2010 m. balandžio 27 d. Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva kartu su nominacijos iniciatoriumi  ir mecenatu bankas SNORAS  įteikė apdovanojimą „Verslo ambasadorius 2009” Antanui Vinkui, Lietuvos ambasadoriui Rusijoje.

 


Banko SNORAS centrinėje būstinėje vykusioje ceremonijoje dalyvavo Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva  viceprezidentas dr. Stasys Kropas, generalinis direktorius Algimantas Akstinas, banko SNORAS valdybos pirmininkas Raimondas Baranauskas, Užsienio reikalų ministerijos atstovai.Apdovanojimą atsiėmė ambasadorius Antanas Vinkus.

Verslininkai, teikdami nominanto kandidatūrą, daugiausiai svarbos teikė jo nuosekliai veiklai, pastangoms, pasiektiems rezultatams ekonominėje diplomatijoje. Ambasadorius buvo apdovanotas už sėkmingą šalies investicinio patrauklumo kūrimą, eksporto plėtrą, užmegztus plačius partnerystės ryšius, dirbant Lietuvos diplomatinėse atstovybėse.

“Verslininkai diplomatą įvertino už tiesioginių ryšių su verslo bendruomenės atstovais palaikymą ir nuolatinį plėtojimą, interesų atstovavimą bei gynimą, naujas idėjas, įvairių renginių inicijavimą, už  kūrybišką ir konstruktyvų darbą su lietuvių bendruomenėmis užsienyje“, -nominaciją įteikdamas sakė konfederacijos viceprezidentas dr. Stasys Kropas.

"Savo patirtimi galime paliudyti, kad aktyvi diplomatų pagalba ir iniciatyva, atstovaujant šalies ekonominius interesus, verslui neretai tampa didele vertybe ar tramplynu geram startui. Todėl šia nominacija siekiame įprasminti Lietuvos ekonominių interesų atstovavimą ir šiais metais pagerbti labiausiai prie verslo plėtros ar tinkamo atstovavimo užsienyje prisidėjusį žmogų“, – nominaciją pristatė AB bankas "Snoras" Valdybos pirmininkas R. Baranauskas.

Ambasadoriui įteikta nominacijos statulėlė "Šauklys".  Statulėlės  simbolinė reikšmė – geros žinios nešėjas. Šis personažas puikiai iliustruoja diplomato darbo misiją ir jos prasmę. Plevėsuojantis šauklio apsiaustas simbolizuoja kelionę, veržlumą, varinė triūba – garsinimą, žinios skelbimą, sparnuoti sandalai – skrydį, pakilimą, greitumą

„Verslo ambasadorius” nominanto vertinimo kriterijai:
– Lietuvos ekonominių interesų atstovavimas, Lietuvos verslo žinomumo didinimas užsienyje;
– iniciatyva stiprinant ir skatinant verslo ryšius su šalies, kurioje atstovaujama Lietuvai, rinka;
– aktyvi pagalba ir parama užmezgant abipusius verslo ryšius, organizuojant verslo misijas;
– reali pagalba įgyvendinant konkrečius Lietuvos verslo plėtros užsienyje projektus, surandant verslo partnerius, pritraukiant naujas investicijas.

Balsavimas vyko nuo 2010 m. sausio 11 d. iki vasario 5 d. puslapiuose www.vz.lt ir www.icclietuva.lt, remiantis  aukščiau minimais kriterijais. Pasiūlymus galėjo teikti fiziniai ir juridiniai asmenys. Iš daugiausia vertinimų sulaukusių kandidatų konfederacijos Prezidiumas išrinko nugalėtoją.  

Nominaciją “Verslo ambasadoriaus” 2008 m. inicijavo ir remia  bankas SNORAS. Pernai apdovanojimas įteiktas užsienio reikalų ministrui Vygaudui Ušackui.

 

 

Panašūs įrašai