Tarptautiniai prekybos rūmai (toliau – ICC, International Chamber of Commerce) – tai pasaulio verslo organizacija, atstovaujanti visų verslo ir pramonės šakų įmonių ir verslo organizacijų interesus bet kuriame pasaulio krašte.

1919 metais grupė pramonininkų, finansininkų bei prekybininkų, pasivadinusių ‘‘taikos pirkliais‘‘, nusprendė įsteigti organizaciją, kuri verslą atstovautų globaliu mastu bei užtikrintų ekonominį šalių augimą bei stabilumą po Pirmojo Pasaulinio karo.  Įkurta daugiau nei prieš 90 metų, ICC šiandien jungia verslininkus iš daugiau nei 130-ies šalių, o savo nacionalinius komitetus turi 95 valstybėse. Tarptautinis organizacijos sekretoriatas yra įkurtas Paryžiuje.

ICC kuria ir platina tarptautinius verslo ir prekybos standartus, rekomendacijas bei taisykles, bendradarbiauja kuriant ir tobulinant tiek nacionalinius, tiek ir tarptautinius įstatymus, darančius įtaką verslui. ICC misija – verslas „be sienų“ visame pasaulyje. Tarptautiniai prekybos rūmai siekia skatinti užsienio prekybą, investicijas ir rinkos ekonomiką bei aukštesnio gyvenimo lygio standartų kūrimą. Organizacija taip pat teikia verslui įvairias paslaugas (Arbitražo teismas, Pasaulio rūmų federacija, kovos su komerciniais nusikaltimais biuras).

ICC tiki, kad tarptautinė prekyba yra stipri jėga, galinti užtikrinti taiką ir klestėjimą pasaulyje. ICC aktyviai bendradarbiauja su tarptautinėmis ir tarpvyriausybinėmis organizacijomis, o per savo nacionalinius komitetus padeda savo nariams suformuluoti verslo interesus, ir teikia pasiūlymus nacionalinėms vyriausybėms.

Nuo pat Jungtinių Tautų organizacijos įkūrimo, ICC buvo suteiktas aukščiausiojo rango konsultanto statusas, o pastaraisiais metais JTO ir ICC bendradarbiavimas įgauna vis aktyvesnį, įvairiapusiškesnį ir produktyvesnį turinį. Šiandien ICC yra išskirtinis, privilegijuotas tarptautinių ir regioninių organizacijų partneris, turintis teisę kartu spręsti pasaulinės reikšmės verslo klausimus. ICC yra pasirašiusi bendradarbiavimo ir partnerystės sutartį su JC (Junior Chamber International).

Panaudojus ICC Nacionalinių komitetų tinklą ir pripažintus ryšius su pagrindinėmis tarpvyriausybinėmis organizacijomis, ICC parengė informacinę kampaniją, kuri atkreipė vyriausybių dėmesį į verslo reikalus ir Pasaulio prekybos organizacijos derybose buvo pasiekta daug palankių sprendimų dėl prekybos liberalizavimo.

ICC įgijo pasaulinį pripažinimą, skatindama muitines laikytis Tarptautinių muitinių taisyklių, kurios numato pašalinti „raudoną juostą“ ir sutrumpinti nepagrįstai ilgai trunkančias procedūras muitinėse.

ICC aktyviai kovoja su korupcija. Tam tarnauja šios organizacijos parengtos taisyklės kovai su kyšininkavimu bei reketu tarptautinėse verslo transakcijose. ICC rengdama taisykles, aktyviai bendradarbiauja su Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymo organizacija (OECD) ir Pasaulio banku.

ICC dirba 13 skirtingų sričių komisijų. Komisijų veikloje dalyvaujantys verslininkai bei įvairių sričių specialistai reguliariai susitinka nagrinėti probleminių klausimų, atstovauja tarptautinėms kompanijoms ir pasaulinėms organizacijoms. Jie atlieka įstatymų, jų projektų ir kitų norminių aktų, turinčių įtakos  įvairioms verslo sritims, analizėms. Taip pat teikia pastabas, pasiūlymus bei vertinimus vyriausybėms bei svarbioms tarptautinėms organizacijoms. ICC komisijų veikla – tai pagrindas verslo standartų ir rekomendacijų kūrimui bei tobulinimui. Be ataskaitų ir kitų svarbių dokumentų, ICC komisijos dar leidžia vadovus, žinynus ir kitus leidinius, skirtus sparčiai verslo plėtrai mažiausiomis sąnaudomis.

Plačiau apie ICC veiklą bei projektus galite pasiskaityti tarptautinėje ICC svetainėje www.iccwbo.org.