Lietuvos verslo konfederacija įgyvendino projektą „Eksporto skatinimas pandeminiu ir popandeminiu laikotarpiu“ dalinai finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas “ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ (toliau – Projektas).

Projektu buvo siekiama skatinti mažas, labai mažas ir vidutines įmones (MVĮ) ieškoti naujų galimybių verslo plėtrai ir eksporto augimui į naujas užsienio rinkas. Lietuvos verslo konfederacija, kaip didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija Lietuvoje, sutelkdama įvairių sektorių įmones organizavo tarptautines išvykstamąsias verslo misijas užsienyje. Dalyvavimas minėtuose renginiuose prisidėjo prie MVĮ stiprinimo, tarptautiškumo skatinimo, išėjimo į naujas tarptautines rinkas ir eksporto apimčių didinimo.

Verslo misijų pagrindinis tikslas – reprezentuoti Lietuvą pasaulinio lygio renginių metu, užmegzti ekonominio bendradarbiavimo ryšius valstybiniu lygiu, susitikti su kitų valstybių verslo atstovais ir lyderiais, užmegzti verslo ryšius, kontaktus. Projektas taip pat prisideda prie 2021–2023 metų strateginio veiklos plano pirmojo tikslo „Didinti šalies ekonomikos konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį“ ketvirtojo uždavinio „Skatinti prekių ir paslaugų eksportą“ įgyvendinimo.

Įgyvendindama projektą LVK organizavo 10 išvykstamųjų verslo misijų, į tokias šalis, kaip Jungtinės Amerikos Valstijos, Japonija, Singapūras, Taivanas, Jungtiniai Arabų Emyratai ir kt., kuriose dalyvavo daugiau nei 80 unikalių Lietuvos MVĮ.

Projekto vykdytojas: Lietuvos verslo konfederacija (LVK)
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. liepos 8 d. – 2023 m. lapkričio 30 d.
Projekto kodas: 03.2.1-LVPA-K-801-06-0009
Priemonė: Naujos galimybės LT, Nr. 03.2.1-LVPA-K-801
Bendra projekto vertė: 409 185,83 Eur, iš kurių 299 699,31 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšos, panaudota projekto finansavimo suma 228 974,16 Eur.

Panašūs įrašai