Š.m. lapkričio 25 – gruodžio 2 d. Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva  organizavo akademinės visuomenės atstovų vizitą į Tarptautinių prekybos rūmų (International Chamber of Commerce – ICC, www.iccwbo.org), būstinę. Vizito metu vyko susitikimai su ICC, taip pat Pasaulio rūmų Federacijos (WCF _  World Chambers Federation) atstovais. Dėstytojai taip pat turėjo galimybę apsilankyti Paryžiaus Universitetuose  bei sudalyvauti tarptautinėje švietimo ir mokslo parodoje. 
Susitikimų metu susipažinta su ICC rūmų veikla bei vykdomais projektais bei aptartos mokslo ir verslo partnerystės galimybės, taip pat ICC ir WCF išteklių panaudojimo galimybės atnaujinant studijų programas.

Dėstytojų stažuotė Paryžiuje, tai viena iš Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakulteto vykdomo studijų programų atnaujinimo projekto veiklų. Projektas iš dalies finansuojamas ES struktūrinių fondų paramos lėšomis

Panašūs įrašai