Interesų atstovavimas

Profesionaliai ir efektyviai atstovaujame narių interesams valdžios institucijose.

Susitikimai

Reguliariai organizuojame susitikimus su politinio pasitikėjimo pareigūnais – ministrais, viceministrais, institucijų vadovais.

Lobizmas

Esame lobizmo ir teisėkūros ekspertai ir daugiausiai pasiūlymų lobizmo skaidrumo registre registruojanti organizacija Lietuvoje.

Teisėkūros stebėsena

Mūsų nariai pirmieji sužino apie planuojamus teisės aktų pakeitimus ar įstatymų pataisas, galinčias turėti įtakos jų verslo sektoriui.

B2B renginiai

Savo nariams organizuojame aukšto lygio B2B renginius.

Komunikacija

Atstovaujame narių poziciją ir bendras iniciatyvas žiniasklaidoje ir renginiuose.

International Chamber of Commerce
Lietuvos verslo konfederacija yra pasaulinės verslo organizacijos ICC (International Chamber of Commerce) nacionalinis komitetas – ICC Lietuva

Pildyti narystės anketą.