Pradžia Nariai Narystės privalumai

Narystės privalumai

by admin

Mes dirbame savo narių labui, todėl:

 • Profesionaliai ir efektyviai atstovaujame jų interesams valdžios institucijose.
 • Reguliariai organizuojame susitikimus su politinio pasitikėjimo pareigūnais – ministrais, viceministrais, nariams aktualią veiklą vykdančių institucijų vadovais (Lietuvos banko, kt.)
 • Mūsų nariai gali tiesiogiai dalyvauti įstatymų leidybos procese ir teikti pasiūlymus LR Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, savivaldybėms bei kitiems teisės aktų leidėjams, dalyvauti ES normatyvinių aktų rengime.
 • Mūsų nariai pirmieji sužino apie planuojamus teisės aktų pakeitimus ar įstatymų pataisas, galinčias įtakoti jų verslo sektorių todėl gali atitinkamai reaguoti.
 • Savo nariams organizuojame aukšto lygio verslo renginius aktualiomis temomis, kviečiame juose dalyvauti valdžios atstovus, sprendimų priėmėjus, verslo lyderius ir įvairių sričių ekspertus.
 • Kartu su nariais inicijuojame ir vykdome Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus.
 • Mūsų nariai didina savo įmonės ir veiklos žinomumą mūsų komunikacijos kanalais.
 • Mūsų organizuojami renginiai – puiki galimybė plėsti verslo kontaktų ratą.
 • Nariams siunčiame naudingą informaciją, kurią gauname iš Lietuvos atstovybių visame pasaulyje, apie užsienio rinkas, aktualius renginius, užsienio įmonių pasiūlymus ir verslo galimybes.

Narystės tipai:

 • Narys – partneris
 • Narys – rėmėjas
 • Narys

Lietuvos verslo konfederacija yra pasaulinės verslo organizacijos ICC (International Chamber of Commerce) oficialus atstovas Lietuvoje

NARYSTĖS ICC (INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE) PRIVALUMAI

 • ICC atveria duris į valdžios įstaigas. Būdamos ICC pasaulio verslo organizacijos narėmis, įmonės ir organizacijos turi svaresnį balsą kreipiantis į nacionalines vyriausybes, svarbiausius tarptautinių organizacijų pareigūnus, kurie priima sprendimus, įtakojančius verslą.
 • Vyriausybės bei tarptautinės organizacijos nuolat priima gausybę naujų įstatymų bei įvairių nutarimų, turinčių įtaką tarptautinei prekybai, investicijoms, mokesčiams, aplinkosaugai, konkurencijai, intelektualinės nuosavybės apsaugai ir kitoms verslui aktualioms sritims. ICC nariai pirmieji sužino visas teisines naujienas, tuo laimėdami laiko, reikalingo teisingiems sprendimams priimti.
 • ICC nariai per nacionalines komisijas dalyvauja kuriant verslo taisykles, kuriomis siekiama sumažinti verslo išlaidas ir pašalinti trūkumus bankininkystės, kontraktų sudarymo, arbitražo, muitinės procedūrų, verslo saugos, tarptautinės prekybos, marketingo, elektroninės komercijos ir kitose srityse. Dalyvaudami šiame procese, jie įgauna unikalių žinių, naudingų jų versle.
 • Tarptautinė organizacija ICC, atstovaujanti įmones ir organizacijas iš visų verslo ir pramonės sektorių visame pasaulyje. Per Tarptautinius prekybos rūmus (ICC) narės gali reikšti savo nuomonę bei požiūrį verslui aktualiais klausimais, į kuriuos atsižvelgia nacionalinės vyriausybės ir tarpvyriausybinės organizacijos.
 • ICC nariais yra ir didžiausios, įtakingiausios pasaulio kompanijos, ir smulkų ir vidutinį verslą atstovaujančios įmonės. Įstodama į ICC įmonė tampa garsiausios ir įtakingiausios pasaulio verslo organizacijos dalimi, o sujungtos pajėgos leidžia daug greičiau ir efektyviau pasiekti bendrų tikslų – pasaulio verslo sąlygų gerinimo ir prekybos liberalizavimo.
 • ICC pasaulio verslo organizacija yra aukščiausio rango patarėja Jungtinių Tautų Organizacijoje, taip pat konsultuoja PPO (Pasaulio prekybos organizaciją) verslo interesų atstovavimo srityje.
 • ICC yra ir didžiulis informacijos šaltinis visose su verslu susijusiose srityse. Kompanijos narės tiesiogiai dalyvauja informacinės ICC duomenų bazės kūrime. Jos teikia ir gauna informaciją, kuri yra aktuali jų verslo sėkmingam egzistavimui bei plėtojimui.

Jei turite Jus dominančių klausimų ar pamąstymų, prašome susisiekti nurodytais kontaktais.