Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama informacija apie tai, kaip Lietuvos verslo konfederacija, juridinio asmens kodas 110063950, PVM mokėtojo kodas LT100639515, adresas Gedimino pr. 2/1 – 28, LT-01103, Vilnius, Lietuva (toliau – LVK arba mes) tvarko iš savo narių ir jų atstovų, partnerių / tiekėjų ir jų atstovų, renginių lankytojų, socialinių tinklų „Facebook“ (nuoroda, toliau – LVK Facebook), „YouTube“ (nuoroda, toliau – LVK YouTube) ir „LinkedIn“ (nuoroda, toliau – LVK LinkedIn) lankytojų gautą ir LVK interneto svetainėje https://lvk.lt/ (toliau – Svetainė) surinktą bei kitą šioje Privatumo politikoje nurodytą informaciją.

Privatumo politikoje aprašomi mūsų renkami asmens duomenys, tai, kaip juos gauname, kokiu pagrindu ir kokiais tikslais naudojame Jūsų asmens duomenis, kaip mes juos naudojame, kaip ilgai saugome Jūsų asmens duomenis, su kuo jais dalinamės, kaip rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga, taip pat kokios yra Jūsų teisės. LVK gerbia Jūsų privatumą ir siekia apsaugoti Jūsų asmens duomenis.

  1. Duomenų valdytojas

LVK yra šioje Privatumo politikoje nurodytų Jūsų asmens duomenų valdytojas:

PavadinimasLietuvos verslo konfederacija, ICC
Juridinio asmens kodas110063950
AdresasGedimino pr. 2/1 – 28, LT-01103, Vilnius, Lietuva
El. paštasinfo@lvk.lt
Telefonas+370 5 2121111

Toliau nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant Reglamentą (ES) Nr. 2016/679 (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, toliau – BDAR), ir kitus galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus bei kompetentingų institucijų nurodymus.

Naudodamiesi Svetaine, komunikuodami su LVK Facebook, LVK YouTube ar LVK LinkedIn arba suteikdami LVK kokią nors informaciją apie save, suprantate, kad Jūsų asmens duomenys bus naudojami toliau nurodytu būdu. Jei nesutinkate visapusiškai laikytis šios Privatumo politikos nuostatų, Jūs neturėtumėte teikti savo asmeninės informacijos LVK.

Jei turite kokių nors klausimų apie šioje Privatumo politikoje išdėstytą informaciją, galite bet kada kreiptis į LVK aukščiau nurodytais kontaktais.

2. Asmens duomenys

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta. Atskiros informacijos dalys, kurios, jas gaunant kartu, taip pat gali padėti nustatyti konkretaus asmens tapatybę, taip pat sudaro asmens duomenis.

Svetaine naudotis gali ne jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys. Jei Jums yra ne mažiau nei 14, bet mažiau nei 18 metų, prašome kartu su vienu iš tėvų ar globėjų atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad ją suprastumėte ir jos laikytumėtės. LVK nerenka jaunesnių nei 14 metų amžiaus asmenų asmens duomenų, tad jeigu Jums nėra 14 metų, Jūs neturėtumėte teikti savo asmeninės informacijos LVK. Prašome nesiųsti LVK jokių asmens duomenų apie save, jei nenorite, kad tokia informacija būtų kaip nors naudojama.

3. Renkami asmens duomenys, duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

LVK Jūsų asmens duomenis tvarko toliau nurodytais tikslais ir vadovaudamasi su jais susijusiais teisiniais pagrindais:

3.1. LVK veiklos vykdymas ir narių administravimas

TikslasLVK veiklos vykdymas ir narių administravimas (sutarčių sudarymas, nutraukimas, narių susirinkimų organizavimas ir pan.).
Duomenų subjektaiLVK narių atstovai ir kontaktiniai asmenys.
Asmens duomenysbendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas);kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys);informacija, susijusi su atstovaujamo LVK nario dalyvavimu LVK veikloje;komunikacija su LVK ir jos turinys. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad LVK gali tvarkyti ne visus aukščiau nurodytus duomenis ir tvarkomų asmens duomenų apimtis kiekvienu atveju nustatoma atsižvelgiant į duomenų kiekio mažinimo principo reikalavimus.
Asmens duomenų šaltinisAsmens duomenis LVK gauna tiesiogiai iš Jūsų, Jūsų atstovaujamos organizacijos arba surenka Jums dalyvaujant LVK veikloje ar komunikuojant su LVK.
Teisinis pagrindasMums nustatytų teisinių prievolių vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) bei mūsų teisėtas interesas efektyviai ir skaidriai organizuoti LVK veiklą bei vykdyti su nariais (juridiniais asmenimis) sudarytas sutartis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Tuo atveju, jei Jūs nepateiksite atitinkamų asmens duomenų, mes galime netekti galimybės įgyvendinti Jūsų atstovaujamo LVK nario teisių. Atskirais atvejais tai gali lemti, kad Jūsų atstovaujamas subjektas negalės tapti LVK nariu.
SaugojimasAsmens duomenys ir dokumentai bus saugomi pagal Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje (čia) nustatytus terminus. Asmens duomenys, kuriems teisės aktuose nėra nustatyti saugojimo terminai, bus saugomi ne vėliau nei iki atitinkamo nario narystės LVK pabaigos.

3.2. Sutarčių su partneriais/tiekėjais sudarymas ir vykdymas, partnerių/tiekėjų administravimas

TikslasSutarčių su partneriais/tiekėjais sudarymas ir vykdymas, partnerių/tiekėjų administravimas.
Duomenų subjektaiPartneriai/tiekėjai ar jų atstovai.
Asmens duomenysbendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas);kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys);informacija, susijusi su mokėjimais pagal sudarytas sutartis;komunikacija su LVK ir jos turinys. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad LVK gali tvarkyti ne visus aukščiau nurodytus duomenis ir tvarkomų asmens duomenų apimtis kiekvienu atveju nustatoma atsižvelgiant į duomenų kiekio mažinimo principo reikalavimus.
Asmens duomenų šaltinisAsmens duomenis LVK gauna tiesiogiai iš Jūsų arba surenka sutarties su Jumis vykdymo kontekste.
Teisinis pagrindasMums nustatytų teisinių prievolių vykdymas (pavyzdžiui, apskaitos reikalavimai) (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), sutarties su partneriu/tiekėju (fiziniu asmeniu) sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas) bei mūsų teisėtas interesas sudaryti ir vykdyti sutartis su partneriais/tiekėjais (juridiniais asmenimis) (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Tuo atveju, jei Jūs nepateiksite atitinkamų asmens duomenų, mes galime netekti galimybės sudaryti ir (arba) įvykdyti su atitinkamu partneriu arba tiekėju sudarytos sutarties.
SaugojimasJūsų asmens duomenys saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos. Nesudarius sutarties, su bendravimu susiję duomenys saugomi 2 metus po atitinkamo duomenų pateikimo.

3.3. Renginių organizavimas ir viešinimas

TikslasRenginių (pavyzdžiui, konferencijų, verslo pusryčių) organizavimas ir viešinimas.
Duomenų subjektaiLVK organizuojamų renginių dalyviai.
Asmens duomenysbendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas);kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys);mokėjimo už registraciją renginyje duomenys ir susijusi banko informacija, kai taikoma;asmens atvaizdas (nuotrauka ir (arba) vaizdo įrašas);komunikacija renginio organizavimo tikslais. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad LVK gali tvarkyti ne visus aukščiau nurodytus duomenis ir tvarkomų asmens duomenų apimtis kiekvienu atveju nustatoma atsižvelgiant į duomenų kiekio mažinimo principo reikalavimus.
Asmens duomenų šaltinisAsmens duomenis LVK gauna tiesiogiai iš Jūsų. LVK taip pat gali surinkti informaciją iš finansinių paslaugų teikėjų (pavyzdžiui, Jums įvykdžius mokėjimą už registraciją renginyje) arba surinkti pati ar pasitelkdama atitinkamus paslaugų teikėjus (pavyzdžiui, fotografuojant ar filmuojant renginį).
Teisinis pagrindasSutarties vykdymas, užtikrinant Jūsų dalyvavimą renginyje (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), Jūsų sutikimas, kiek tai susiję su informacijos (įskaitant Jūsų atvaizdo) apie dalyvavimą renginyje publikavimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), ir mūsų teisėtas interesas sklandžiai ir efektyviai organizuoti renginį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
SaugojimasAsmens duomenys, skirti organizuoti renginį, bus saugomi iki 2 metų. Asmens duomenys, susiję su publikuota informacija apie Jūsų dalyvavimą renginyje, bus saugomi iki duomenų subjekto sutikimo atšaukimo.  Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

3.4. Tiesioginis bendravimas

TikslasJūsų užklausų, kurias LVK pateikiate el. paštu arba telefonu, bei kitokio tiesioginio bendravimo administravimas.
Duomenų subjektaiAsmenys, teikiantys užklausas LVK el. paštu arba telefonu, arba kitaip tiesiogiai bendraujantys su LVK.
Asmens duomenysbendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas);kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys);komunikacija su LVK ir jos turinys. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad LVK gali tvarkyti ne visus aukščiau nurodytus duomenis ir tvarkomų asmens duomenų apimtis kiekvienu atveju nustatoma atsižvelgiant į duomenų kiekio mažinimo principo reikalavimus.
Asmens duomenų šaltinisAsmens duomenis LVK gauna tiesiogiai iš Jūsų.
Teisinis pagrindasMūsų teisėtas interesas nagrinėti Jūsų užklausą ir pateikti Jums tikslią ir išsamią informaciją apie mūsų veiklą ar kitus Jus dominančius klausimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
SaugojimasDuomenys saugomi 2 metus po Jūsų užklausos gavimo. Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

3.5. Socialinių tinklų paskyrų administravimas

TikslasLVK Facebook, LVK YouTube ir LVK LinkedIn tvarkymas ir valdymas. Komunikacija su Facebook, YouTube ir LinkedIn naudotojais. 
Duomenų subjektaiSocialinių tinklų Facebook, YouTube ir LinkedIn naudotojai, komunikuojantys su LVK.
Asmens duomenysFacebook, YouTube ir LinkedIn profilio pavadinimas;Facebook, YouTube ir LinkedIn profilio nuotrauka;vieši komentarai bei kitokios interakcijos su LVK Facebook, LVK YouTube ir LVK LinkedIn;Jūsų užklausų tema ir tekstas, jei tokių būtų. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad LVK gali tvarkyti ne visus aukščiau nurodytus duomenis ir tvarkomų asmens duomenų apimtis kiekvienu atveju nustatoma atsižvelgiant į duomenų kiekio mažinimo principo reikalavimus.
Asmens duomenų šaltinisAsmens duomenis LVK gauna tiesiogiai iš Jūsų ir (arba) iš atitinkamo socialinio tinklo.
Teisinis pagrindasMūsų teisėtas interesas bendrauti su Facebook, YouTube ir LinkedIn naudotojais mūsų paskyrose (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
SaugojimasAtsižvelgiant į tai, kad LVK neadministruoja Facebook, YouTube ir LinkedIn socialinių tinklų, o tik savo paskyras juose, ir veikia kaip bendras duomenų valdytojas kartu su Facebook, YouTube ir LinkedIn, mes kviečiame Jus susipažinti su informacija apie Jūsų asmens duomenų saugojimą Facebook (čia), YouTube (čia) ir LinkedIn (čia).

3.6. Naujienų ir aktualios informacijos publikavimas viešoje erdvėje

TikslasNaujienų ir aktualios informacijos, susijusios su LVK atstovais, nariais, partneriais, tiekėjais ir (arba) kitais asmenimis, publikavimas viešojoje erdvėje (pavyzdžiui, Svetainėje, spaudoje).
Duomenų subjektaiLVK narių atstovai;LVK atstovai (valdybos nariai ir kiti atstovai);partnerių/tiekėjų atstovai;kiti asmenys, susiję su LVK veikla.
Asmens duomenysbendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas);asmens atvaizdas (nuotrauka);kita atitinkamoje naujienoje ar pranešime nurodyta informacija. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad LVK gali tvarkyti ne visus aukščiau nurodytus duomenis ir tvarkomų asmens duomenų apimtis kiekvienu atveju nustatoma atsižvelgiant į duomenų kiekio mažinimo principo reikalavimus.
Asmens duomenų šaltinisAsmens duomenis LVK gauna tiesiogiai iš Jūsų.
Teisinis pagrindasDuomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
SaugojimasAsmens duomenys bus tvarkomi iki duomenų subjekto sutikimo atšaukimo.

3.7. Informavimas apie LVK ar LVK narių veiklą

TikslasNaujienų ir aktualios informacijos apie LVK ar LVK narių veiklą, pavyzdžiui, kvietimų į renginius, siuntimas LVK nariams ir interesantams.
Duomenų subjektaiAsmenys, suteikę sutikimą gauti informaciją apie LVK ar LVK narių naujienas.
Asmens duomenysbendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė);kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad LVK gali tvarkyti ne visus aukščiau nurodytus duomenis ir tvarkomų asmens duomenų apimtis kiekvienu atveju nustatoma atsižvelgiant į duomenų kiekio mažinimo principo reikalavimus.
Asmens duomenų šaltinisAsmens duomenis LVK gauna tiesiogiai iš Jūsų.
Teisinis pagrindasDuomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
SaugojimasAsmens duomenys bus tvarkomi iki sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo atšaukimo. Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

3.8. LVK valdymas

TikslasLVK vidaus valdymas (valdybos veikla ir pan.).
Duomenų subjektaiLVK atstovai (valdybos ir kitų LVK organų nariai bei atstovai).
Asmens duomenysbendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas);LVK veiklos dokumentuose esantys asmens duomenys;informacija apie dalyvavimą LVK veikloje (pavyzdžiui, apie dalyvavimą posėdžiuose). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad LVK gali tvarkyti ne visus aukščiau nurodytus duomenis ir tvarkomų asmens duomenų apimtis kiekvienu atveju nustatoma atsižvelgiant į duomenų kiekio mažinimo principo reikalavimus.
Asmens duomenų šaltinisAsmens duomenis LVK gauna tiesiogiai iš Jūsų arba surenka Jūsų dalyvavimo LVK veikloje kontekste.
Teisinis pagrindasMums nustatytų teisinių prievolių vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) bei mūsų teisėtas interesas efektyviai ir skaidriai organizuoti LVK veiklą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Tuo atveju, jei Jūs nepateiksite atitinkamų asmens duomenų, Jūs galite netekti galimybės dalyvauti LVK veikloje arba įgyvendinti atitinkamas su dalyvavimu LVK veikloje susijusias teises.
SaugojimasAsmens duomenys ir dokumentai bus saugomi pagal Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje (čia) nustatytus terminus. Atkreipiame dėmesį, kad asmens duomenys, susiję su valdymo organo nario ar atstovo pozicija LVK, gali būti saugomi visą LVK gyvavimo laikotarpį ir jam pasibaigus, jeigu toks atitinkamų dokumentų/duomenų saugojimo terminas yra numatytas taikomuose teisės aktuose.

3.9. Teisiniai reikalavimai ir ginčų sprendimas

Visus aukščiau nurodytus asmens duomenis LVK gali tvarkyti siekdama pareikšti, vykdyti arba gintis nuo teisinių reikalavimų. Šiuo tikslu asmens duomenis tvarkysime mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba gintis nuo teisinių reikalavimų pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Juos šiuo tikslu tvarkysime 1 metus po atitinkamų teisinių procedūrų pabaigos (pavyzdžiui, pretenzijos išnagrinėjimo, galutinio teismo ar arbitražo sprendimo įsiteisėjimo).

3.10. Svetainės funkcijos

Visą informaciją apie priemones, kurias naudojame siekdami užtikrinti mūsų Svetainės funkcionavimą (įskaitant slapukus) ir su jomis susijusius duomenų privatumo klausimus, rasite mūsų Slapukų politikoje.

4. Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

LVK gali dalintis Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis (duomenų tvarkytojais), teikiančiomis LVK paslaugas ir veikiančiomis jos vardu (pvz., bendrovėmis, teikiančiomis duomenų centrų paslaugas, IT paslaugų teikėjais, apskaitos paslaugų teikėjais ir pan.). LVK užtikrina, kad tokių trečiųjų šalių vykdomas asmens duomenų tvarkymas būtų vykdomas tik pagal teisėtus LVK nurodymus ir vadovaujantis BDAR ir kitų taikomų teisės aktų reikalavimais, o asmens duomenys joms būtų perduoti tik tada ir tik tiek, kiek būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti. Be to, asmens duomenys gali būti perduodami atitinkamiems asmens duomenų gavėjams/nepriklausomoms trečiosioms šalims, t. y. savarankiškiems duomenų valdytojams.

LVK gali dalintis asmens duomenimis su tokių kategorijų trečiosiomis šalimis (duomenų tvarkytojais ar atskirais duomenų valdytojais), kai būtina:

  • teismais, arbitrais, tarpininkais, priešingomis šalimis ir jų advokatais (jei to reikia teismo proceso tikslais);
  • policija, teisėsaugos institucijomis, mokesčių inspekcijomis, kitomis valstybinėmis ar savivaldos institucijomis (jei to aiškiai reikalauja atitinkami teisės aktai) arba kitais asmenimis, vykdančiais oficialias jiems skirtas pareigas (pavyzdžiui, notarais, skolų išieškojimo bendrovėmis);
  • kitokiais profesiniais konsultantais, pavyzdžiui, advokatais, konsultantais, auditoriais arba buhalteriais (jei to reikia mūsų teisėtiems interesams apsaugoti);
  • paslaugų tiekėjais, teikiančiais informacinių technologijų, debesų kompiuterijos ir sistemų administravimo paslaugas, apskaitos, pašto arba kurjerių ir kitokias paslaugas – tik tiek, kiek reikia tinkamam paslaugų suteikimui;
  • kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kai tai susiję su ir būtina LVK organizaciniams pakeitimams;
  • kitais fiziniais arba juridiniais asmenimis, tik jei to reikia siekiant užtikrinti tinkamą aukščiau nurodytų asmens duomenų tvarkymo tikslų įgyvendinimą.

Trečiosios šalys. LVK neperduoda Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (už ES / EEE ribų) ar tarptautinėms organizacijoms, nebent būtų manoma, kad tai yra būtina. LVK gali perduoti Jūsų asmens duomenis už ES / EEE ribų ar tarptautinėms organizacijoms, jei tai yra gautas Jūsų aiškiai išreikštas sutikimas arba tai yra būtina ir bus taikomos tinkamos apsaugos priemonės pagal BDAR, pavyzdžiui, sprendimas dėl tinkamumo arba standartinių sutarčių sąlygos. LVK deda visas pastangas užtikrinti, kad perduodant duomenis tokiu būdu būtų laikomasi BDAR. Daugiau informacijos apie tokias priemones galite gauti susisiekę su LVK aukščiau nurodytais kontaktais.

5. Asmens duomenų apsaugos priemonės

LVK įgyvendina tinkamas ir BDAR reikalavimus atitinkančias technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo arba naudojimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

Nors LVK siekia apsaugoti jos tvarkomus asmens duomenis, prašome suprasti, kad LVK negali užtikrinti arba garantuoti bet kokios Jūsų mums perduodamos informacijos saugumo, kadangi šiomis dienomis nė vienas duomenų perdavimo arba saugojimo metodas nėra 100 proc. saugus.

6. Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis:

Teisė būti informuotam ir teisė susipažinti su asmens duomenimisJūs turite teisę gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba. Tai yra numatyta šioje Privatumo politikoje. Jei kuri nors šios Privatumo politikos dalis Jums neaiški, maloniai kviečiame kreiptis į mus aukščiau nurodytais kontaktais. Jūs taip pat turite teisę gauti LVK patvirtinimą, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, susipažinti su informacija apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Kartu pateiksime Jums ir mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų kopiją.
Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenisJūs turite teisę reikalauti, kad LVK ištaisytų netikslius arba neišsamius Jūsų asmens duomenis.
Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti arba pašalinti asmens duomenis, jei nėra pagrįstos priežasties, dėl kurios turėtume toliau juos tvarkyti, jeigu asmens duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti arba tvarkomi, Jūs atšaukiate sutikimą, kurio pagrindu buvo tvarkomi asmens duomenys, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo juos tvarkyti, ar esant kitiems BDAR 17 straipsnyje nustatytiems pagrindams. Prašome atkreipti dėmesį, kad BDAR 17 straipsnio 3 dalyje yra numatytos aukščiau nurodytų atvejų išimtys, kai asmens duomenis tvarkyti yra būtina. Jei tokios išimtys galioja Jūsų atveju, mes Jus apie tai atitinkamai informuosime.
Teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymąJūsų turite teisę reikalauti, kad LVK apribotų (arba sustabdytų) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu: Jūs ginčijate asmens duomenų tikslumą – tol, kol bus patikrintas jų tikslumas;tvarkymas yra neteisėtas, o Jūs nesutinkate, kad asmens duomenys būtų ištrinti ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;mums nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, bet Jums jie yra reikalingi, kad galėtumėte pareikšti, įvykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;Jūs toliau nurodyta tvarka paprieštaraujate, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys – tol, kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtos priežastys yra viršesnės. Apribojus asmens duomenų tvarkymą, tokie asmens duomenys gali būti tvarkomi (išskyrus jų saugojimą) tik su Jūsų sutikimu arba tik siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus, apsaugoti kito fizinio arba juridinio asmens teises arba dėl svarbaus viešojo intereso.
Teisė į duomenų perkeliamumąJūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte LVK susistemintu, paprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat teisę perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui, jeigu: duomenys yra tvarkomi sutikimo arba sutarties pagrindu; irduomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Taip pat turite teisę reikalauti, kad LVK perduotų Jūsų asmens duomenis tiesiogiai kitam valdytojui, jei tai yra techniškai įmanoma.
Teisė nesutiktiJūs turite teisę bet kada nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi tam, kad būtų įvykdyta viešojo intereso užduotis arba dėl LVK teisėto intereso. Tokiu atveju LVK Jūsų asmens duomenų nebetvarkys, nebent sugebėtume įrodyti teisėtus pagrindus, dėl kurių turi būti tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir kurie yra svarbesni nei Jūsų interesai, teisės ir laisvės arba jeigu to reikėtų siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus. Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu, ir mes toliau jų nebetvarkysime.
Teisė atšaukti sutikimąJeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu tokį sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
Teisė pateikti skundą priežiūros institucijaiJeigu manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas, Jūs turite teisę pateikti skundą ES valstybės narės, kurioje yra Jūsų nuolatinė buveinė, darbo vieta arba vieta, kurioje buvo įvykdytas tariamas pažeidimas, priežiūros institucijai. Priežiūros institucija Lietuvoje yra Lietuvos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/. Iki pateikiant skundą atitinkamai priežiūros institucijai, mes būtume dėkingi, jei Jūs susisiektumėte su mumis ir išdėstytumėte Jums susirūpinimą keliančius klausimus. Mes dėsime maksimalias pastangas operatyviai ir rūpestingai išspręsti Jūsų klausimą.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, išsiųskite rašytinį prašymą el. pašto adresu info@lvk.lt. LVK privalo ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos įgyvendinti Jūsų teises ir Jus apie tai informuoti arba atsisakyti patenkinti prašymą raštu nurodant atsisakymo priežastis. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju LVK per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

Siekdama užtikrinti duomenų apsaugą ir suteikti Jums galimybę pasinaudoti savo teisėmis, LVK turi teisę prašyti pateikti papildomą informaciją, reikalingą norint patvirtinti Jūsų tapatybę.

7. Pakeitimai

LVK turi teisę savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką. Pranešimas apie tai bus paskelbtas Svetainėje. Esant esminiams Privatumo politikos pakeitimams, LVK apie juos informuos atskirai.

8. Atsakomybė

Svetainė ir joje esanti medžiaga yra pateikiami vien tik informacijos tikslais. LVK neprisiima jokios atsakomybės už Svetainėje esančią informaciją ir medžiagą.

LVK pagal teisės aktus nėra atsakinga už jokius aspektus, susijusius su tuo, kad Jūs arba bet kuri trečioji šalis naudoja Svetainę ir joje esančią medžiagą.

9. Informacija apie Svetainę ir jos savininkus

Svetainė, joje esanti medžiaga, kodas, dizainas, Svetainės domeno pavadinimas, visos autorių teisės, prekių ženklai, duomenų bazės, pavadinimai ir kitokia intelektinė nuosavybės arba kitokia su Svetaine ir (arba) joje esančia medžiaga susijusi nuosavybė visapusiškai priklauso LVK, išskyrus intelektinės nuosavybės objektus (prekių ženklus, logotipus ir kita), susijusius su LVK nariais, partneriais arba tiekėjais, ir yra saugoma nacionalinių ir tarptautinių intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymų ir kitokių teisės aktų.

Be aiškaus LVK leidimo, neturite teisės bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis kopijuoti, fiksuoti, bet kokia forma ar būdais atkurti, pristatyti, skelbti, perduoti, parduoti, perdirbti, pateikti, licencijuoti, keisti, iš naujo skelbti, redaguoti, transliuoti, retransliuoti ar kitokiais būdais skelbti, viešai rodyti arba demonstruoti, pritaikyti, platinti arba naudoti Svetainėje esančios medžiagos arba jos kodo arba bet kokios jos dalies, taip pat jos pagrindu kurti išvestinius kūrinius.