Lietuvos verslo konfederacija įgyvendino projektą „LVK: Lietuvos įmonių tarptautinio bendradarbiavimo galimybių vystymas“ finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „ Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas “ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones ieškoti naujų užsienio rinkų bei plėsti esamas rinkas.

Projektas buvo orientuotas į statybos, transporto paslaugų ir maisto pramonės sektoriui priklausančias įmones. Projekto metu vyko dalyvavimas tarptautinėse parodose bei išvykstamosiose verslo misijose. Norint įmonėms plėsti gamybą ir didinti eksporto apimtis, būtina užmegzti naujus kontaktus bei surasti partnerius plėtrai tikslinėse šalyse. Organizuotų renginių metu išplatinta informacija apie projekto įmonių veiklą bei tikslinėse parodose dalyvaujant įgytos žinios apie tikslines rinkas, jų specifikas, padėjo rengti konkrečius ir detalius eksporto planus, įgalino palaikyti tolimesnius verslo kontaktus su potencialiais partneriais, distributoriais ar kolegomis bei suteikė daugiau realių galimybių skverbtis į tikslines užsienio rinkas.

Labai mažas, mažas ir vidutinio dydžio įmones buvo kviečiamos aktyviai naudotis unikalia galimybe užmegzti naujus kontaktus, prisistatyti potencialiems klientams ir užsakovams B2B formato susitikimuose, patiems pajausti naujos rinkos pulsą bei nuotaikas. LVK kiekvienos verslo misijos metu atsižvelgė į dalyvių pareikštus pageidavimus ir turimus interesus, dėdama visas pastangas surengti susitikimus ne tik su verslo, bet ir su sprendimus priimančių institucijų atstovais, verslo organizacijomis.

Projekto vykdytojas: Lietuvos verslo konfederacija (LVK)
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. rugpjūčio 9 d. – 2021 m. spalio 24 d.
Projekto kodas: 03.2.1-LVPA-K-801-03-0013
Priemonė: Naujos galimybės LT, Nr. 03.2.1-LVPA-K-801
Bendra projekto vertė: 384 070,84 Eur, iš kurių 282 583,45 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Panašūs įrašai