Seminaras „Viešosios ir privačios partnerystės projektai: teisinė aplinka ir praktinis požiūris“

Seminaras „Viešosios ir privačios partnerystės projektai: teisinė aplinka ir praktinis požiūris“


PROGRAMOJE:

Seminaro metus bus apžvelgti Lietuvos teisės aktų pasikeitimai, įtakojantys viešojo ir privataus sektorių partnerystės (angl. PPP) projektus bei jų vykdymą, taip pat įvertinta ES teisinė aplinka PPP projektų atžvilgiu. Taip pat seminaro metu bus aptarti praktiniai PPP įgyvendinimo aspektai, sunkumai.

PRANEŠĖJAS: ES advokatas Frank Heemann (Rechtsanwalt), bnt Attorneys APB