkiai.

Pirmininkas: Marius Dubnikovas, UAB „EKB“
Narys: Romas Apulskis, Legalaus verslo aljansas
Narys: Tomas Kontautas, Advokatų kontora „Sorainen“
Narys: Arnas Marcinkus, Nacionalinė tabako gamintojų asociacija
Narys: Rimtis Puišys, Advokatų kontora „Eversheds Saladžius“
Narys: Ramūnas Riazanskis, AB „Swedbank“

Atsakingas LVK direkcijos darbuotojas: Aurimas Stašaitis, finansų direktorius, tel. +370 5 212 11 11, el. paštas: aurimas@lvk.lt

8. MOKSLO IR ŠVIETIMO KOMISIJA
Pagrindinis komisijos tikslas –  siekti Lietuvos mokslo ir švietimo sistemos tobulinimo ir modernizavimo, didinant mokslo ir švietimo veiksmingumą bei kokybę, plėtojant žinių, kūrybos ir inovacijų bei eko- ekonomikos kryptis, įgyvendinant moksliosios (žinių) Lietuvos kūrimo principus.
Svarbiausios veiklos sritys:
– užtikrinti kokybišką verslo ir viešojo intereso tenkinimą;
– didinti valstybės, verslo ir visuomenės konkurencingumą;
– plėtoti tvarios, sumanios ir integralios ekonomikos modelius.

Pirmininkas: prof.dr. Arūnas Augustinaitis, Kazimiero Simonavičiaus Universitetas
Narė: Vilma Eidukynaitė, UAB „IT akademija“
Narė: Justina Gineikienė, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas
Narė:Gabija Skučaitė, VšĮ Socialinių mokslų kolegija
Narė:Asta Urmanavičienė, UAB „Elhic“

9. MUITINĖS IR TARPTAUTINĖS PREKYBOS KOMISIJA 

Tikslas – bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio šalių muitinėmis ir kitomis tarptautinę prekybą kontroliuojančiomis bei prižiūrinčiomis institucijomis, o taip pat su įvairių šalių verslo asociacijomis, siekti laisvesnio prekių, paslaugų ir investicijų judėjimo, ypač kai šis judėjimas susijęs su muitinės procedūromis. Komisija savo veikla siekia mažinti kliūtis tarptautinėje prekyboje, skleisti geriausią sėkmingų pasaulio įmonių bei efektyvių kontrolės institucijų patirtį Lietuvoje, o taip pat palengvinti naujų rinkų įsisavinimą Lietuvos eksportuotojams.

Pirmininkas: Edmundas Daukantas, UAB „Schenker“
Pirmininko pavaduotojas: Vytautas Vitkauskas, UAB „Inta“
Narys: Eligijus Vinckus, Advokatų profesinė bendrija „MAGNUSSON ir partneriai“
Narys: Eimantas Kiudulas, Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės generalinis direktorius
Narys:Tomas Kamblevičius, Advokatų kontora „Ellex Valiunas“
Narys:Arūnas Bertašius, Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacija „LINEKA“
Narys: Mindaugas Pivoriūnas, UAB „DHL Lietuva“

10. PREKYBOS KOMISIJA 

Tikslas – stebėti ir reaguoti į politinius sprendimus, kurie gali turėti reikšmingos įtakos visam prekybos sektoriui.  Komisija vienija ekspertus ir praktikus prekybos srityje, siekiant teisingo teisinio reglamentavimo, skaidraus ir konsultacijomis paremto atitinkamų sričių teisėkūros proceso bei egzistuojančių taisyklių laikymosi.

Pirmininkas: Romas Apulskis, Legalaus verslo aljansas
Narys: Laurynas Vilimas, Lietuvos prekybos įmonių asociacija
Narys: Arkadij Freidenzon, Maxima LT, UAB
Narys: Saulius Galadauskas, Lietuvos aludarių gildija
Narė: Dr. Erika Vaiginienė, VšĮ „Pokyčių tyrimų insitutas“

11. SKAITMENINĖS EKONOMIKOS KOMISIJA

Tikslas – skaitmeninės ekonomikos plėtra, taikant inovacijas, verslumą bei socialinę atsakomybę. Komisija stebi, analizuoja ir teikia pasiūlymus bei rekomendacijas teisės aktų projektams ir naujoms iniciatyvoms, skatina IT platesnį naudojimą versle.

Pirmininkas:
Pirmininko pavaduotojas: Andrius Iškauskas, Advokatų kontora „AAA Law“
Narys: Gytis Nemanis, „Oracle Lietuva“Narys: Arijus Katauskas, UAB „Baltic Comunication Partners“
Narys: Romanas Matulis, UAB „Prioro įrašų grupė“
Narys: Laurynas Ramuckis, Advokatų kontora „Sorainen“
Narė:Asta Urmanavičienė, UAB „Elhic“
Narys: Paulius Vertelka, Asociacija „INFOBALT“

12. SVEIKATOS REIKALŲ KOMISIJA
Tikslas – aktyvia veikla prisidėti kuriant sveiką visuomenę bei palankią sveikatos politinę, teisinę, ekonominę ir kultūrinę aplinką, skatinančią sveiką gyvenseną, sveikatos stiprinimą, kokybišką sveikatos atstatymą bei užtikrinančią esminių sveikatos draudimo principų – ,,Paciento teisės rinktis paslaugos teikėją“ ir ,,Pinigai seka paskui pacientą“ – įgyvendinimą bei sąžiningos ir lygiavertės konkurencijos sąlygų steigtis ir veikti sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams sudarymą sveikatos priežiūros sektoriuje.

Sveikatos reikalų komisijos tikslai ir uždaviniai

Pirmininkas: Laimutis Paškevičius, Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacija
Narys: Artūras Bakšinskas,  Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija
Narė:Renata Beržanskienė, AB „Orlen Lietuva“
Narė:  Kristina Nemaniūtė-Gagė, Lietuvos vaistinių asociacija
Narė: Inga Malinauskienė, UAB „Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“
Narė: Rima Pozingė, Lietuvos draudikų asociacija
Narė: Ieva Balėnė, Advokatės Rūtos Pumputienės kontora
Narys: Andrius Romanovskis, Lietuvos draudikų asociacija

13. TRANSPORTO IR LOGISTIKOS KOMISIJA
Tikslas – didinti Lietuvos ir jos ūkio subjektų vaidmenį stiprinant bendradarbiavimą bei sinergiją tarp transporto ir logistikos rinkos dalyvių tarptautinio multimodalinio krovinių gabenimo tinkle. Plėsti intermodalinių terminalų tinklą ir krovinių gabenimo paslaugas, skatinti transporto rinkų, logistikos paslaugų konkurencingumą ir efektyvumą regione. Prisidėti prie vieningos Europos Sąjungos „žaliojo“ transporto politikos formavimo bei įgyvendinimo. Siekti, kad transporto ir logistikos sektorius būtų įtrauktas į vyriausybės verslo skatinimo programą.

Komisijos pirmininko pavaduotojas: Arūnas Bertašius, UAB „Rhenus Svoris“, Generalinis direktorius, el.paštas: arunas.bertasius@lt.rhenus.com
Narė: Laura Čereškaitė-Kinčiuvienė, Advokatų kontora „Averus“
Narys: Erlandas Mikėnas, Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“
Narys: Dainius Petravičius, Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija „Lineka“
Narys: Arijus Ramonas, UAB „Arijus“
Narys: Saulius Stasiūnas, AB „Lietuvos geležinkeliai“
Narė: Dr. Erika Vaiginienė, VšĮ „Pokyčių tyrimų insitutas“

14. KOMISIJA VERSLAS, VALDŽIA IR VISUOMENĖ 
Tikslas – kurti supratimą tarp verslo, valdžios ir visuomenės bei siekti geresnio jų interesų suderinimo. Savo veikloje komisija nagrinėja verslo reputacijos, etikos ir interesų atstovavimo klausimus, gilinasi į galimai konfliktines situacijas tarp verslo ir visuomenės. Komisija taip pat aktyviai mezga tarpinstitucinius ryšius su valdžios institucijomis, politinėmis partijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, prisideda prie Lietuvos verslo konfederacijos renginių organizavimo, patarinėja reputacijos ir komunikacijos klausimais.

Pirmininkas: Andrius Romanovskis, Lietuvos draudikų asociacija
Narė: Laura Blaževičiūtė, UAB „All Media Lithuania“
Narys: Gintautas Dirgėla,  UAB „Philip Morris Baltic“
Narė:  Kristina Nemaniūtė-Gagė, Lietuvos vaistinių asociacija
Narė: Anastazija Markevičiūtė, UAB „Meta advisory Lithuania“
Narys: Vitalijus Kirvaitis, UAB „Bitė Lietuva“
Narys: Aleksander  Kobecki, AB „ORLEN Lietuva“
Narys: Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacija
Narys:  Paulius Tamulionis, UAB „Idea Prima“
Narys: Kęstutis Vanagas, AB „Swedbank“

15. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KOMISIJA
Tikslas – kelti į viešumą darbo rinkoje esančias problemas, skatinti diskusijas, teikti problemų sprendimo pasiūlymus. Siekti aukštų etikos standartų žmogiškųjų išteklių valdymo srityje laikymosi, skatinti šioje srityje dirbančių profesionalų edukaciją. Teikti pasiūlymus valdžios institucijoms dėl žmogiškųjų išteklių valdymo įstatyminės bazės tobulinimo.

Pirmininkė: Laura Duksaitė – Iškauskienė, UAB „Master Class Lietuva“
Narė: Ieva Belickienė, UAB „Ecoservice“
Narė: Irena Bakanauskienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Narė: Viktorija Gružauskienė, AB „Agrowill Group“
Narė: Lina Ponomariovienė, UAB „Fima“
Narė: Vita Remenytė, Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
Narė: Dalia Vitkuvienė, UAB „MARS Lietuva“
Narė: Liuda Židonienė, UAB „Rhenus Svoris“
Narys: Paulius Avižinis, „OVC Consulting“