Visuomeninį judėjimą “TAIP!” atstovavo:

A. Zuokas, TAIP judėjimo pirmininkas, VŠĮ Azzara direktorius, buvęs Vilniaus meras;
K. Nėnius, Vilniaus miesto tarybos narys, programos „Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą“ iniciatorius;
V. Klimantavičius, banko „Snoras“ departamento direktorius, buvęs Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;
V. Venslovaitienė, VMFD „Žalgiris“ vykdančioji direktorė
M. Monkevičius, UAB „RnD“ slėnis vadovas, aktyvus visuomenininkas: studijų metu aktyviai įsitraukė į nevyriausybinių jaunimo organizacijų veiklą, dalyvavo Jaunųjų politologų klubo ir Lietuvos liberalaus jaunimo veikloje.

Susitikimo metu visuomeninio judėjimo lyderis Artūras Zuokas trumpai pristatė savo atvykusios komandos atstovus bei pakomentavo naująjį modelį, pagal kurį šiuose rinkimuose pasirinko dalyvauti visuomeninis judėjimas.

Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus, pristatydamas konfederaciją teiravosi, kiek visuomeninis judėjimas “TAIP!” tikisi laimėti vietų miesto taryboje? Kas bus potencialūs galimi šio judėjimo partneriai formuojamojoje koalicijoje? Kaip dirbdami savivaldos valdžioje spręstų nuolat didėjančių skolų verslui klausimus? Šis klausimas yra vienas iš svarbiausių ir reikalausiančių greitų bei kompetentingų sprendimų, nes šios skolos jau siekia per 800 mln. Lt. o vidutinis skolos mokėjimo terminas yra apie 26 mėnesiai.

Tarp tokių sprendimo priemonių kandidatas Valdas Klimantavičius paminėjo esamų miesto skolų pardavimų inicijavimą ir skatinimą suinteresuotoms verslo struktūroms. Taip pat yra aktualu išjudinti tokius procesus, kad būtų atgautos miesto pajamos, kurių šis neteisėtai negauna. Tai bus siekiama daryti keičiant teisės aktus, kad būtų padidinta gyventojų pajamų mokesčių perskirstomoji dalis Vilniaus miestui, kartu surandant mechanizmus, kaip grąžinti miestams realų jų gyventojų skaičių, kurio pagrindu yra skirstomos lėšos savivaldybėms.

Kuomet bus įvestas turto mokestis, “Taip” atstovai siūlo suteikti ir taikyti skirtingose savivaldybėse didesnes mokesčių žirkles. 

Išgirdome ir naujas iniciatyvas, kaip miestas spręstų sostinės gyventojų skaičiaus didinimą. Tai būtų ir ilgalaikės gyvenamojo būsto nuomos turto valdymo projektas, kuris turėtų užtikrinti jaunų šeimų poreikius pradiniam būstui be didesnių pradinių investicijų, sudarytų lengvesnes sąlygas jų mobilumui keisti būstą šeimai gausėjant.

Taip pat buvo apžvelgti ir ne mažiau svarbūs bei įdomūs socialiniai, kultūriniai ir sporto projektai, iš kurių galima paminėti futbolo bazių rengimą bei stiprinimą, “mano guru” tipo įstaigų tinklų plėtrą ir vystymą mieste įvairios socialinės pagalbos ieškantiems asmenims, kad miestas nenusisuktų ir ieškotų priemonių deramai integruoti ir šiuos piliečius. 

Dvi valandas trukusią diskusiją ir jos metu aptartas miesto plėtros perspektyvas konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus įvertino teigiamai ir pasidžiaugė sutampančiomis pozicijomis, kurias verslas tikrai remia. Tarp tokių iniciatyvų ir projektų galima paminėti bendradarbiavimą dėl nacionalinės aviakompanijos kūrimo būtinybės, miesto objektų investicinių projektų bendrojo sąvado vedimas ir jo platinimas, verslo tarybų darbo atgaivinimas, aktyvesnis ir įvairiapusiškesnis bendradarbiavimas su valstybėmis kaimynėmis, Kauno-Vilniaus dipolio idėjos tolimesnis plėtojimas, miesto vadovų ir verslo bendravimo, bendradarbiavimo ir operatyvių konsultacijų forma, rengiant specialius posėdžius ar darbo pusryčius. Tokios darbo formos sudaro galimybę neatitrūkti nuo verslo poreikių ir realijų bei turėti grįžtamojo ryšio mechanizmą. Pradedančiajam smulkiam ir vidutiniam verslui labai laukiamos priemonės, kai bus atrenkamos geriausios idėjos bei projektai, kuriems bus skiriamos finansinio skatinimo priemonės, naudojant ES paramos fondus ir kt.

Konfederacijos atstovai susidarė įspūdį, kad visuomeninis judėjimas “TAIP!” yra pasiryžęs, žino ir moka kaip konkrečiais darbais atstatyti piliečių visapusišką pasitikėjimą Vilniaus miesto savivaldybės veikla.

 

 

 

 

Panašūs įrašai