Projekto vykdytojas: Lietuvos verslo konfederacija
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. balandžio 4 d. – 2019 m. spalio 4 d.
Projekto kodas: 09.3.1-ESFA-K-731-01-0019
Bendra projekto vertė: 275 082,24 Eur.

Lietuvos verslo konfederacija įgyvendino projektą „CREAzone – pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo” (CREAzone).

Projekto pagrindinis tikslas – studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas.

Projekte buvo kompleksiškai integruoti skirtingi verslumo skatinimo metodai ir priemonės: paskaitos, dirbtuvės, stovyklos, bendravimas su verslininkais, konkursai, verslumo kelionės, konsultacijos ir t.t. Projekte dalyvavo 135 dalyviai – 121 studentas ir 14 dėstytojų, kurie atstovavo skirtingas studijų sritis. Įgyvendinant projekto veiklas buvo ugdomos verslumo ir kūrybiškumo kompetencijos bei socialinės verslumo kompetencijos. Projektas įgyvendintas kartu su partneriais – aukštosiomis mokyklomis iš skirtingų Lietuvos regionų, kurios aktyviai įsitraukė į projekto veiklas.

Projekto etapai:

  1. BE BETTER – organizuojami 5 darbinių sesijų verslumo ir kūrybiškumo mokymai;
  2. PITCH IN – pirminių komandų ir verslo idėjų konstravimas;
  3. TEAM UP – verslumo ugdymo mokymai ir grupinės integracijos dirbtuvės;
  4. DESIGN IN – 5 temų dirbtuvės ir individualios komandų konsultacijos;
  5. GET STARTED – verslo idėjų ir parengtų verslo modelių pristatymas.

Daugiau apie vykdytą projektą galite sužinoti fusion.creazone.lt.

Panašūs įrašai