Andrius Romanovskis

2020-2024 m. kadencija

Pradžia 2020 m. spalio 1 d., pabaiga 2024 m. rugsėjo 30 d.

Prezidentas (Tarybos pirmininkas) yra renkamas slaptu balsavimu pirmame Tarybos posėdyje jos kadencijos laikui (4 metų laikotarpiui), daugiausiai 2 kadencijoms iš eilės. Darbo sutartis su LVK Prezidentu nesudaroma. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus LVK Prezidentas užsiima lobistine veikla ir privalo būti įtrauktas į Lietuvos Respublikos lobistų sąrašą.

LVK Prezidentas:

  • teikia Tarybai tvirtinti Viceprezidentų kandidatūras ir pasiūlymus dėl Viceprezidentų atleidimo;
  • yra Tarybos ir Valdybos pirmininkas ir vadovauja jų veiklai;
  • pagal jam suteiktus įgaliojimus atstovauja LVK ir jos interesams Lietuvoje ir užsienyje, valstybinėse ir privačiose institucijose, pasirašo LVK vardu.