Lietuvos verslo konfederacija kartu su tarptautiniais partneriais iš Danijos, Estijos, Suomijos, Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos bei verslo asocijuotomis struktūromis pradėjo įgyvendinti projektą „Ecolabnet“.

Projekto tikslas – skatinti tvarias ekoinovacijas Baltijos jūros regione, panaudojant unikalias produktų, paslaugų ir naujų medžiagų gamybos bei projektavimo galimybes. Projekto metu taip pat planuojama sukurti ir paslaugų teikėjų bei inovacijų kūrėjų tinklą ekologinių naujovių gamintojams –  mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ).Projekto įgyvendinimo metu norima didinti MVĮ žinias apie klientų poreikius atitinkančių naujovių pritaikymo aspektus ir galimybes Baltijos jūros regione. Įgyvendinant projekte numatytas veiklas bus siekiama didinti įmonių socialinę atsakomybę gaminant naujus ekologiškesnius ir ekonomiškesnius bei aplinką tausojančius produktus. Šio projekto įgyvendinimas padės stiprinti ekoinovacijas kuriančių įmonių bendradarbiavimą Baltijos jūros regione bei darnų regionų vystymąsi ir pažangą. Projekto metu sukurti produktai ir metodinės priemonės bus viešai pasiekiamos visiems suinteresuotiems asmenims bei organizacijoms.

Projekto partneriai

 • VAMK Ltd. University of Applied Sciences (Muova), Suomija
 • Centria University of Applied Sciences Ltd (Centria), Suomija
 • Lietuvos verslo konfederacija (LVK), Lietuva
 • Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuva
 • Vilniaus universitetas (VU), Lietuva
 • Labsamera MB, Lietuva
 • University of Tartu (UTartu), Estija
 • Estrotech Ltd, Estija
 • Czestochowa University of Technology (CUT), Lenkija
 • VIA University College (VIA), Danija
 • Sustainable Innovation, Švedija

Daugiau informacijos apie projektą: Ecolabnet.org ir Interreg Baltic Sea Region

Projekto koordinatorius: Dizaino centras MUOVA (Suomija)
Projektą įgyvendinančios šalys: Danija, Estija, Suomija, Lietuva, Lenkija, Švedija
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. sausio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.
Projekto kodas: #R077
Bendra projekto vertė: 2 246 645.00 EUR. Projektas finansuojamas pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą. Finansavimas gaunamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo.


Prisijunk prie ECOLABNET tinklo ir naudokis skaitmeninių bendradarbiavimo įrankiu (https://dct-ecolabnet.pcz.pl) „ECOLABNET Digital Collaboration Tool“


LVK pasiekti rezultatai projekte:

 1. Parengta įmonėms tarpininkaujančių organizacijų poreikių (susijusių su MVĮ eko-inovacijų plėtra) analizė (dokumentas anglų k.).
 2. Parengta „Ecolabnet“ tinklo kompetencijų analizė (dokumentas anglų k.). 
 3. Parengta specifines kompetencijas ir infrastruktūrą galinčių suteikti įmonių (potencialių narių) duomenų bazė. Identifikuota 250 MTEP veikla užsiimančių įmonių, tyrimo centrų ir inovacijos konsultantų. Į tarptautinį inovacijų paramos tinklą pritraukta 50+ įmonių (įmonėms skirtas skaitmeninis bendradarbiavimo įrankis).
 4. Parengta ilgalaikė ECOLABNET tinklo narių bendradarbiavimo ir tvaraus veikimo strategija / gairės (dokumentas anglų k. ). 
 5. Parengta ilgalaikė ECOLABNET tinklo valdymo ir plėtros strategija / gairės (dokumentas anglų k.). 

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE KITUS PROJEKTO PARTNERIŲ REZULTATAS RASITE ČIA – https://ecolabnet.org/

Panašūs įrašai