Skaitmeninės rinkodaros kursas pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistams

Skaitmeninės rinkodaros kursas pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistams

Lietuvos verslo konfederacija pradeda įgyvendinti projektą „Skaitmeninės rinkodaros kursas pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistams“ finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Projekto uždavinys – suteikti įmonių darbuotojams skaitmeninės rinkodaros kompetencijų, kurios padės prisitaikyti prie skaitmeninės ekonomikos tendencijų.

Projektu sprendžiama problema – skaitmeninių įgūdžių trūkumas, nepakankamas interneto ir socialinių platformų išnaudojimas bei skaitmeninės rinkodaros įrankių ne naudojimas siekiant parduoti prekes ar paslaugas internetu bei didinti įmonės žinomumą.

Projekte siekiama apmokyti pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistus bei kitus įmonių darbuotojus atliekančius skaitmeninės rinkodaros funkcijas, taip užtikrinant jų kvalifikacijos lygio palaikymą, suteikiant  reikiamų skaitmeninių įgūdžių pardavimo, rinkodaros ir viešinimo srityse, kurie, esant poreikiui, galės būt pritaikyti bet kurioje ūkio sektoriaus veikloje.

Projekto rezultatas – apmokyti 226 specialistai iš mažų ir labai mažų įmonių visoje Lietuvoje prioritetą teikiant įmonėms ne iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos savivaldybių ir rajono savivaldybių. Projekto veikla – mokymai 11 grupių po 15-25 dalyvius iš Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių ir kitų miestų. Numatoma, bet neapsiribojama, kad mokymai vyks seminarų, diskusijų, pristatymų, grupinio darbo ir individualaus darbo metodais ir nuotoliniu būdu. Kursą baigusiems dalyviams bus suteikiamas neformalios programos baigimo pažymėjimas.

Europos Sąjungos parama šiam projektui leis mažoms ir labai mažoms įmonėms, paprastai negalinčioms skirti lėšų darbuotojų mokymams, įgyti reikiamus įgūdžius ir kompetencijas suteikiant kokybiškus mokymus nevykstant į didžiuosius Lietuvos miestus. Tai pagelbės įmonėms padidinti pardavimus, augti ir būti konkurencingomis.

Projekto vykdytojas: Lietuvos verslo konfederacija (LVK)
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. birželio 13 d. – 2021 m. gruodžio 13 d.
Projekto kodas: 09.4.3-ESFA-K-814-02-0015
Priemonė: Kompetencijos LT , Nr. 09.4.3-ESFA-K-814
Bendra projekto vertė: 389 694,06 Eur.