Lietuvos verslo konfederacija kartu su Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centru dalyvavo įgyvendinant kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro projektą Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001, finansuotą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimas, kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtra” (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį. Projekto įgyvendinimo metu buvo tęsiama Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra.

Projekto metu buvo siekiama šių rezultatų:

 • sukurtos ir įdiegtos Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtros tobulinimo priemonės;
 • parengti profesiniai standartai bei modulinės profesinio mokymo programos;
 • įdiegtos profesinio mokymo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo programose interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės;
 • sukurta ir įdiegta kvalifikacijų ir modulinių profesinio mokymo programų valdymo darbo aplinka elektroninėje erdvėje;
 • įvykdytas mokymas pagal parengtas ir/ar atnaujintas modulines profesinio mokymo programas.

Projekto tikslinės grupės: mokiniai, mokytojai, ekspertai, profesinio mokymo specialistai.

LVK pasiekti rezultatai:

 1. Parengti ir patvirtinti profesiniai standartai:
  1. Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos sektoriaus profesinis standartas
  2. Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas
  3. Prekybos sektoriaus profesinis standartas
  4. Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos sektoriaus profesinis standartas
  5. Architektūros sektoriaus profesinis standartas
 2. Parengtos 26 modulinės profesinio mokymo programos ir joms skirtos mokymosi priemonės vandens transporto, kelių transporto, kranų operatorių, su sandėliavimu susijusiose, sveikatos priežiūros, grožio ir sveikatingumo paslaugų, tekstilės ir odos gaminių, informacinių ir ryšių technologijų, maisto pramonės, medienos gaminių gamybos bei prekybos sektoriuose.
 3. Atnaujinta 14 modulinių profesinio mokymo programų ir joms skirtų mokymosi priemonių vandens transporto, kelių transporto, sveikatos priežiūros, grožio ir sveikatingumo paslaugų, tekstilės ir odos gaminių, informacinių ir ryšių technologijų, maisto pramonės, poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos, nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų bei prekybos sektoriuose.

Projekto vykdytojas: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Projekto partneriai: Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. kovo 5 d. – 2021 m. rugsėjo 30 d.
Projekto kodas: Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001
Priemonė: Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimas, kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtra
Bendra projekto vertė: 5.004.489,00 Eur

Panašūs įrašai