Pradžia Veikla LVK KOMISIJOS

LVK KOMISIJOS

by luklendas@gmail.com

SPECIALIZUOTOS KOMISIJOS – KVALIFIKUOTA EKSPERTŲ NUOMONĖ

Pagrindinius savo veiklos tikslus Lietuvos verslo konfederacija įgyvendina per įsteigtas komisijas,  kuriose dirba verslo atstovai, įvairių sričių specialistai ir ekspertai. Komisijos nagrinėja savo srities aktualijas, atlieka įstatymų ir kitų norminių aktų, įtakojančių įvairias verslo sritis, analizę, teikia pastabas, pasiūlymus bei vertinimus Vyriausybei, kitoms nacionalinėms ar tarptautinėms organizacijoms. Šiuo metu prie LVK veikia keturiolika specializuotų komisijų.

Komisijų darbo reglamentas

Komisijos nario anketa

Šiuo metu Lietuvos verslo konfederacijos nariai ir partneriai – ekspertai dirba šiose komisijose:

1. AGROVERSLO KOMISIJA

2. ARBITRAŽO IR MEDIACIJOS KOMISIJA

3. APLINKOS IR ENERGETIKOS KOMISIJA

4. FINANSŲ RINKŲ KOMISIJA

5. KOMERCINĖS TEISĖS IR PRAKTIKOS KOMISIJA

6. MOKESČIŲ KOMISIJA

7. MOKSLO IR ŠVIETIMO KOMISIJA

8. MUITINĖS IR TARPTAUTINĖS PREKYBOS KOMISIJA 

9. PREKYBOS KOMISIJA 

10. SKAITMENINĖS EKONOMIKOS KOMISIJA

11. SVEIKATOS REIKALŲ KOMISIJA

12. TRANSPORTO IR LOGISTIKOS KOMISIJA

13. KOMISIJA VERSLAS, VALDŽIA IR VISUOMENĖ 

14. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KOMISIJA