Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūra (MITA) pakvietė Lietuvos bendrovės ir organizacijas
teikti paraiškas paramai patentų ir pramoninio dizaino registravimui gauti.
Tokia parama Lietuvoje teikiama jau ketvirtus metus, nuo 2009 metų. AAA Baltic Service Company patentinė
patikėtinė Aušra Pakėnienė atkreipia dėmesį, kad šiemet šios paramos teikimo
taisyklės yra palankesnės verslui.

„Šiemet paramos
teikimo sąlygos smarkiai skiriasi nuo buvusių 2011 metais, kai verslui buvo
kompensuojama iki 50 proc. intelektinės nuosavybės registravimo išlaidų, o
mokslo ir studijų įstaigoms – 95 proc. Šiemet sąlygos visiems yra vienodos, visiems
padengiama iki 95 proc. registravimo išlaidų“, – sakė A. Pakėnienė,
AAA Baltic Service Company partnerė, Europos patentinė patikėtinė.

 Pasak jos, ko gero, MITA sprendimą pagerinti
sąlygas bendrovėms lėmė tai, kad verslas dėl pernai buvusių sąlygų parama
naudojosi neaktyviai.

 2011 m. MITA suteikė paramą 14 paraiškų
teikėjų, paskirstyta 213 tūkst. litų. Patentus registravo 6 mokslo ir studijų
įstaigos, 2 bendrovės, vieną laimėjusią paraišką mokslo įstaiga ir verslininkai
teikė bendrai.

 2010 m., paramos buvo suteikta kur kas daugiau
– 718 tūkst. litų. Finansuotos 43 paraiškos. Vienodos buvusios finansavimo
sąlygos lėmė didesnį verslo aktyvumą. Be to, užpernai paramą galėjo gauti ir
patentus registruojantys fiziniai asmenys. Vidutinė finansavimo suma buvo 18
tūkst. litų.

„Apskritai verslas linkęs aktyviau naudotis
intelektinės nuosavybės apsaugos priemonėmis, kadangi prekių ženklų, pramoninio
dizaino ir patentų registravimas suteikia konkurencinį pranašumą, ypač
eksportuojant. Pastaraisiais metais aktyviau registruoti savo intelektinę
nuosavybę bendroves skatina galimybė registruoti bendrijos prekės ženklą ar
bendrijos dizainą bei apsaugoti savo konkurencinį pranašumą visoje ES“, – teikė
A. Pakėnienė.

Dauguma bendrovių, kurios registruoja savo
intelektinę nuosavybę pasinaudojusios MITA parama, renkasi Europos patentą arba
tarptautinę paraišką.

 
AAA Baltic
Service Company
paraiškų rengime dalyvauja kaip konsultantai – padeda rengti
dokumentus, pataria dėl intelektinės nuosavybės apsaugos priemonių pasirinkimo,
registruoja patentus, prekių ženklus ir dizainą Lietuvos bei Europos patentų
biuruose.

 
MITA šiemet planuoja paskirstyti iki 650
tūkst. litų paramos. Didžiausias galimas paramos, teikiamos vienam išradimui
patentuoti dydis – 100 tūkst. litų. Paraiškų patiekimo terminas – šių metų spalio
25 d., o iki rugpjūčio 16 d. pateiktos ir teigiamai įvertintos paraiškos bus
svarstomos nelaukiant galutinio paraiškų pateikimo termino. Daugiau
informacijos apie tai pateikiama agentūros svetainėje
(http://www.mita.lt/lt/inovacijos/pramonine-nuosavybe/kvietimai).

 
Jau 20 metų Lietuvoje veikiančią AAA Baltic
Service Company tarptautinis žurnalas „Managing Intellectual Property“ nuo 1999
m. kasmet skelbia viena iš geriausių įmonių Baltijos valstybėse, dirbančių
prekių ženklų, patentų ir autorinės teisės srityse. AAA Baltic Service Company
turi biurą Estijoje, atstovus Latvijoje ir kitose šalyse. 2010 m. advokatų
kontora tapo tarptautinės organizacijos European Law Firm nare.

Panašūs įrašai