Lietuvos verslo konfederacija Garbės ženklo apdovanojimą įsteigė 2003 m.

Lietuvos verslo konfederacijos Garbės ženklu už konkrečius nuopelnus gali būti apdovanojami LVK esami ar buvę prezidentai, viceprezidentai, garbės nariai ir garbės pirmininkai, prezidiumo nariai, komisijų pirmininkai ir nariai, verslo partneriai, valstybinių institucijų vadovai ir tarnautojai, Lietuvos politikai, užsienio šalių verslo organizacijų atstovai bei politikai. Šis apdovanojimas gali būti skirtas asmeniui, kuris pasižymėjo propaguojant Lietuvos verslo konfederacijos veiklą, kuriant teigiamą įvaizdį Lietuvos verslo visuomenėje ir už kitus nuopelnus.

2024 m. balandžio 23 d. Lietuvos verslo konfederacijos Garbės ženklu apdovanoti:

146. Saulius Galadauskas, Lietuvos aludarių gildijos prezidentas – už ilgametę narystę bei konstruktyvų dalyvavimą Lietuvos verslo konfederacijos veikloje,  aktyvų verslo interesų atstovavimą bei aktyvią asociacijos „Lietuvos aludarių gildija“ paramą Ukrainai.

147. Mantas Zakarka, Lietuvos alkoholinių gėrimų gamintojų ir importuotojų asociacijos direktorius – už proaktyvų dalyvavimą Lietuvos verslo konfederacijos veikloje, profesionalų ir dalykišką LVK vienijamos verslo bendruomenės interesų atstovavimą.

148. Andrius Bagdonas, Seimo narys – už nuoseklų ir proaktyvų darbą Seime gerinant verslo sąlygas, dalykišką ir atvirą dialogą su verslo bendruomene.  

149. Jonas Jarutis, Seimo narys – už dalykišką ir atvirą dialogą su verslo bendruomene, įsiklausymą į visų suinteresuotų pusių argumentus ieškant kompromisinių ir subalansuotų sprendimų.

150. Giedrė Balčytytė, Vyriausybės kanclerė – už konstruktyvų bendradarbiavimą su verslo bendruomene, įtraukų teisės aktų projektų derinimo procesą Vyriausybėje, nešališkai moderuojant dialogą tarp suinteresuotų pusių bei valstybės institucijų.   

151. Kazys Starkevičius, Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas – už konstruktyvų ir rezultatyvų vadovaujamo Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto darbą, profesionalų ir dalykišką suinteresuotų pusių ir valstybės institucijų dialogo moderavimą, siekiant kurti geresnę verslo aplinką Lietuvoje.

2023 m. balandžio 26 d. Lietuvos verslo konfederacijos Garbės ženklu apdovanoti:

142. Laura Duksaitė-Iškauskienė, vadovų paieškos įmonės „Master Class Lietuva“ vadovė – už ilgametę ir aktyvią narystę Lietuvos verslo konfederacijoje, konstruktyvų darbą konfederacijos valdymo organuose bei indėlį į organizacijos veiklas.

143. Evelina Gudzinskaitė, Migracijos departamento direktorė – už atvirą dialogą su verslo bendruomene, modernių sprendimų Migracijos departamento procesuose diegimą bei asmeninį indėlį suvaldant milžiniškus krūvius tekusius Migracijos departamentui dėl nelegalių migrantų krizės bei pabėgėlių priėmimo Lietuvoje dėl Rusijos karo Ukrainoje.

144. Mindaugas Sinkevičius, Jonavos rajono meras, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas – už ilgametį bendradarbiavimą su Lietuvos verslo bendruomene bei aktyvumą sprendžiant šalies savivaldai ir verslui aktualius klausimus.

145. Gytis Nemanis, „Oracle“ atstovas viešajam sektoriui –  už ilgametę, nuosekliai aktyvią narystę, atstovaujant informacinių technologijų sektoriaus interesus bei formuojant LVK pasiūlymus informacinės visuomenės plėtrai.

2022 m. gegužės 4 d. Lietuvos verslo konfederacijos Garbės ženklu apdovanoti:

127. Volodymyr Yatsenkivskyi, buvęs Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasus ambasadorius Lietuvos Respublikoje – už indėlį skatinant Lietuvos ir Ukrainos verslo bendradarbiavimą, dvišalių santykių stiprinimą.

128. Laurynas Šeškus, UAB Nord Play vadovas – už projekto „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ vystymą ir pagalbos Ukrainos vaikams telkimą.

129. Gabrielius Landsbergis, LR Užsienio reikalų ministras – už tvirtą ir principingą Lietuvos atstovavimą, Ukrainos palaikymą, sunkių sprendimų priėmimą reikiamu metu.

130. Monikai Navickienei, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė – už Lietuvos socialinės apsaugos problemų sprendimą, operatyvius ir reikalingus sprendimus organizuojant pagalbą nuo karo bėgantiems ukrainiečiams.

131. Aušrinei Armonaitei, LR ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė – už valstybės ir verslo partnerystės stiprinimą, įsiklausymą į partnerių argumentus ir pagalbos nukentėjusiems verslams organizavimą.

132. Tomui Okmanui, „Nord Security“ bendraįkūrėjas – už reikšmingą indėlį į Lietuvos informacinių technologijų sektoriaus plėtrą ir garsinimą pasaulyje.

133. Šarūnui Frolenko, UAB Vento Nuovo vadovas – už iniciatyvumą, ilgametį ir nuoseklų darbą gerinant Lietuvos verslo aplinką ir, indėlį į LVK bendruomenės plėtrą.

134. Eugenijai Sutkienei, „TGS Baltics“ vyresnioji partnerė – už aktyvumą ir iniciatyvą organizuojant paramą Ukrainai.

135. Artūrui Bakšinskui, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos prezidentas – už ilgametę ir aktyvią veiklą Lietuvos verslo konfederacijoje bei konstruktyvus pasiūlymus verslo aplinkos gerinimui.

136. Julijai Kiršienei, Vytauto Didžiojo universiteto mokslo prorektorė, profesorė – už švietimo ir inovacijų politikos problemų identifikavimą, sprendimų teikimą, aktyvų veikimą LVK veikloje.

137. Ingai Žalėnienei, Mykolo Romerio universiteto rektorė, profesorei – už indėlį skatinant įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvas Lietuvoje, aktyvų veikimą LVK veikloje.

138. Michał Rudnicki, akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ generalinis direktoris – už ilgametę veiklą Lietuvos verslo konfederacijoje bei paramą organizacijos iniciatyvoms.

139. Eimantas Kiudulas, Klaipėdos Laisvosios ekonominės zonos generalinis direktorius – už ilgametę narystę Lietuvos verslo konfederacijoje ir aktyvų, konstruktyvų darbą verslo labui.

140. Simonas Gentvilas, LR Aplinkos ministras – už konstruktyvų dialogą su verslo bendruomene, įsiklausymą į partnerių argumentus ir atvirumą idėjoms.

141. Eimantas Sabaliauskas, „Nord Security“ bendraįkūrėjas– už reikšmingą indėlį į Lietuvos informacinių technologijų sektoriaus plėtrą ir garsinimą pasaulyje.

2021 m. birželio 17 d. Lietuvos verslo konfederacijos Garbės ženklu apdovanoti:

119. Žilvinas Mecelis, „Covalis Capital” įkūrėjas – už reikšmingą ir reikalingą paramą Lietuvai kovojant su COVID-19 virusu.

120. Anatolijus Faktorovičius, „Practica Capital“ partneris, verslo angelas – už prisidėjimą prie Gydymo įstaigų paramos fondo steigimo.

121. Kristinai Meidė, Lietuvos Raudonojo Kryžio vadovė – už prisidėjimą prie pagalbos valstybei ir labiausiai pažeidžiamiems žmonėms COVID-19 metu, ieškant ir apmokant savanorius.

122. Edmundas Jakilaitis, „Stirpūs kartu“ sumanytojas, Lietuvos Šaulių sąjungos Pelėdų būrio vadas – už iniciatyvos „Stirpūs kartu“, padedančios pasirūpinti pagalbos pristigusiems žmonėmis COVID-19 metu, įkūrimą ir vystymą.

123. Gabija Milašiūtė, VšĮ Laisvės TV direktorė – už iniciatyvos „Laikykitės medikai“ vystymą.

124. Paulius Saudargas, LR Seimo narys, šaulys – už savanorišką pagalbą ir atsidavimą prižiūrint COVID-19 virusu sergančius ligonius.

125. Inga Langaitė, „Aukok.lt“ steigėja – už aukojimo platformos įsteigimą „Aukok.lt“ ir ilgalaikę socialinę veiklą.

126. Sigitas Babilius, TV3 žinių tarnybos vadovas – už iniciatyvą operatyviai spręsti esminę medikų apsaugos problemą, prasidėjus COVID-19 virusui.

2020 m. spalio 1 d. Lietuvos verslo konfederacijos Garbės ženklu apdovanoti:

114. Linas Žabaliūnas, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos Tarybos pirmininkas – už ilgametę partnerystę per narystę Lietuvos verslo konfederacijoje, aktyvumą rengiant LVK siūlymus verslo aplinkos gerinimui, bendradarbiavimą ir pozicijų koordinavimą .

115. Justinas Bortkevičius, Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ direktorius – už ilgametę narystę Lietuvos verslo konfederacijoje bei nuoširdžią pagalbą organizuojant renginius.

116. Šarūnas Ruzgys, Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo narys – už aktyvų ir konstruktyvų darbą Lietuvos verslo konfederacijos prezidiume atstovaujant LVK narių interesus bei visapusišką pagalbą organizacijos pokyčių laikotarpiu.

117. Gintaras Kalinauskas, Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo narys – aktyvų ir konstruktyvų darbą Lietuvos verslo konfederacijos prezidiume atstovaujant LVK narių interesus bei visapusišką pagalbą siekiant organizacijos pokyčių ir skaidrumo.

118. Mečislavas Atroškevičius, Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo narys – už aktyvų darbą Lietuvos verslo konfederacijos prezidiume, konstruktyvius pasiūlymus ir svarbų indėlį siekiant organizacijos pokyčių.

2019 m. balandžio 25 d. Lietuvos verslo konfederacijos Garbės ženklu apdovanoti:

105. Lukas Savickas, Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio patarėjas – už Vyriausybės ir verslo bendruomenės partnerystės stiprinimą, socialinio dialogo plėtrą bei asmeninį indelį įgyvendinant LVK su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu ir kitais socialiniais partneriais pasirašyto Nacionalinio susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų nuostatas .

106. Gintaras Vilda, Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų viceministras – už verslo ir mokslo partnerystės stiprinimą, investicijų į aukštesnės pridėtinės vertės produktų kūrimo skatinimą bei asmeninį indėlį kuriant inovacijoms palankią verslo aplinką.

107. Aurimas Pautienius, Lietuvos verslo paramos agentūros direktorius – už kryptingą ir efektyvią veiklą administruojant Europos Sąjungos fondų lėšas, siekiant bendro tikslo su verslu – projektų sėkmės.

108. Aida Mačerinskienė, Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dekanė – už aktyvų Lietuvos verslo konfederacijos ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimo plėtojimą, konfederacijai aktualių verslo aplinkos analizių rengimą, ekspertines konsultacijas.

109. Augustas Alešiūnas, UAB „Art21” vadovas – už Lietuvą garsinančių agroinovacijų kūrimą, verslo ir mokslo partnerystę bei esminį indėlį į Lietuvos verslo konfederacijos rengiamą „Agroverslo forumą“.

111. Amir Maimon, Izraelio valstybės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius – už Lietuvos ir Izraelio verslo bendruomenių partnerystės stiprinimą.

112. Aurimas Stašaitis, Lietuvos verslo konfederacijos finansų direktorius – už dvidešimt lojalaus ir profesionalaus darbo metų Lietuvos verslo konfederacijoje tvarkant organizacijos finansus bei infrastruktūrą.

113. Daniel Obajtek, PKN ORLEN generalinis direktorius – už vykdomas investicijas į Lietuvos ekonomiką ir Lietuvos bei Lenkijos ekonominių santykių plėtrą.

2018 m. gegužės 24 d. Lietuvos verslo konfederacijos Garbės ženklu apdovanoti:

96. Vita Karpuškienė, Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentė – už svarų indėlį į Lietuvos verslo konfederacijos ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimo plėtojimą, už aktyvumą ir iniciatyvumą atliekant verslui aktualius ekonominius-rinkos tyrimus, už partnerystę su LVK viešinant verslo bendruomenei aktualius ekonominius-socialinius klausimus.

97. Valdemaras Razumas, Lietuvos mokslų tarybos valdybos pirmininkas – už pastangas kurti MTEP palankią aplinką ir investicijų į šias veiklas skatinimą,  už sumanios specializacijos prioritetų vystymą bei verslo ir mokslo partnerystės stiprinimą.

98. Kęstutis Šetkus, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros vadovas – už verslo ir mokslo bendradarbiavimo stiprinimą, mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo ir inovacijų diegimo skatinimą, aktyvias pastangas kurti inovacijoms palankią aplinką Lietuvoje bei už konstruktyvią partnerystę su Lietuvos verslo konfederacija.

99. Vitalija Baranovienė, Vilniaus komercinio arbitražo teismo generalinė sekretorė – už ilgametį ir profesionalų vadovavimą Vilniaus komercinio arbitražo teismo administracijai, teikiant reikalingas arbitražo ir tarpininkavimo paslaugas verslui, tobulinant procedūras ir diegiant šiuolaikines technologijas, konstruktyviai bendradarbiaujant su steigėjais ir dailininkais, propaguojant arbitražo institutą verslo bendruomenėje.

100. Dovilė Burgienė, Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo narė – už ilgametę ir konstruktyvią partnerystę dirbant Lietuvos verslo konfederacijos prezidiume, komisijose, atstovaujant LVK narių interesus bei ruošiant LVK pozicijas.

101. Laimutis Paškevičius, LVK sveikatos reikalų komisijos pirmininkas, LVK prezidiumo narys – už konstruktyvų darbą puoselėjant Lietuvos verslo konfederacijos vertybes dėl sąžiningos bei lygiavertės konkurencijos, didesnio skaidrumo ir viešumo sveikatos priežiūros sektoriuje bei už aktyvią visuomeninę veiklą, skirtą sveikos visuomenės kūrimui.

102. Kristina  Nemaniūtė – Gagė, Lietuvos vaistinių asociacijos valdybos pirmininkė – už aktyvų darbą svarstant naujojo darbo kodekso projektą ir ginant verslo/darbdavių interesus LR Seimo komitetuose bei Trišalėje taryboje, už nuolatinį ir konstruktyvų dalyvavimą LVK organizuojamuose susitikimuose su LR Seimo komitetais, frakcijomis, ministerijų vadovais ir atstovais bei rengiant LVK pozicijas.

103. Kęstutis Jankauskas, Lietuvos verslo konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas – už konstruktyvaus ir plataus darbinių kontaktų tinklo su valstybinėmis institucijomis sukūrimą ir efektyvų jo panaudojimą socialinio ekonominio dialogo plėtrai, už aktyvų ir produktyvų LVK narių interesų ir teisėtų lūkesčių atstovavimą įvairiose valstybinių institucijų komisijose bei darbo grupėse, už įvairiapuses veiklas ir pastangas gerinant LVK direkcijos darbo sąlygas ir kt. ūkinius poreikius.

104. Vytautas V. Žeimantas, „Verslo žinių“ Finansų ir apskaitos rubrikos redaktorius – už visuomenės finansinio raštingumo skatinimą bei ilgametį indelį kuriant objektyvią ir profesionalią žurnalistiką.

2017 m. birželio 8 d. Lietuvos verslo konfederacijos Garbės ženklu apdovanoti:

86. Edmundas Daukantas,  LVK  Muitinės ir tarptautinės prekybos komisijos pirmininkas, UAB  „Schenker “ vykdantysis vadovas – už profesionalų ir įvairiapusį Muitinės ir tarptautinės prekybos komisijos darbo organizavimą, konstruktyvų LVK narių interesų atstovavimą Muitinės konsultaciniame komitete.

87. Laura Blaževičiūtė, LVK viceprezidentė, TV3 generalinė direktorė – už aktyvią ir konstruktyvią veiklą LVK prezidiumo darbe, organizuojamuose LVK vadovų susitikimuose su Seimo, Vyriausybės, ministerijų vadovų vadovais ir parodytą iniciatyvą bei rastas galimybes ir priemones viešinti LVK veiklą.

88. Vladas Bumelis, LVK prezidiumo narys, UAB „Biotechpharma“ generalinis direktorius – už aktyvų dalyvavimą LVK prezidiumo darbe, organizuojamuose LVK vadovų susitikimuose su Seimo, Vyriausybės, ministerijų vadovų vadovais, už įvairiapusę ir produktyvią visuomeninę veiklą, mokslo ir verslo jungimą Lietuvos ekonomikos tarptautiniam konkurencingumo kėlimui, aukštos pridėtinės vertės verslo skatinimui.

89. Renata Beržanskienė, LVK Arbitražo ir mediacijos komisijos pirmininkė, advokatų kontoros „Sorainen“  partnerė – už išplėtotą ir aktyvų LVK arbitražo komisijos darbo organizavimą, lanksčių ir efektyvių bendradarbiavimo/bendravimo formų taikymą, už ekspertų profesionalų telkimą šio ginčo sprendimo procedūrų tobulinimui ir arbitražo instituto vardo, profesionalumo ir įvaizdžio lygio kėlimą.

90. Kęstutis Miliauskas, LVK narys, UAB „Apdailos ekspertai“ akcininkas – už plėtojamą socialinės neįgaliųjų įmonės veiklą ir LVK iniciatyvų palaikymą bei rėmimą.

91. Gediminas Česonis, LR Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktorius – už ilgametį ir konstruktyvų bendradarbiavimą vykdant regioninės plėtros politiką, verslumo, verslo ir savivaldos veiklų konsolidavimo skatinimą.

92. Loreta Maskaliovienė, LR Finansų ministerijos viceministrė – Už siekį ES investicijų milijardus paversti kuo didesnę pridėtinę vertę kuriančiomis investicijomis, jas koncentruojant į ribotą skaičių prioritetų, atsisakant ES paramos įsisavinimo.

93. Eglė Radišauskienė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė – už nuoseklų ir profesionalų požiūrį į darbdavių ir profesinių sąjungų dialogo / konsultacijų modernizavimą rengiant naująjį socialinį modelį ir darbo kodeksą.

94. Saulius Urbanavičius, LR Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius – už iniciatyvą ir dialogą kartu su verslo bendruomenės atstovais organizuojant antikorupcinės veiklos sklaidos ir aiškinimo priemones, renginius, susitikimus.

95. Aurimas Perednis, Žurnalistas,  „Žinių radijo“ laidų vedėjas – už konstruktyvų bendradarbiavimą ir dialogo palaikymą su verslu.

2016 m. gegužės 17 d. Lietuvos verslo konfederacijos Garbės ženklu apdovanoti:

76. Feliksas Dobrovolskis, Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius – už valstybės institucijų ir verslo partnerystės svarbos supratimą ir jos įgyvendinimą.

77. Irena Šiaulienė, Lietuvos Respublikos Seimo narė, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė – už nuoseklų ir aktyvų darbą Seimo komitetų veikloje, aktyvias pastangas, dalykišką ir atviro dialogo bendradarbiavimą su Lietuvos verslo konfederacija, verslo ekonominių interesų svarbos supratimą ir vertinimą.

78. Šarūnas Keserauskas, Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos pirmininkas – už aktyvų darbą, siekiant įgyvendinti valstybės politiką konkurencijos srityje, konstruktyvų ir dalykišką bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

79. Petras Masiulis, bendrovės „Tele2“ generalinis direktorius – už partnerystę, įvairiapusį bendradarbiavimą ir paramą Konfederacijos renginiams ir kitoms priemonėms.

80. Audrius Misevičius, Ministro Pirmininko patarėjas – už konstruktyvų ir nuoseklų bendradarbiavimą plėtojant valstybės institucijų ir verslo organizacijų socialinę partnerystę, tarpusavio supratimą ir efektyvų dialogą, svarstant naująjį Darbo Kodeksą, operatyvumą, ieškant konstruktyvių sprendimų ir derinant verslo bei viešojo sektoriaus institucijų pozicijas dėl finansų sektoriaus reguliavimo, už aukštą profesionalumą ir iniciatyvumą.

81. Antanas Vinkus, Ministro Pirmininko patarėjas sveikatai – už aktyvų ir ilgametį bendradarbiavimą su Lietuvos verslo konfederacija.

82. Arūnas Bertašius, LINEKA asociacijos viceprezidentas, LVK prezidiumo narys – už aktyvų darbą LVK prezidiumo veikloje, organizacijos veiklos ir vardo propagavimą Lietuvos verslo visuomenei, atstovaujant transporto ir logistikos sektoriaus interesus.

83. Marius Grajauskas, advokatų kontoros Balčiūnas ir Grajauskas vadovaujantis partneris – už aktyvų ir konstruktyvų darbą LVK priemonėse, atstovaujant narių interesus valstybinių institucijų darbo grupėse, efektyvų vadovavimą komercinės teisės ir praktikos komisijai.

84. Vilija Vaitkutė Pavan, „Valiunas Ellex“ partnerė – už ilgametį darbą propaguojant LVK, ICC ir arbitražo institucijų veiklą, konstruktyvų bendradarbiavimą ir efektyvų vadovavimą LVK Arbitražo ir mediacijos komisijai.

85. Irina Urbonavičiūtė, Ministro Pirmininko patarėja ekonomikai – už ilgametį, konstruktyvų ir nuoseklų darbą, skatinant valstybės institucijų ir verslo organizacijų bendradarbiavimą.

2015 m. balandžio 16 d. Lietuvos verslo konfederacijos Garbės ženklu apdovanoti:

71. Romas Apulskis, „Legalus verslo aljansas“ prezidentas – už aktyvų ir konstruktyvų darbą LVK veikloje, už LVK renginių ir priemonių iniciatyvų palaikymą ir rėmimą.

72. Tautginas Sankauskas, Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos LINEKA prezidentas – už aktyvų ir konstruktyvų darbą LVK priemonėse, atstovaujant transporto ir logistikos sektoriaus interesus, už tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbos supratimą ir skatinimą.

73. Marius Skarupskas, LR ūkio viceministras – už bendradarbiavimo su socialiniais partneriais supratimą, konstruktyvius sprendimus ir investicijų į žmogiškųjų resursų bei inovacijų plėtros skatinimą.

74. Dangutė Mikutienė, LR Seimo narė, Sveikatos reikalų komiteto primininkė – už nuoseklų ir aktyvų komiteto darbo organizavimą, konstruktyvų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir interesų subalansuotą derinimą.

75. Mindaugas Šalčius, LR draudimo priežiūros komisijos pirmininkas – už aktyvų darbą Lietuvos finansų priežiūros institucijose bei už iniciatyvumą skatinant valdžios institucijų bei verslo organizacijų dialogą.

2014 m. gegužės 29 d. Lietuvos verslo konfederacijos Garbės ženklu apdovanoti:

65. Marius Dubnikovas, Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo narys, Lietuvos verslo konfederacijos mokesčių komisijos pirmininkas – už indėlį į Lietuvos verslo konfederacijos darbą, aktyvų dalyvavimą organizacijos veikloje bei įtraukiant į veiklą naujas įmones ir už aktyvų Lietuvos verslo konfederacijos populiarinimą viešojoje erdvėje bei prisidedant prie Lietuvos verslo konfederacijos projektų įgyvendinimo.

66. Andrius Romanovskis, Draudikų asociacijos direktorius – už aktyvią veiklą Lietuvos verslo konfederacijoje, konstruktyvų darbą Lietuvos verslo konfederacijos prezidiume ir darbo grupėse bei kūrybiškumą, dalyvaujant vykdomuose projektuose ir iniciatyvose.

67. Antanas Šipavičius, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generaliniam direktorius – už ilgametį, konstruktyvų bendradarbiavimą ir dialogo skatinimą tarp valdžios ir verslo organizacijų.

68. Diana Vilytė, Lietuvos verslo paramos agentūros direktorė – už valstybės institucijų ir verslo partnerystės svarbos supratimą ir jos įgyvendinimą.

69. Alminas Mačiulis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kancleris – už ilgametį, konstruktyvų ir nuoseklų darbą, skatinant valstybės institucijų ir verslo organizacijų bendradarbiavimą.

70. Idrakas Dadašovas, „Penki kontinentai“ valdybos pirmininkas – už ilgametę veiklą Lietuvos verslo konfederacijoje bei už indėlį plėtojant Lietuvos verslą, kuriant ir pritaikant inovatyvias technologijas Lietuvoje bei jas pristatant užsienyje.

2013 m. gegužės 3 d. Lietuvos verslo konfederacijos Garbės ženklu apdovanoti:

59. Lina Antanavičienė, LR ambasadorė Kinijoje – už ilgametį konstruktyvų ir geranorišką bendradarbiavimą, už ekonominės diplomatijos nuostatų taikymą kasdieniame darbe, Lietuvos ekonominių interesų atstovavimą užsienyje, už tarpusavio ir bendrų siekių supratimą, už pasitikėjimą ir pagalbą organizacijos veikla.

60. Dovilė Satkauskienė, Lietuvos verslo konfederacijos Kongreso narė, Lietuvos verslo konfederacijos Prezidiumo narė, Lietuvos antstolių rūmų valdytoja – už aktyvų ir konstruktyvų darbą Lietuvos verslo konfederacijos Prezidiume, darbo grupėse, koordinuotus veiksmus atstovaujant ir ginant antstolių interesus valstybinėse institucijose ir Konfederacijos organizuojamuose renginiuose, už asmeninį lojalumą organizacijos veiklai.

61. Mykolas Katkus, Lietuvos verslo konfederacijos Kongreso narys, Lietuvos verslo konfederacijos Prezidiumo narys, Lietuvos verslo konfederacijos komisijos „Verslas, valdžia ir visuomenė“ pirmininkas, VRP Hill+Knowlton Strategies valdybos pirmininkas – už profesionalią veiklą ir pastangas stiprinti Lietuvos verslo reputaciją ir socialinę atsakomybę, už indėlį kuriant Lietuvos verslo konfederacijos komunikacijos ir įvaizdžio strategiją, įvairių renginių turinį, už profesionalų vadovavimą komisijai „Verslas, valdžia ir visuomenė“, aktyvų dalyvavimą Konfederacijos Prezidiume ir kituose renginiuose.

62. Arūnas Karlonas, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros MITA direktorius – už konstruktyvų bendradarbiavimą skatinant verslo ir mokslo partnerystę, inovacijų politikos įgyvendinimą Lietuvoje, inovatyvius projektus tarptautiniam šalies verslo konkurencingumui didinti, už partnerystę plėtojant Lietuvos verslo konfederacijos projektą Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas.

63. Ingrida Baublys, Lietuvos Garbės konsulė Jungtinėse Amerikos valstijose, Lietuvos prekybos biuro Čikagoje vadovė  – už ilgametį ir konstruktyvų bendradarbiavimą, informacinius mainus ir tarpininkavimą bendraujant su partneriais Jungtinėse Amerikos Valstijose, už Lietuvos verslo konfederacijos renginių propagavimą, reikšmingą ir aktyvią pagalbą organizuojant Pasaulio lietuvių ekonomikos forumą PLEF 2012 Čikagoje.

64. Linas Linkevičius, LR užsienio reikalų ministras  – Už nuoseklumą ir tęstinumą vykdant Užsienio reikalų ministerijos ekonominės diplomatijos politiką, Lietuvos verslo konfederacijos įtraukimą į „Globalios Lietuvos“ programos priemones, už naujų verslo ir diplomatinės tarnybos iniciatyvų kūrimą tobulinant ir plėtojant ekonominės diplomatijos procesus.

2012 m. kovo 15 d. Lietuvos verslo konfederacijos Garbės ženklu apdovanoti:

55. Regimantas Jablonskas, Užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių departamento direktoriaus pavaduotojas – už ilgametį ir konstruktyvų bendradarbiavimą, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos tikslų, veiklos ir interesų supratimą, įvairiapusę pagalbą, nuolatinius ir naudingus informacinius tarpinstitucinius mainus, tarpininkavimą dėl ekonominių verslo interesų atstovavimo užsienyje skatinimo ir tobulinimo, dalyvavimą konfederacijos organizuojamuose renginiuose, asmeninį dėmesį verslo poreikiams ir problemoms.

57. Laimonas Skibarka, Advokatų kontoros SORAINEN partneris, LVK Komercinės teisės ir praktikos komisijos pirmininkas – už ilgametį bendradarbiavimą, siekiant stiprinti Lietuvos verslo konfederacijos vaidmenį, už kūrybingą ir aktyvų vadovavimą “Komercinės teisės ir praktikos” komisijai, prisidedant prie Konfederacijos oficialių pozicijų, pastabų, pasiūlymų, komentarų ruošimo rengiamiems teisės aktų projektams bei paklausimams, už skiriamą asmeninį laiką kuriant turinį ir organizuojant Konfederacijos konferencijas irseminarus verslo bendruomenei, už SORAINEN advokatų kontoros specialistų telkimą bei pagalbą prie PLEF Londone organizavimo, “Incoterms 2010” sieninio leidinio vertimo ir leidybos.

58. Stasys Dailydka, AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinis direktorius – už aktyvią ir konstruktyvią veiklą Konfederacijos narių gretose, nuoseklų ir įvairiapusį įmonės atstovų bei ekspertų darbą Konfederacijos komisijose ir kituose darbo organuose, už pagalbą ir paramą Konfederacijos renginiams ir kitoms priemonėms.

2011 m. kovo 8 d. Lietuvos verslo konfederacijos Garbės ženklu apdovanoti:

50. Deividas Matulionis, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos kancleris – už objektyvaus ir konstruktyvaus dialogo organizavimą su Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva, bendradarbiavimą ir verslo interesų supratimą, už asmeninį indėlį į konfederacijos tikslų įgyvendinimą ir veiklos plėtrą.

51. Asta Skaisgirytė-Liauškienė, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministrė – už konfederacijos tikslų ir veiklos palaikymą bei rėmimą, įvairiapusį bendradarbiavimą, ekonominės diplomatijos priemonių skatinimą ir įgyvendinimą.

52. Mindaugas Glodas, Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva prezidiumo narys, UAB “Microsoft Lietuva ” generalinis direktorius – už partnerystę ir aktyvų dalyvavimą konfederacijos valdymo organuose, įvairiapusį bendradarbiavimą ir konfederacijos veiklos skatinimą, palaikymą ir viešinimą.

53. Stasys Kropas, Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva viceprezidentas, Lietuvos bankų asociacijos prezidentas – už konstruktyvų ir aktyvų darbą konfederacijos valdymo organuose, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, konfederacijos veiklos tobulinimą ir propagavimą.

54. Jonas Milius, Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos direktorius – už tarpinstitucinį bendradarbiavimą, žinybinio reiklumo ir žmogiškojo supratimo suderinamumą, profesionalias konsultacijas, tiesIoginį, nuolatinį ir konstruktyvų dialogo palaikymą.

2010 m. kovo 3 d.Lietuvos verslo konfederacijos/ICC Lietuva Garbės ženklu apdovanoti:

45. Remigijus Šimašius, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministras – už aktyvias pastangas, dalykišką ir atviro dialogo bendradarbiavimą su Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva, verslo ekonominių interesų svarbos supratimą ir vertinimą, lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą, už nuoseklus darbus koordinuojant interesų skirtumus, tobulinant teisinę bazę.

46. Rūta Vainienė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė – už aktyvias pastangas, atvirą dialogą, atstovaujant ir ginant rinkos principus, ilgametį ir dalykišką bendradarbiavimą su Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva, verslo ekonominių interesų svarbos supratimą ir vertinimą, lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą, už nuoseklius darbus ir pasiektus rezultatus tobulinant teisinę bazę.

47. Saulius Jokubaitis, Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva kongreso narys, buvęs Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva prezidiumo narys, UADB „ERGO Lietuva“ generalinis direktorius – už ilgametį ir produktyvų bendradarbiavimą Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva veikloje, aktyvų darbą prezidiume, vykdomų projektų paramą, organizacijos veiklos ir vardo propagavimą Lietuvos verslo visuomenei.

48. Rimantas Perveneckas, Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva kongreso narys, “Aprangos” grupės generalinis direktorius – už ilgametį ir dalykišką bendradarbiavimą Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva veikloje, vykdomų projektų paramą, organizacijos veiklos ir vardo propagavimą Lietuvos verslo visuomenei.

49. Algimantas Akstinas, Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva generalinis direktorius – už ilgametį darbą nuo pat organizacijos įsteigimo datos, atsakingą požiūrį Lietuvos verslo konfederacijos| ICC Lietuva vardo garsinimą ir nuolatinį veiklos tobulinimą.

2009 m. vasario 24 d.Lietuvos verslo konfederacijos/ICC Lietuva Garbės ženklu apdovanoti:

41. Andrius Iškauskas, ICC Lietuva prezidiumo narys, E-verslo, IT ir Telekomunikacijų bei intelektinės nuosavybės apsaugos komisijos pirmininkas, Verslo programinės įrangos aljanso atstovas – už nuoširdų, dalykišką ir aktyvų darbą Tarptautinių prekybos rūmų ICC Lietuva prezidiumo veikloje, ICC Lietuva vykdomų projektų paramą organizacijos veiklos ir vardo propagavimą Lietuvos verslo visuomenei.

42. Remigijus Šeris, ICC Lietuva prezidiumo narys, E-verslo, IT ir Telekomunikacijų bei intelektinės nuosavybės apsaugos komisijos narys, AB “TEO” atstovas, UAB “Lintel” generalinis direktorius – už ilgametį, dalykišką ir aktyvų darbą Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva veikloje, vykdomų projektų paramą, organizacijos veiklos ir vardo propagavimą Lietuvos verslo visuomenei.

43. Algimantas Kondrusevičius, ICC Lietuva prezidiumo narys, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “LINAVA” prezidentas – už ilgametį ir produktyvų bendradarbiavimą Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva veikloje, vykdomų projektų paramą, organizacijos veiklos ir vardo propagavimą Lietuvos verslo visuomenei.

44. Dainius Kreivys, Lietuvos Respublikos ūkio ministras – už aktyvias pastangas, dalykišką ir atviro dialogo bendradarbiavimą su Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva, verslo ekonominių interesų svarbos supratimą ir vertinimą, lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą, už nuoseklus darbus koordinuojant interesų skirtumus, tobulinant teisinę bazę.  

2008 m. kovo 14 d. ICC Lietuva Garbės ženklu apdovanoti:

35. Valdemaras Sarapinas, Lietuvos Respublikos vyriausybės kancleris – už aktyvų, dalykišką ir atviro dialogo bendradarbiavimą su Tarptautiniais prekybos rūmais ICC Lietuva, verslo ekonominių interesų svarbos supratimą ir vertinimą, lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą, už nuoseklias pastangas ir realius darbus koordinuojant interesų skirtumus, tobulinant teisinę bazę.

36. Simonas Šatūnas, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas – už nuoseklų, aktyvų ir įvairiapusį bendradarbiavimą su Tarptautiniais prekybos rūmais ICC Lietuva, lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą, šalies ekonominių galimybių ir interesų propagavimą užsienyje, atviro ir dalykiško bendradarbiavimo propagavimą.

37. Vytautas Levickas, ICC Lietuva prezidiumo narys, Lietuvos nacionalinės ekspeditorių asociacijos “LINEKA” prezidentas – už nuoširdų, dalykišką ir aktyvų darbą Tarptautinių prekybos rūmų ICC Lietuva prezidiumo veikloje, ICC Lietuva vykdomų projektų paramą, ICC Lietuva veiklos ir vardo propagavimą Lietuvos verslo visuomenei.

38. Vytautas Naudužas, Lietuvos Respublikos ūkio viceministras – už aktyvų bendradarbiavimą su Tarptautiniais prekybos rūmais ICC Lietuva, lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą, nuoseklų ir efektyvų bendradarbiavimą dėl šalies ekonominių interesų atstovavimo užsienyje tobulinimo, atviro dialogo bei naujų bendradarbiavimo formų propagavimą.

39. Rūta Skyrienė, asociacijos Investors’ Forum vykdomoji direktorė – už aktyvų bendradarbiavimą su Tarptautiniais prekybos rūmais ICC Lietuva, lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą, iniciatyvas dėl šalies ekonominių interesų atstovavimo, atviro dialogo bei naujų bendradarbiavimo formų propagavimą.

40. Rimantas Busila, buvęs ICC Lietuva prezidiumo narys, Kvalifikacijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorius – už nuoširdų, dalykišką ir aktyvų darbą Tarptautinių prekybos rūmų ICC Lietuva prezidiumo veikloje, ICC Lietuva vykdomų projektų paramą organizacijos veiklos ir vardo propagavimą Lietuvos verslo visuomenei.

2007 m. sausio 30 d. ICC Lietuva Garbės ženklu apdovanoti:

27. Kęstutis Kudzmanas, LR URM administracinio departamento direktorius – už aktyvų bendradarbiavimą su Tarptautiniais prekybos rūmais ICC Lietuva, lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą, produktyvų verslo interesų atstovavimą užsienyje.

28. Nerijus Eidukevičius, buvęs ŪM sekretorius – už aktyvų bendradarbiavimą su Tarptautiniais prekybos rūmais ICC Lietuva, lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą, ICC Lietuva narių interesų atstovavimą.

29. Valentinas Greičiūnas, Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos KLASCO generalinis direktorius – už ilgametį ir aktyvų darbą Tarptautinių prekybos rūmų ICC Lietuva kongreso veikloje, ICC Lietuva vykdomų projektų paramą, ICC Lietuva veiklos ir vardo propagavimą Lietuvos verslo visuomenei.

30. Antanas Andriulionis, Alytaus krašto pramonininkų asociacijos prezidentas, buvęs AB „Snaigė“ generalinis direktorius – už ilgametį ir aktyvų darbą Tarptautinių prekybos rūmų ICC Lietuva kongreso veikloje, ICC Lietuva vykdomų projektų paramą, ICC Lietuva veiklos ir vardo propagavimą Lietuvos verslo visuomenei.

31. Alina Mačiulytė, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos sekretorė – už aktyvų bendradarbiavimą su Tarptautiniais prekybos rūmais ICC Lietuva, lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą.

32. Pavel Andrle – už organizacijos vardo ir veiklos žinomumo didinimą tarptautinėse rinkose.

33. Valdas Sutkus, ICC Lietuva prezidiumo narys, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdantysis direktorius – už ilgametį ir aktyvų darbą Tarptautinių prekybos rūmų ICC Lietuva prezidiumo veikloje, ICC Lietuva vykdomų projektų paramą, ICC Lietuva veiklos ir vardo propagavimą Lietuvos verslo visuomenei.

34. Petras Vaitiekūnas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras – už aktyvų bendradarbiavimą su Tarptautiniais prekybos rūmais ICC Lietuva, lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą, nuoseklų ir efektyvų bendradarbiavimo Memorandumo nuostatų įgyvendinimą, iniciatyvas dėl šalies ekonominių interesų atstovavimo užsienyje tobulinimo, atviro dialogo bei naujų bendradarbiavimo formų propagavimą.

2006 m. rugsėjo 21 d. ICC Lietuva Garbės ženklu apdovanoti:

25. Ingrida Šimonytė, LR Finansų ministerijos sekretorė – už aktyvų bendradarbiavimą su Tarptautiniais prekybos rūmais ICC Lietuva, lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą.

26. Vytautas Junevičius, AB „Alita“ generalinis direktorius – už ilgametį ir aktyvų darbą Tarptautinių prekybos rūmų ICC Lietuva kongreso veikloje, ICC Lietuva vykdomų projektų paramą, ICC Lietuva veiklos ir vardo propagavimą Lietuvos verslo visuomenei.

2006 m. kovo 23 d. ICC Lietuva Garbės ženklu apdovanoti:

21. Algimantas Rimkūnas, Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius – už aktyvų ir ilgametį bendradarbiavimą su Tarptautiniais prekybos rūmais ICC Lietuva, ICC Lietuva veiklos rėmimą bei lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą.

22. Vytautas Nekrošius, Vilniaus komercinio arbitražo teismo pirmininkas, Vilniaus Universiteto teisės fakulteto dekanas – už aktyvų ir produktyvų bendradarbiavimą su Tarptautiniais prekybos rūmais ICC Lietuva, ICC Lietuva veiklos rėmimą bei lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą, įvairiapusį arbitražo paslaugų propagavimą verslo visuomenei.

23. Rolandas Valiūnas, ICC Lietuva prezidiumo narys, ICC Lietuva arbitražo komisijos pirmininkas, Advokatų kontoros Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN Partneris – už aktyvų ir produktyvų darbą Tarptautinių prekybos rūmų ICC Lietuva valdymo organuose, vadovavimą Arbitražo komisijai, ICC Lietuva veiklos ir vardo propagavimą Lietuvos verslo visuomenei, ICC Lietuva vykdomų projektų paramą.

24. Algirdas Bučas, buvęs ICC Lietuva prezidiumo narys, AB „Invalda“ patarėjas – už ilgalaikį ir produktyvų darbą Tarptautinių prekybos rūmų ICC Lietuva valdymo organuose, ICC Lietuva veiklos ir vardo propagavimą Lietuvos verslo visuomenei, ICC Lietuva vykdomų projektų paramą.

2006 m. vasario 3 d. ICC Lietuva Garbės ženklu apdovanotas:

20. Rimutis Klevečka, Muitinės departamento generalinis direktorius – už aktyvų ir ilgametį bendradarbiavimą su Tarptautiniais prekybos rūmais ICC Lietuva, ICC Lietuva veiklos rėmimą bei lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą, Lietuvos muitinės paslaugų liberalizavimą ir sėkmingą pertvarkymą pagal ES standartus, atviro dialogo su verslo visuomene skatinimą.

2005 m. rugsėjo 23 d. ICC Lietuva Garbės ženklu apdovanoti:

17. Egidijus Meilūnas – Lietuvos ambasadorius Lenkijoje – už aktyvų ir ilgametį bendradarbiavimą su Tarptautiniais prekybos rūmais ICC Lietuva, ICC Lietuva veiklos rėmimą bei lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą.

18. Raimundas Karoblis – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos užsienio prekybos politikos departamento direktorius – už aktyvų ir įvairiapusį bendradarbiavimą su Tarptautiniais prekybos rūmais ICC Lietuva, ICC Lietuva veiklos rėmimą bei lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą.

19. Remigijus Kabečius – Lietuvos ekonominės plėtros agentūros generalinis direktorius – už aktyvų ir ilgametį bendradarbiavimą su Tarptautiniais prekybos rūmais ICC Lietuva, ICC Lietuva veiklos rėmimą bei lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą.

2005 m. gegužės 24 d. ICC Lietuva Garbės ženklu apdovanoti:

16. Julius Niedvaras – ICC Lietuva prezidentas, AB SEB Vilniaus bankas prezidentas – už aktyvų ir produktyvų darbą Tarptautinių prekybos rūmų ICC Lietuva valdymo organuose, ICC Lietuva veiklos ir vardo propagavimą Lietuvos verslo visuomenei, ICC Lietuva vykdomų projektų paramą.

2005 m. kovo 17 d. ICC Lietuva Garbės ženklu apdovanoti:

14. Juozas Raišelis, ICC Lietuva vice prezidentas, AB „Dvarčionių keramika“ prezidentas – už aktyvų ir ilgametį darbą Tarptautinių prekybos rūmų ICC Lietuva valdymo organuose, ICC Lietuva veiklos ir vardo propagavimą Lietuvos verslo visuomenei, ICC Lietuva vykdomų projektų paramą.

15. Romas Švedas, Lietuvos nuolatinės atstovybės prie ES pavaduotojas – už aktyvų ir įvairiapusį bendradarbiavimą su Tarptautiniais prekybos rūmais ICC Lietuva, ICC Lietuva veiklos rėmimą bei lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą.

2005 m. kovo 3 d. ICC Lietuva Garbės ženklu apdovanoti:

11. Gediminas Žižys – už aktyvų ir ilgametį darbą Tarptautinių prekybos rūmų ICC Lietuva valdymo organuose, ICC Lietuva veiklos ir vardo propagavimą Lietuvos verslo visuomenei, ICC Lietuva vykdomų projektų paramą.

12. Edminas Bagdonas, Prezidento patarėjas užsienio politikos klausimais – už aktyvų ir ilgametį bendradarbiavimą su Tarptautiniais prekybos rūmais ICC Lietuva, ICC Lietuva veiklos rėmimą bei lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą.

13. Gediminas Miškinis, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos valstybės sekretorius – už aktyvų ir ilgametį bendradarbiavimą su Tarptautiniais prekybos rūmais ICC Lietuva, ICC Lietuva veiklos rėmimą bei lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą.

2004 m. lapkričio 23 d. ICC Lietuva Garbės ženklu apdovanoti:

9. Antanas Valionis, LR užsienio reikalų ministras – už aktyvų ir įvairiapusį bendradarbiavimą su Tarptautiniais prekybos rūmais Lietuva (ICC Lietuva), ICC Lietuva veiklos rėmimą bei lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės skatinimą, inicijuoto ir 2003 m. pasirašyto LR Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos verslo organizacijų bendradarbiavimo memorandumo sėkmingą vykdymą.

10. Aloyzas Tarvydas – už aktyvų ir ilgametį darbą Tarptautinių prekybos rūmų Lietuva (ICC Lietuva) valdymo organuose, ICC Lietuva veiklos ir vardo propagavimą Lietuvos verslo visuomenei, ICC Lietuva vykdomų projektų paramą.

2003 m. lapkričio 26 d. Lietuvos verslo konfederacijos Garbės ženklu apdovanoti:

1. Mindaugas Černiauskas -1994 m. ICC Lietuva nacionalinio komiteto  steigimo iniciatorius, 1994 -1999 m. ICC Lietuva pirmininkas, 1996-1997 m. ICC Lietuva pirmininko pavaduotojas, nuo 2000 m. ICC Lietuva Garbės pirmininkas.

2. Bronislovas Lubys – 1994 – 1995 m. ICC Lietuva pirmininko pavaduotojas, 1996 – 1997 m. ICC Lietuva pirmininkas, vienas aktyviausių Lietuvos pramonės kūrėjų ir puoselėtojų, verslo ir darbdavių interesų gynėjas.

3. Kęstutis Bartkevičius – 2000 – 2001 m. ICC Lietuva pirmininkas, nuo 2002 m. ICC Lietuva filialo Mažeikiuose vadovas, UAB “Mažeikių Varduva” savininkas ir generalinis direktorius, ATPR-Lietuva narys, 2001 m. pavasarį dalyvavo rengiant ir pasirašė Tarptautinių prekybos rūmų Lietuva bendradarbiavimo sutartį su Tarptautinio pramonininkų ir verslininkų kongresu (ICIE), J.E. Lietuvos Prezidento p.V.Adamkaus oficialaus vizito Rusijos Federacijoje metu.

4. Eduardas Vilkelis – 1998 – 2001 m. vienas aktyviausių ir konstruktyviausių ICC Lietuva valdybos narių, 2001 – 2003 m. ICC Lietuva pirmininkas, Lietuvos bankų asociacijos prezidentas,  Lietuvos banko valdybos narys, Vienas aktyviausių ICC Lietuva įsteigtos nominacijos “Partnerystės lyderis” ir ICC Lietuva apdovanojimo “ICC Lietuva Garbės ženklas” iniciatorių ir įgyvendintojų.

5. Petras Liubertas – 1998 – 2003 m. ICC Lietuva valdybos narys, vienas aktyviausių ir principingiausių  valdybos narių, visada ir tvirtai ir drąsiai ginantis ICC Lietuva interesus, ICC Lietuva verslo saugos komisijos pirmininkas, UAB “Ekskomisarų biuras” prezidentas, 2003 m. UAB “Ekskomisarų biuras” tapo ICC Commercial Crime Service (Londonas) nariais.

6. Gintaras Skobas – 1994 – 2003 m. ICC Lietuva valdybos narys, nuo 2002 m. ICC Lietuva filialo Kaune vadovas, Lietuvos jaunųjų verslininkų sąjungos Prezidentas, Tarptautinio pramonininkų ir verslininkų kongreso (ICIE) Vice-prezidentas, Lietuvos jaunųjų verslininkų sąjunga yra viena iš Tarptautinių prekybos rūmų Lietuva steigėjų.

7. Maria Livanos Cattaui – nuo 1996 m. International Chamber of Commerce World business organization (ICC WBO) Generalinė sekretorė yra atsakinga už bendrą globalios politikos formavimą ir Pasaulio Verslo Organizacijos atstovavimą  vyriausybinėse bei tarptautinėse organizacijose. Vadovaujant p. Maria’i Cattaui, ICC surengė tris pasaulinius kongresus – Šanchajuje, Budapešte ir Denveryje. 2000 m. spalio 6 d. Maria Livanos Cattaui lankėsi Lietuvoje. Vizito metu p. M.L.Cattaui susitiko su LR prezidentu J.E. p.Valdu Adamkumi, Lietuvos vyriausybės ir Seimo atstovais, ICC Lietuva nariais.

8. Francois-Gabriel Ceyrac – ICC Nacionalinių komitetų ir narystės tarnybos direktorius. Kuruojantis Lietuvos nacionalinio komiteto veiklą.