Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas
Projekto partneriai: Lietuvos verslo konfederacija, Ventspilio aukštoji mokykla, Latvijos prekybos ir amatų rūmai
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. balandžio 1 d. – 2020 m. kovo 31 d.
Projekto kodas: LLI-186
Visas projekto biudžetas: 939 115, 17 EUR, iš jų bendrasis Europos Regioninės plėtros fondo finansavimas – 798 247,88 EUR.
Projekto finansavimas: projektas yra dalinai finansuojamas 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. Programa siekiama prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi, padedant jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Projekto aprašymas:
„CREAzone 2.0.“ – tai tęstinis projektas, kurio tikslas sujungti žinių ekonomikos įgalintas šiuolaikiškas verslo idėjas ir tradicinių industrijų verslo modelius, sukuriant perspektyvius verslus ir užtikrinant tvarų užimtumo augimą Lietuvos ir Latvijos pasienio regionuose.
Pasitelkiant projekto „CREAzone 1.0“ taikytą ir patobulintą metodiką, stengiamasi prisidėti prie neproporcingai didelio nedarbo lygio (lyginant su didžiaisiais miestais), ypač jaunimo tarpe, mažinimo tiksliniuose programos regionuose. Skatinant jaunimo verslumą, motyvuojant jaunus žmones atrasti neišnaudotą vietinių sektorių potencialą, suteikiant įvairiapusę pagalbą, konsultacijas, mokymus, siekiama sukurti naujus gyvybingus verslus ir užtikrinti darbo vietas tikslinių regionų žmonėms.

Projekto rezultatai:

  • Sukurti naujas verslo galimybes tradicinėse Lietuvos-Latvijos pasienio regiono pramonės šakose, remiantis žinių ekonomikos įgalintomis verslo idėjomis pagal „CREAzone” metodiką;
  • Sudaryti suinteresuotų subjektų, kurie yra pasiryžę sukurti ilgalaikį bendradarbiavimą skatinant jaunimo verslumą, sąjungą.

„CREAzone“ metodologijos tikslas – būti pagrindine paramos ir švietimo priemone verslumo aplinkoje ir pateikti įvairioms organizacijoms patikrintų įrankių, procesų ir įžvalgų rinkinį verslumui, jo mąstymui ir verslo kūrimui skatinti. Daugiau apie parengtą projekto metodologiją galite susipažinti CREAzone puslapio skiltyje METODOLOGIJA, o peržiūrėti visą metodologijos versiją – Methodology of the project Creazone Reinvent.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už straipsnio turinį atsako Lietuvos verslo konfederacija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
Nuoroda į programos svetainę: www.latlit.eu
Nuoroda į Europos Sąjungos svetainę: www.europa.eu

Daugiau apie vykdomą projektą: reinvent.creazone.lt

Panašūs įrašai