Ekonominė diplomatija – viena iš užsienio reikalų ministerijos prioritetinių sričių. Lietuvos ekonominius interesus užsienyje atstovaujantys pareigūnai yra finansuojami iš valstybės biudžeto, tad būtina siekti, kad šios lėšos būtų naudojamos efektyviai. Dialogo tarp verslo ir kelių institucijų, atsakingų už šių atstovų darbą, skatinimui artimiausiu metu bus kuriama ekonominės diplomatijos taryba. Tai akcentavo užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, susitikęs su Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) atstovais. Susitikimo metu taip pat aptarti verslui itin aktualūs vizų išdavimo klausimai bei verslo delegacijos į užsienio šalis kartu su valdžios pareigūnais.

„Komercijos atašė yra tiesiogiai pavaldūs VšĮ „Versli Lietuva“, tačiau siekiant efektyviau panaudoti valstybės lėšas, skirtas jų finansavimui, būtina skatinti bendradarbiavimą ir sutarimą tarp ūkio ministerijos, jos agentūrų „Versli Lietuva“ ir „Investuok Lietuvoje“ bei užsienio reikalų ministerijos. Į šiuos procesus reikia įtraukti ir verslo atstovus, kad jie išsakytų savo poreikius ir lūkesčius. Kai kurios idėjos turi ateiti ne iš valdžios, o iš verslo, būtina siekti valdžios ir verslo struktūrų simbiozės“, – sakė Linas Linkevičius. Ministras paminėjo, kad artimiausiu metu bus kuriama ekonominės diplomatijos taryba, kurioje reguliariai dirbs ekspertai iš atsakingų institucijų bei verslo atstovai.

„Ekonominiame bendradarbiavime itin svarbu lankstumas. Svarbiausia ne forma, o turinys, tad tikimės, kad ši taryba dirbs reguliariai ir efektyviai. Atsakingų institucijų pareigūnai turėtų konsultuotis su verslu, skirdami komercijos atašė užsienio šalyse, formuodami jiems veiklos uždavinius bei vertindami jų pasiektus rezultatus“, – sakė Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas.

Susitikime dalyvavę Lietuvos verslo konfederacijos atstovai iš transporto ir logistikos, nevalstybinių aukštųjų mokyklų bei privačių medicinos įstaigų akcentavo, kad visiems šiems verslo sektoriams itin aktuali vizų išdavimo užsienio piliečiams tvarka. Arūnas Bertašius, logistikos kompanijos „Rhenus svoris“ generalinis direktorius, sakė, kad sudėtingas ir ilgai trunkantis vizų išdavimo procesas logistikos įmonėms kartais kainuoja prarastus potencialius klientus ir verslo sandorius, o krovinių srautai nukreipiami per kitas šalis. „Suomija tapo viena iš pagrindinių konkurenčių Lietuvos logistikos kompanijoms po to, kai supaprastino vizų išdavimo tvarką. Potencialūs klientai, norintys atvykti į derybas Lietuvoje ir ilgai negaunantys vizų, renkasi kitas alternatyvas. Lietuvos įmonės galėtų pateikti patikimų potencialių verslo klientų sąrašus, kuriems galėtų būti taikoma supaprastinta ir greitesnė vizų išdavimo tvarka“, – sakė A. Bertašius. Ministras pritarė, kad tokie sąrašai palengvintų konsulų, išduodančių vizas, darbą. Jis taip pat paragino aktyviai kelti visas su vizų išdavimu susijusias problemas prie užsienio reikalų ministerijos veikiančioje darbo grupėje, kur bus siekiama rasti efektyvius sprendimus.

LVK vadovai paragino užsienio reikalų ministrą bendradarbiauti organizuojant vizitus į užsienio šalis. „Lietuvos verslui ieškant galimybių arba sprendžiant jau vystymo verslo problemas užsienio rinkose, ypač Rytų šalyse, labai svarbus aukštų šalies pareigūnų palaikymas. Tad esame pasiruošę burti verslininkų delegacijas vizitams su aukščiausiais šalies pareigūnais. Svarbu kuo anksčiau sužinoti apie planuojamus vizitus, kad galėtume jiems tinkamai pasiruošti“, – sakė Valdas Sutkus.

Panašūs įrašai