Balandžio 2 d. Vyriausybėje patvirtinta darbo grupė, kuri koordinuos Lietuvos politinių partijų ir verslo organizacijų socialinės partnerystės susitarimo įgyvendinimą. Toks susitarimas 2012 – 2016 metams buvo pasirašytas pernai, prieš Seimo rinkimus. Vyriausybė, formuodama savo programą ir prioritetinių priemonių planą, atsižvelgė į susitarimo punktus, o šios darbo grupės sukūrimas – sekantis žingsnis užtikrinti, kad susitarimo nuostatos būtų tinkamai įgyvendinamos.

Į darbo grupę, kuri koordinuos susitarimo įgyvendinimo klausimus, įtraukti trys Lietuvos verslo konfederacijos atstovai: prezidentas Valdas Sutkus, prezidiumo narys ir komercinės teisės bei praktikos komisijos pirmininkas Laimonas Skibarka ir generalinio direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Jankauskas.  

Lietuvos politinių partijų ir verslo organizacijų socialinės partnerystės susitarimą pasirašiusios šalys sutarė, kad svarbiausi ilgalaikiai šalies tikslai yra verslo aplinkos gerinimas, tvarios fiskalinės politikos ir fiskalinės drausmės užtikrinimas, energetinis saugumas už pagrįstai mažiausią kainą, gyventojų užimtumo ir pajamų didinimas, emigracijos mažinimas, struktūrinių reformų, gerinančių valstybės valdymą, viešųjų paslaugų kokybę, mažinančių valstybės valdymo kaštus, įgyvendinimas bei pilietinės visuomenės kūrimas. Dokumente išdėstyti konkretūs būdai šiems tikslams pasiekti.

„Neabejojame, kad ir šalies valdžia, ir verslo visuomenė, ir kiti socialiniai partneriai nori matyti stabilią, nuolat augančią ir konkurencingą Lietuvą, kur būtų užtikrinama gyventojų socialinė ir ekonominė gerovė. Tačiau dažniausiai dėl politinių priežasčių išsiskiria nuomonės ir įsitikinimai, kaip šiuos esminius tikslus kuo greičiau pasiekti. Todėl toks socialinės partnerystės susitarimas reikalingas kaip vienas iš svarbiausių bendradarbiavimo instrumentų. Džiugu, kad ši Vyriausybė pasirašyto socialinio susitarimo nepadėjo į stalčių, bet imasi konkrečių veiksmų, kad jo nuostatos būtų tinkamai įgyvendinamos“, – sako Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas.

Panašūs įrašai