Eksporto skatinimas pandeminiu ir popandeminiu laikotarpiu

Lapkričio 30, 2023

Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas

Lapkričio 01, 2023

Nedarbo mažinimas – verslumo skatinimas, derinant verslo modelius ir kūrybiškumą organiškame, jauname ir perspektyviame versle

Spalio 26, 2023

Jaunimas veikia!

Spalio 05, 2022

STEP-UP Supporting Tutor’s Educational and Professional Upgrade (Pedagoginių ir profesinių kompetencijų tobulinimui)

Rugsėjo 30, 2022

Kūrybinių industrijų kelias eksporto link

Gegužės 28, 2022

Skaitmeninės rinkodaros kursas pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistams

Gruodžio 13, 2021

ECOLABNET – ekoinovacijų plėtra Baltijos jūros regione

Gruodžio 02, 2021

LVK: Lietuvos įmonių tarptautinio bendradarbiavimo galimybių vystymas

Spalio 24, 2021

Kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumo didinimas verslo turizmo sektoriuje

Lapkričio 30, 2020

Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)

Birželio 05, 2020

CREAzone 2.0.

Kovo 31, 2020

Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)

Kovo 28, 2020

Lietuvos verslo konfederacijos partnerių darbuotojų kvalifikacijos ugdymas siekiant užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą

Kovo 06, 2020

CREAzone – pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo

Spalio 04, 2019

Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) komunikacijos projektas NIEKADA NEVĖLU

Lapkričio 30, 2018

#empl-oi – European Mobility Placements for Open Innovation

Rugsėjo 01, 2018