Pradžia Nariai Narystės privalumai

Narystės privalumai

by luklendas@gmail.com

Mes dirbame savo narių labui, todėl:

 • Profesionaliai ir efektyviai atstovaujame jų interesams valdžios institucijose.
 • Mūsų nariai gali tiesiogiai dalyvauti įstatymų leidybos procese ir teikti pasiūlymus LR Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, savivaldybėms bei kitiems teisės aktų leidėjams, dalyvauti ES normatyvinių aktų rengime.
 • Mūsų nariai pirmieji sužino apie planuojamus teisės aktų pakeitimus ar įstatymų pataisas, galinčias įtakoti jų verslo sektorių todėl gali atitinkamai reaguoti.
 • Savo nariams organizuojame aukšto lygio verslo renginius aktualiomis temomis, kviečiame juose dalyvauti valdžios atstovus, sprendimų priėmėjus, verslo lyderius ir įvairių sričių ekspertus.
 • Kartu su nariais inicijuojame ir vykdome Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus.
 • Mūsų nariai didina savo įmonės ir veiklos žinomumą mūsų komunikacijos kanalais.
 • Mūsų organizuojami renginiai – puiki galimybė plėsti verslo kontaktų ratą.
 • Nariams siunčiame naudingą informaciją, kurią gauname iš Lietuvos atstovybių visame pasaulyje, apie užsienio rinkas, aktualius renginius, užsienio įmonių pasiūlymus ir verslo galimybes.
NARYSTĖS NAUDANARYSNARYS – RĖMĖJASNARYS – PARTNERIS
INTERESŲ ATSTOVAVIMAS
Įmonės/organizacijos interesų atstovavimas valdžios institucijose
Įmonės/organizacijos atstovo delegavimas į aktualius valdžios komitetus, komisijas ir kitus darbo organus
Ryšiai su įgaliotais asmenimis, atstovaujančiais Konfederacijos narių interesus pageidaujamuose valdžios institucijų darbo organuose
Dalyvavimas Konfederacijos komisijų veikloje ir galimybė formuoti jų veiklos kryptis, vadovauti komisijai
Galimybė pakviesti savo įmonei/organizacijai aktualų ekspertą dalyvauti Konfederacijos komisijos, darbo grupės veikloje
Dalyvavimas įstatymų leidybos procese teikiant pasiūlymus Seimui, vyriausybei, ministerijoms, savivaldybėms, kitiems teisės aktų leidėjams
Tiesioginė partnerystė ir bendradarbiavimas su kitais Konfederacijos nariais: partnerystė per narystę
Pirmenybė tapti Konfederacijos partneriu Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose projektuose
Nr. 3
prioritetas

Nr. 2
prioritetas

Nr. 1
prioritetas
Pirmenybė organizuojant įmonės/organizacijos pasiūlytą renginį/susitikimą/leidžiant publikacijas
Nr. 3
prioritetas

Nr. 2
prioritetas

Nr. 1
prioritetas
Galimybė organizuoti nuolatinius siauro rato susitikimus su aukščiausios lygmens valdžios ir verslo atstovais jūsų verslo sektoriui/ įmonei aktualiomis temomis
Nr. 3
prioritetas

Nr. 2
prioritetas

Nr. 1
prioritetas
MATOMUMAS | REKLAMA
Įmonės/organizacijos aprašymas, nuoroda į tinklapį Konfederacijos tinklapyje www.lvk.lt/nariai
Logotipas spausdintame Konfederacijos informaciniame leidinyje
Logotipas spausdintame Konfederacijos informaciniame leidinyje su įvardijamu statusu: Narys – rėmėjas, narys – partneris
Nario projekto/produkto/paslaugos pristatymas (suderinus iš anksto) Konfederacijos vidiniuose renginiuose √
Nr. 3
prioritetas

Nr. 2 prioritetas

Nr. 1 prioritetas
Galimybė skelbti įmonės/organizacijos naujienas Konfederacijos tinklapio www.lvk.lt naujienų skiltyje
Paryškintos prioritetinės naujienos

Paryškintos prioritetinės naujienos
Logotipas tituliniame Konfederacijos tinklapyje www.lvk.lt su įvardijamu statusu: Narys – rėmėjas, narys – partneris
Reklaminis nario projekto/produkto/paslaugos baneris tituliniame Konfederacijos tinklapyje www.lvk.lt
Pirmenybė siūlant partnerystę/ rėmimą/ skaitovų delegavimą Konfederacijos viešuose renginiuose √
Nr. 3
prioritetas

Nr. 2 prioritetas

Nr. 1 prioritetas
NUOLAIDOS | KITA
Nemokamas dalyvavimas metinėje diskusijoje po Kongreso ir iškilmingame Apdovanojimų vakare. Vertė: iki 150 Eur.
1 asmuo

2 asmenys

4 asmenys
Nuolaidos į visus Konfederacijos organizuojamus renginius (seminarus, konferencijas ir kt.)
10 proc.

20 proc.

40 proc.
Nuolaidos Konfederacijos platinamiems leidiniams (pvz. Incoterms 2010 knygai, kt.)
20 proc.

30 proc.

40 proc.
Nuolaidos arba nemokamas dalyvavimas Konfederacijos partnerių organizuojamuose renginiuose
Siunčiama naujausia informacija apie: Konfederacijos organizuojamus renginius; Informacija apie užsienyje vykstančius renginius, projektus; Kvietimai teikti siūlymus teisės aktų ir įstatymų pataisoms.
Nemokami bilietai į Konfederacijos organizuojamus renginius (pasirinktinai), pvz. INCOTERMS taisyklių seminaras, Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas (PLEF)*. *Netaikoma verslo vizitams į užsienį.
2 bilietai
Vertė: iki 450 Eur

4 bilietai
Vertė: iki 900 Eur
Mokesčio dydisNario mokestis* nuo 500 EurNario mokestis
+ 1773 EUR
Nario mokestis
+ 3545 EUR

* pagal metines pajamas (apyvartą)

Lietuvos verslo konfederacija yra pasaulinės verslo organizacijos ICC (International Chamber of Commerce) oficialus atstovas Lietuvoje

NARYSTĖS ICC (INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE) PRIVALUMAI

 • ICC atveria duris į valdžios įstaigas. Būdamos ICC pasaulio verslo organizacijos narėmis, įmonės ir organizacijos turi svaresnį balsą kreipiantis į nacionalines vyriausybes, svarbiausius tarptautinių organizacijų pareigūnus, kurie priima sprendimus, įtakojančius verslą.
 • Vyriausybės bei tarptautinės organizacijos nuolat priima gausybę naujų įstatymų bei įvairių nutarimų, turinčių įtaką tarptautinei prekybai, investicijoms, mokesčiams, aplinkosaugai, konkurencijai, intelektualinės nuosavybės apsaugai ir kitoms verslui aktualioms sritims. ICC nariai pirmieji sužino visas teisines naujienas, tuo laimėdami laiko, reikalingo teisingiems sprendimams priimti.
 • ICC nariai per nacionalines komisijas dalyvauja kuriant verslo taisykles, kuriomis siekiama sumažinti verslo išlaidas ir pašalinti trūkumus bankininkystės, kontraktų sudarymo, arbitražo, muitinės procedūrų, verslo saugos, tarptautinės prekybos, marketingo, elektroninės komercijos ir kitose srityse. Dalyvaudami šiame procese, jie įgauna unikalių žinių, naudingų jų versle.
 • Tarptautinė organizacija ICC, atstovaujanti įmones ir organizacijas iš visų verslo ir pramonės sektorių visame pasaulyje. Per Tarptautinius prekybos rūmus (ICC) narės gali reikšti savo nuomonę bei požiūrį verslui aktualiais klausimais, į kuriuos atsižvelgia nacionalinės vyriausybės ir tarpvyriausybinės organizacijos.
 • ICC nariais yra ir didžiausios, įtakingiausios pasaulio kompanijos, ir smulkų ir vidutinį verslą atstovaujančios įmonės. Įstodama į ICC įmonė tampa garsiausios ir įtakingiausios pasaulio verslo organizacijos dalimi, o sujungtos pajėgos leidžia daug greičiau ir efektyviau pasiekti bendrų tikslų – pasaulio verslo sąlygų gerinimo ir prekybos liberalizavimo.
 • ICC pasaulio verslo organizacija yra aukščiausio rango patarėja Jungtinių Tautų Organizacijoje, taip pat konsultuoja PPO (Pasaulio prekybos organizaciją) verslo interesų atstovavimo srityje.
 • ICC yra ir didžiulis informacijos šaltinis visose su verslu susijusiose srityse. Kompanijos narės tiesiogiai dalyvauja informacinės ICC duomenų bazės kūrime. Jos teikia ir gauna informaciją, kuri yra aktuali jų verslo sėkmingam egzistavimui bei plėtojimui.