Naujienų agentūra ELTA praneša, kad Ministrų Kabinetas nusprendė sudaryti Vyriausybės komisiją – Ekonominės diplomatijos tarybą, kurioje bus aptariami išimtinai su ekonomine diplomatija susiję klausimai. Taryba sieks stiprinti ekonominės diplomatijos pozicijas, efektyviau bei kokybiškiau įgyvendinant valstybės ekonominę politiką užsienyje ir ginant Lietuvos verslo interesus.

Šiame darbe lygiomis teisėmis dalyvaus tiek valdžios institucijos, tiek asocijuotos verslo struktūros, todėl bus užtikrintas valdžios institucijų ir verslo dialogas. Ekonominės diplomatijos taryba turėtų tapti forumu, kuriame bus sprendžiami ekonominio atstovavimo užsienyje klausimai, tariamasi dėl ekonominės užsienio politikos strateginių krypčių.

Tarybą sudarys užsienio reikalų, ūkio, susisiekimo, žemės ūkio ministrai, Prezidentūros atstovas, Lietuvos verslo konfederacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, asociacijos „Investors' Forum" vadovai.

Ekonominės diplomatijos taryba rinksis ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius, o jai pasiūlymus teiks ir jos pavestas užduotis vykdys užsienio reikalų ministro sudaryta darbo grupė.

Lietuvos verslo konfederacija nuosekliai pasisakė už Ekonominės diplomatijos tarybos kūrimą ir palaiko šį Vyriausybės sprendimą.

„Ekonominiame bendradarbiavime itin svarbu lankstumas. Svarbiausia ne forma, o turinys, tad tikimės, kad ši taryba dirbs reguliariai ir efektyviai. Atsakingų institucijų pareigūnai turėtų konsultuotis su verslu, formuodami ekonominės užsienio politikos strategines kryptis, skirdami komercijos atašė užsienio šalyse, formuodami jiems veiklos uždavinius bei vertindami jų pasiektus rezultatus“, – sakė Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas.

Panašūs įrašai