LVK naujienos

KONFERENCIJOS „VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖ SIEKIANT MODERNIOS INFRASTRUKTŪROS: PERSPEKTYVOS LIETUVAI“ PRANEŠIMAI "Viešojo ir privataus sektorių partnerystės...