Pradžia APIE UKRAINĄ

APIE UKRAINĄ

by Gintare Boreikyte

ES IR JAV SANKCIJOS (atnaujinta 03-18)

>> Lietuvos verslo konfederacijos skaidrės apie JAV ir ES sankcijas Rusijai ir Baltarusijai >>

>> DUK dėl sutarčių su rusiško kapitalo įmonėmis nutraukimo (parengta Advokatų profesinės bendrijos „WINT law firm“) >>

>> URM informacija apie sankcijas Rusijai ir Baltarusijai >>

>> Europos Komisijos parengtos gairės dėl ES ribojamųjų priemonių taikymo Baltarusijai ir Rusijai >>


PAGALBA UKRAINAI (atnaujinta 03-18)

>> Valstybinės mokesčių inspekcijos bendra informacija apie pagalbą Ukrainai >>

>> DUK Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl paramos Ukrainai >>

>> Aktuali Vyriausybės informacija dėl pagalbos Ukrainai >>


DĖL UKRAINOS PILIEČIŲ ĮDARBINIMO (atnaujinta 03-18)

>> Užimtumo tarnybos informacija apie Ukrainos piliečių įdarbinimą >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybė siekia sudaryti kuo geresnes sąlygas nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams, kad pastarieji Lietuvoje galėtų saugiai ir oriai išbūti Lietuvoje Rusijos kurstomo karo prieš Ukrainą metu, taip pat bus taikomos ir palengvintos įsidarbinimo procedūros:

  • Visiems Ukrainos piliečiams bus sudarytos palengvintos sąlygos gauti laikiną leidimą gyventi, taip pat nebus priimami sprendimai dėl jau Lietuvoje gyvenančių ukrainiečių grąžinimo ar išsiuntimo.
  • Ukrainiečiai, besinaudojantys beviziu režimu arba turintys galiojančią Šengeno vizą, turi teisę dirbti ir yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti;
  • Ukrainiečiai, turintys nacionalinę vizą tuo pagrindu, kad negali išvykti iš Lietuvos dėl nenugalimos jėgos, turi teisę dirbti ir yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti;
  • Norintiems įsidarbinti ukrainiečiams galioja tokios pačios profilaktinio sveikatos patikrinimo prieš įsidarbinant sąlygos, kaip ir LR gyventojams. Profilaktinis sveikatos patikrinimas prieš įsidarbinant yra mokama sveikatos priežiūros paslauga, kurios teikimas ir apmokėjimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“. Atsižvelgiant į galiojantį reglamentavimą, profilaktinio sveikatos patikrinimo prieš įsidarbinant išlaidos gali būti apmokamos paciento arba kito fizinio ar juridinio asmens lėšomis.
  • Ukrainiečiai, kurie pateikė prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, turi teisę dirbti ir yra atleidžiami nuo pareigos gauti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams;
  • Ukrainiečiai, kurie pateikė prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, turi teisę dirbti nuo prašymo suteikti prieglobstį užregistravimo Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje dienos.

VALSTYBĖS PAGALBA VERSLUI (atnaujinta 03-02)

Vyriausybė šiuo metu svarsto, ar pritaikyti senas valstybės paramos verslui priemones įmonėms, kurios patyrė nuostolių dėl Rusijos agresijos Ukrainoje.

Nuo 2022 m. vasario 24 d. INVEGA tęsia eksporto kredito garantijų teikimą Lietuvos eksportuotojams už Ukrainos pirkėjus ir laikinai stabdo eksporto kredito garantijų teikimą už pirkėjus, registruotus Rusijos ir Baltarusijos teritorijose. Daugiau – INVEGA pranešime spaudai, kurį prisegame. Eksporto kredito garantija – tai INVEGOS turtinis įsipareigojimas garantijos atveju sumokėti kredituojančiam eksportuotojui patirtų nuostolių dalį. Daugiau informacijos: https://invega.lt/naujienos-verslui/82/invega-tesia-eksporto-kredito-garantiju-teikima-uz-ukrainos-pirkejus-ir-stabdo-garantiju-teikima-uz-rusijos-ir-baltarusijos-pirkejus:1250.

Įmonėms, susiduriančiomis su prekybiniais trukdžiais dėl karo Ukrainoje, kviečiame apie juos pranešti Užsienio reikalų ministerijai el.p. prekybosbarjerai@urm.lt, kopiją (CC) siunčiant vilius@lvk.lt.


DĖL NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE (atnaujinta 03-15)

>> DUK dėl draudimo apsaugos karo ir nepaprastosios padėties metu (parengė Lietuvos draudikų asociacija) >>

Dėl visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje iki balandžio 21 d. tęsiamos nepaprastosios padėties, verslui dera žinoti, kad:

  • Numatomas valstybės rezervo naudojimas „nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų (toliau – svarbūs objektai) sustiprintos apsaugos, įskaitant kibernetinę, valstybės sienos apsaugos sustiprinimo, tikrinimų pasienio ruože, kartu atskleidžiant jų turinį ir įgyvendinimo kryptis, atsižvelgiant į aktualų grėsmių paveikslą ir siekiant sklandaus nepaprastosios padėties valdymo bei grėsmių pašalinimo“. Tai aktualu įmonėms, kurių veikla reguliuojama Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, tačiau konkrečių sprendimų Vyriausybė kol kas nesiėmė.
  • Ši padėtis turės įtakos ne tik nacionaliniam saugumui svarbių įmonių veiklai, bet ir toms, kurios dirba su jomis, ypač – dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, sudaro ar keičia su jomis sudarytąsias sutartis. Galima prognozuoti, kad griežtės pastarųjų įmonių patikra (dėl jų/jų naudos gavėjų atitikimo nacionalinio saugumo interesams), o taip pat – bus keliami papildomi reikalavimai ketinantiems dirbti su jomis (ypač dėl duomenų apsaugos).
  • Dekrete nėra konkrečiai nurodoma, tačiau Vyriausybė gali nustatyti papildomus reikalavimus ir įmonėms, veikiančioms strategiškai svarbiuose ūkio sektoriuose (energetikos; transporto; informacinių technologijų ir telekomunikacijų, kitų aukštųjų technologijų; finansų ir kredito; karinės įrangos).
  • Prezidentas nustatė, kad nepaprastosios padėties metu bus taikoma nepaprastoji priemonė – pasienio ruože transporto priemonių ir asmenų bei jų bagažo tikrinimas. Tai aktualu transporto sektoriaus įmonėms ir visai verslo bendruomenei (taikoma nuo vasario 24 d.)

Su Prezidento dekretu galite susipažinti čia: nuoroda.


Kilus klausimams, kviečiame kreiptis į mus el.p. vilius@lvk.lt, mob. +370 608 98408.