Lietuvos verslo konfederacija teikia paraišką pagal ES paramos priemonę
„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ ir kviečia Jūsų įmonę dalyvauti
projekte:


• įmonės darbuotojų ir vadovų profesinės kvalifikacijos kėlimui;

specializuotų profesinių žinių tobulinimui;
• naujų specifinių įgūdžių,
reikalingų įmonės konkurencingumui kelti, įgyjimui.

Maloniai
prašome iki š. m. lapkričio 7 d. užpildyti
anketą internetu. Šis projektas skirtas mažoms įmonėms, kurių darbuotojų
skaičius – mažiau kaip 50.

Sulaukę Jūsų anketos, toliau su
nurodytu kontaktiniu asmeniu derinsime kitus su paraiškos parengimu susijusius
klausimus. Į projektą bus įtraukti konkrečiai Jūsų įmonės poreikius bei
interesus atitinkantys reikalingi mokymai.
Visą Lietuvos konfederacijos pasiūlymą įmonėms, norinčioms dalyvauti projekte, ir būtiną užpildyti elektroninę anketą rasite
ČIA.
Daugiau informacijos apie finansinę naudą, gaunamą įmonės, dalyvaujant projekte
ČIA.


Panašūs įrašai