Pradžia Nariai Narystės mokesčiai

Narystės mokesčiai

by luklendas@gmail.com

Patvirtinta LVK Kongreso XXXVI-je sesijoje
2017 birželio 8 dieną

Lietuvos verslo konfederacijos stojamieji ir metiniai nario mokesčiai

2019 metais galiojantys tarifai.

Įmonės, asociacijos pajamos (apyvarta), Eur
(užpraėjusių metų duomenys arba praėjusių metų duomenys, jei yra žinomi)
Nario mokestis, Eur
 Asociacijos 0 – 100 000 Eur 1020
 Asociacijos 100 001 – 200 000 Eur 1224
 Asociacijos 200 001 Eur ir daugiau 2040
 Advokatų kontoros, Advokatų profesinės bendrijos, Antstolių kontoros 1530
 Įmonės 0 – 500 000 Eur 510
 Įmonės 500 001 – 1 000 000 Eur 714
 Įmonės 1 000 001 – 5 000 000 Eur 918
 Įmonės 5 000 001 – 20 000 000 Eur 1530
 Įmonės 20 000 001 – 30 000 000 Eur 2040
 Įmonės 30 000 001 – 50 000 000 Eur 2856
 Įmonės 50 000 001 – 100 000 000 Eur 4080
 Įmonės 100 000 001 – 1000 000 000 Eur 6120
 Įmonės 1000 000 001 Eur ir daugiau 10200
 Metinis nario-rėmėjo mokestis nario mokestis + 1773 Eur
 Metinis nario-partnerio mokestis nario mokestis + 3545 Eur

Vienkartinis stojamasis mokestis – 50% metinio nario mokesčio dydžio.
Holdingo įmonių atveju nario mokesčiai skaičiuojami pagal visos įmonių grupės rodiklius.
Naujai stojančioms regioninėms asociacijoms – taikoma 50% nario mokesčių nuolaida 3 metus nuo įstojimo datos.
LVK Prezidiumui suteikiama teisė ypatingais atvejais suteikti nario mokesčių nuolaidas asociacijoms ir įmonėms (socialinėms, fizinių asmenų ir pan.)
Nario ir stojamojo mokesčių dydžiai didinami kasmet 2%.
Stojamasis mokestis ir stojimo metų nario mokestis sumokami per mėnesį nuo prezidiumo nutarimo priimti juridinį asmenį į LVK narius dienos. Stojimo metais nario mokestis skaičiuojamas proporcingai nuo įstojimo datos iki metų pabaigos likusiam dienų skaičiui. Nario mokestis už einamuosius metus sumokamas per I-jį metų ketvirtį. Nario mokestį taip pat galima mokėti dalimis, 4 kartus per metus, iki kiekvieno ketvirčio pabaigos, prieš tai pateikus atskirą prašymą Lietuvos verslo konfederacijos generaliniam direktoriui.
LVK nario teisės ir pareigos įgyjamos tik laiku sumokėjus kongreso nustatytus mokesčius.