Lietuvos verslo konfederacija, būdama projekto partneris, kartu su pagrindiniu partneriu VšĮ„Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ ir partneriu Latvijos prekybos ir pramonės rūmais įgyvendino tarptautinį projektą, skirtą jaunimo užimtumo ir verslumo skatinimui, kai pritaikant inovatyvias ir modernias idėjas yra kuriamos naujos verslo idėjos ir skatinamas naujų įmonių įsikūrimas (MVĮ). Tikslinė grupė 15–29 metų jaunimas – projekte vadinami jaunaisiais verslininkais ir siekiantys plėtoti verslo idėjas bei save įdarbinti. Į projekto veiklas tiesiogiai buvo įtraukta ne mažiau kaip 240 jaunų žmonių, dar daugiau kaip 500 jaunuolių dalyvaus projekto motyvaciniuose mokymuose – įžanginiame projekto etape. Projekto geografinė aprėptis  tolygiai paskirstyta programos teritorijos regionams Lietuvoje ir Latvijoje. Projekto veiklos vyko Utenos ir Vilniaus apskrityse, Latgalos ir Žiemgalos regijonuose.

Projektu buvo siekiama sukurti tvirtą ir tvarų tarpvalstybinės komunikacijos, bendrų veiksmų koordinavimo ir dalijimosi patirtimi bei žiniomis tinklą. Siekiama verslo iš švietimo atstovų sinergijos. Projekto pabaigoje buvo įkurtas interesuotų grupių aljansas, gebantis užtikrinti verslumo mokymo metodų sklaidą ateityje bei ilgalaikį projekto rezultatų panaudojimą (projekto įgyvendinimo metodika, tarptautinė sąjunga, tarpvalstybinė iniciatyvos / mokymai).

Projekto pavadinimas: Reducing unemployment – promoting entrepreneurship by combining business models and creativity into organic, young and promising business (Creativity and entrepreneurship)
Projekto vykdytojas: VšĮ„Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“
Partneriai: Lietuvos verslo konfederacija, Latvijos prekybos ir pramonės rūmai (Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI)).
Įgyvendinimo trukmė: 2020 m. vasario 27 d. – 2023 m. spalio 26 d.
Projekto kodas: ENI-LLB-1-076
Visas projekto biudžetas: 934 916,39 Eur, iš jų Europos Sąjungos finansavimas – 841 424,75 Eur.
Projekto finansavimas: Projektas įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos. Programa siekiama stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos ir Lietuvos žmonių bei organizacijų per kartu įgyvendinamus bendrus projektus, kuriais siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.
Už jo turinį atsako tik Lietuvos verslo konfederacija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad šis leidinys atspindi Europos Sąjungos poziciją
Programos interneto svetainė: https://www.eni-cbc.eu/llb/en

Panašūs įrašai