Lietuvos verslo konfederacija įgyvendino projektą „Lietuvos verslo konfederacijos partnerių darbuotojų kvalifikacijos ugdymas, siekiant užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą”, Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-01-0011, finansuotą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas” priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT” (toliau – Projektas).

Projekto tikslas: užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus.

Projekto uždavinys: kelti projekto partnerių poreikį darbuotojų specialiosioms kompetencijoms ugdyti pagal darbuotojams priskirtus LPK kodus.

Projekto įgyvendinimas užtikrino įmonių darbuotojų prisitaikymą prie darbo rinkos poreikių. Projekto įgyvendinimo rezultatai sukūrė sąlygas projekto dalyvaujančių įmonių darbuotojų kvalifikacijos augimui, didesnėms karjeros galimybėms, užtikrino jų prisitaikymą prie verslo poreikių, padidino įmonių darbo našumą, efektyvumą, kas sąlygojo konkurencingumo didėjimą.

Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomi pardavimų, rinkodaros, viešųjų ryšių, administravimo specialistų kompetencijų tobulinimo mokymai bei metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkų kompetencijų tobulinimo veiklos. Taip pat partnerių darbuotojai dalyvavo užsienio kalbų mokymuose, kurie skirti specialiųjų gebėjimų ugdymui.

Projekto vykdytojas: Lietuvos verslo konfederacija (LVK)
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. gegužės 17 d. – 2020 m. kovo 6 d.
Projekto kodas: NR. 09.4.3-ESFA-K-814-01-0011
Priemonė: Kompetencijos LT , Nr. 09.4.3-ESFA-K-814
Bendra projekto vertė: 355 965,32 Eur.

Panašūs įrašai