Kviečiame dalyvauti Lietuvos verslo konfederacijos Kongrese ir kasmetinėje apdovanojimų ceremonijoje, kuri vyks gegužės 3 d. "Pirklių klube" , Gedimino pr. 35.
Tradiciškai bus teikiami trys apdovanojimai: „Partnerystės lyderio“,
„Verslo ambasadoriaus“ ir „Socialiai atsakingo verslo“. Konfederacijai
nusipelnę asmenys bus apdovanojami "Garbės ženklais". Vakaro pradžioje
vyks diskusija su aukščiausiais šalies valdžios atstovais.

PROGRAMA

I DALIS. XXXII-oji LIETUVOS VERSLO KONFEDERACIJOS KONGRESO SESIJA
(Tik Lietuvos verslo konfederacijos nariams)

Registracija nuo 12:30 val.    
Sesijos pradžia 13:00 val.   

1. Darbotvarkės tvirtinimas
2. 2012 metų Konfederacijos veiklos ataskaita
3. 2013 m. biudžeto tvirtinimas
4. Finansinė ataskaita. Metinės finansinės atskaitomybės patikrinimo akto svarstymas ir tvirtinimas
5. Diskusijos
6. Lietuvos verslo konfederacijos Įstatų dalinis pakeitimas
7. Prezidiumo narių rinkimai
8. Prezidiumo narių skaičiaus didinimas 2014-2017 m. kadencijai
9. 2013 metų veiklos prioritetinių krypčių bei priemonių plano svarstymas ir tvirtinimas
11. Padėkos. Narių paskatinimo prizai. Narių pažymėjimų teikimas naujiems nariams

I dalies pabaiga 14:30 val.
         
II   DALIS. DISKUSIJA IR APDOVANOJIMAI

14:30 val. Svečių atvykimas

15:00 – 15:15 val. Sveikinimo žodis
Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas
Algirdas Butkevičius, LR Ministras Pirmininkas

15:15 – 16:30 val. Diskusija „Socialinė partnerystė: kaip pamatuosime rezultatus?“
Diskusijoje kviečiami dalyvauti politikai, Vyriausybės, verslo ir žiniasklaidos atstovai

16:30 – 17:30 val. Lietuvos verslo konfederacijos apdovanojimų ceremonija
„Garbės ženklai“ – skiriami asmenims, pasižymėjusiems
propaguojant Lietuvos verslo konfederacijos veiklą,  kuriant teigiamą
įvaizdį Lietuvos verslo visuomenėje, efektyvų bendradarbiavimą,
geranorišką pagalbą ir kitus nuopelnus.
„Socialiai atsakingas verslas 2012“ – apdovanojimas, skirtas
skatinti socialinės atsakomybės principų taikymą verslo praktikoje,
didinti socialiai atsakingos veiklos žinomumą visuomenėje ir
aktualizuoti jos naudą valstybei.
„Verslo ambasadorius 2012“
– apdovanojimas skiriamas už aktyvų
Lietuvos ir užsienio verslo partnerystės skatinimą, Lietuvos ekonominių
interesų atstovavimą ir šalies verslo žinomumo didinimą užsienyje.
„Partnerystės lyderis 2012“
– apdovanojimas skiriamas asmeniui,
kuris aktyviai siekia abipusiai naudingo ir skaidraus valdžios ir verslo
bendradarbiavimo, savo veikla prisideda prie palankesnių sąlygų verslui
kūrimo, Lietuvos ekonominės ir politinės galios stiprinimo.

17:30 Furšetas ir muzikinė programa

Apdovanojimų vakaro dalyvio mokestis:
LVK nariams (po 2 atstovus iš įmonės) ir kviestiniams svečiams dalyvavimas nemokamas
Kitiems dalyviams – 200 Lt. (įskaitant PVM).

Registracija ir daugiau informacijos:
Tel. 8 5 212 11 11, el.p. kristina@lvk.lt

Didysis rėmėjas                                                            Rėmėjas

               

 

Komunikacijos partneris

Panašūs įrašai