Liberalių partijų lyderiai: kaip bus dirbama trapios koalicijos Vyriausybėje?

Rinkimų agitacinei kovai judant finišo tiesiosios link, Tarptautiniai prekybos rūmai ICC Lietuva vadovybė susitiko su liberalių pažiūrų partijų lyderiais – Artūru Zuoku , Liberalų ir centro partijos pirmininku, Eligijum Masiuliu, Liberalų Sąjūdžio partijos pirmininku bei Naujosios Sąjungos atstovais.

Spalio 7 d. verslo atstovai ir politikai neformalioje diskusijoje palietė opias problemas dėl spragų valstybės užsienio investicijų skatinimo politikoje, biurokratijos ir korupcijos mažinimo strategijos įgyvendinime, dėl politikų lojalumo savo išsakytiems pažadams ir atstovaujamai ideologinei pozicijai, dėl valstybinių institucijų darbuotojų viešojo administravimo gebėjimų tobulinimo, kertinių pozicijų suderinimo pradėjus darbą koalicinėje vyriausybėje.

Tarptautiniai prekybos rūmai ICC Lietuva vadovybė susitiko su liberalių pažiūrų partijų lyderiais

Liberalių pažiūrų politikai vieningai žadėjo gerinti Lietuvos investicinį klimatą, pirmiausia, užtikrindami įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties priėmimą, kas leistų aukštos kvalifikacijos darbuotojams ir stambiems investuotojams paprasčiau atsivežti šeimos narius į Lietuvą. Be kita ko, politikai žadėjo peržiūrėti žemės paskirčių skyrimo ir planavimo procedūras, konkrečius įsipareigojimus dėl ministerijų atsakomybės sferų optimizavimo, jų darbo efektyvumo ir atsakomybės kėlimo.  

Visų diskusijos dalyvių dėmesio sulaukė "vieno langelio" principo įgyvendinimas, kuris dažnai lemia informacijos neprieinamumą vartotojui, siekiančiam žinoti kurioje eigos stadijoje yra procesas, kuriame kabinete "užstrigo" pateikti dokumentai. Kad šis principas veiktų skaidriai ir atskaitingai, buvo ieškoma reikiamų sprendimų užtikrinti lengvą ir skaidrų informacijos prieinamumą vartotojui.

Partijų lyderiai vieningai prognozavo, jog nauja Seimo kadencija prasidės dar margesne parlamento sudėtimi. O turint omenyje, jog už pusmečio nuo Seimo rinkimų pabaigos laukia Prezidento rinkimai, Vyriausybės formavimas gali tapti komplikuota ir sunkia užduotimi naujai išrinktiesiems. "Mūsų požiūriu, laimėjusios rinkimus partijos su galimais koalicijų partneriais derėtis turėtų prioritetinių darbų pagrindu. Būtų teisingiausia, jog partijų atstovai susitartų bent dėl dešimties prioritetinių įstatymų, kuriuos bendru sutarimu sieks priimti savo kadencijos pradžioje" , -kalbėdamas apie galimas porinkimines koalicijas teigė Eligijus Masiulis.

"Tarptautiniai prekybos rūmai, ICC Lietuva, atstovaujantys reikšmingą ir gausų Lietuvos paslaugų verslo sektorių yra aktyvus ir kompetentingas partneris valstybės institucijoms. Siekiame sėkmingos tolesnės partnerystės, todėl, politikams suformavus šalies valdymo organus, kviečiame pratęsti ši abipusiai naudingą bendradarbiavimą", – sakė ICC Lietuva Vice-prezidentas Valdas Sutkus.

Diskusija su liberalių partijų atstovais užbaigė susitikimų su politinių partijų lyderiais ciklą, kurį inicijavo Tarptautiniai prekybos rūmai ICC Lietuva.

Tarptautinius prekybos rūmus ICC Lietuva 1994 metais įsteigė įvairios Lietuvos verslo organizacijos ir įmonės. Šiuo metu asociacija Tarptautiniai Prekybos rūmai ICC Lietuva jungia 41 narys ir priklauso pasaulinei Tarptautinių prekybos rūmų (International Chamber of Commerce) organizacijai, kuri dabar dažniau vadinama Pasaulio verslo organizacija (The World Business Organisation). Daugiau kaip prieš 89 metus įkurta Pasaulio verslo organizacija atstovauja visų pasaulio verslo ir pramonės šakų įmonių bei verslo organizacijų interesams tarptautiniame lygmenyje. ICC Lietuva tikslas – verslo atstovams perteikti tarptautinę praktiką, kuri padėtų didinti Lietuvos konkurencingumą tarptautinėse rinkose.

Daugiau informacijos:
Dalia Venslovaitė, tel. (5) 2121111, el. paštas: mailto:dalia@icclietuva.lt

Panašūs įrašai