Nario mokesčiai 2018 m.

Veikla

Patvirtinta LVK Kongreso XXXVI-je sesijoje
2017 birželio 8 dieną

 

Lietuvos verslo konfederacijos stojamieji ir metiniai nario mokesčiai

 

Įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.

 

Įmonės, asociacijos pajamos (apyvarta), Eur
(užpraėjusių metų duomenys arba praėjusių metų duomenys, jei yra žinomi)
Nario mokestis, Eur
 Asociacijos 0 – 100 000 Eur  1000
 Asociacijos 100 001 – 200 000 Eur  1200
 Asociacijos 200 001 Eur ir daugiau  2000
 Advokatų kontoros, Advokatų profesinės bendrijos, Antstolių kontoros  1500
 Įmonės 0 – 500 000 Eur  500
 Įmonės 500 001 – 1 000 000 Eur  700
 Įmonės 1 000 001 – 5 000 000 Eur  900
 Įmonės 5 000 001 – 20 000 000 Eur  1500
 Įmonės 20 000 001 – 30 000 000 Eur  2000
 Įmonės 30 000 001 – 50 000 000 Eur  2800
 Įmonės 50 000 001 – 100 000 000 Eur  4000
 Įmonės 100 000 001 – 1000 000 000 Eur  6000
 Įmonės 1000 000 001 Eur ir daugiau  10000
 Metinis nario-rėmėjo mokestis  nario mokestis + 1773 Eur
 Metinis nario-partnerio mokestis  nario mokestis + 3545 Eur

 

Vienkartinis stojamasis mokestis – 50% metinio nario mokesčio dydžio.
Holdingo įmonių atveju nario mokesčiai skaičiuojami pagal visos įmonių grupės rodiklius.
Naujai stojančioms regioninėms asociacijoms – taikoma 50% nario mokesčių nuolaida 3 metus nuo įstojimo datos.
LVK Prezidiumui suteikiama teisė ypatingais atvejais suteikti nario mokesčių nuolaidas asociacijoms ir įmonėms (socialinėms, fizinių asmenų ir pan.)
Nario ir stojamojo mokesčių dydžiai didinami kasmet 2%.
Stojamasis mokestis ir stojimo metų nario mokestis sumokami per mėnesį nuo prezidiumo nutarimo priimti juridinį asmenį į LVK narius dienos. Stojimo metais nario mokestis skaičiuojamas proporcingai nuo įstojimo datos iki metų pabaigos likusiam dienų skaičiui. Nario mokestis už einamuosius metus sumokamas per I-jį metų ketvirtį. Nario mokestį taip pat galima mokėti dalimis, 4 kartus per metus, iki kiekvieno ketvirčio pabaigos, prieš tai pateikus atskirą prašymą Lietuvos verslo konfederacijos generaliniam direktoriui.
LVK nario teisės ir pareigos įgyjamos tik laiku sumokėjus kongreso nustatytus mokesčius.

Meniu

Gaukite mūsų naujienlaiškį!

Palaukite...

Dėkojame už registraciją.